Idi na sadržaj

Idi na kazalo

20. PRIČA

Šest novih nevolja

Šest novih nevolja

Mojsije i Aron ponovno su otišli faraonu i prenijeli mu Božju poruku: “Ako ne pustiš moj narod, ja ću pustiti obade na tvoju zemlju.” Obadi su veliki leteći kukci koji sišu krv. Uskoro su rojevi obada navalili na kuće svih Egipćana, i bogatih i siromašnih. Bilo ih je po cijelom Egiptu! No u Gošenu, kraju u kojem su živjeli Izraelci, nije bilo obada. Ustvari, ta četvrta nevolja i sve preostale nevolje pogodile su samo Egipćane. Faraon je ponovno dozvao Mojsija i Arona te im rekao: “Molite Jehovu da otjera te obade od nas. Onda možete ići.” Ali kad je Jehova učinio da obadi odu, faraon se predomislio. Hoće li faraon jednom ipak popustiti i naučiti da ne može ići protiv Jehove?

Jehova je rekao: “Ako faraon ne pusti moj narod, sva egipatska stoka razboljet će se i uginuti.” Već sljedećeg dana stoka je počela ugibati. Ali izraelskoj stoci nije bilo ništa. No faraon i dalje nije popuštao, već je ostao tvrdoglav.

Jehova je zatim rekao Mojsiju da se vrati k faraonu i pred njim baci pepeo u zrak. Kad je Mojsije to učinio, nastala je sitna prašina koja se proširila posvuda i počela padati po Egipćanima. Od te su prašine svi Egipćani i njihove životinje dobili bolne rane po čitavom tijelu. Međutim, faraon čak ni nakon toga nije želio pustiti Izraelce da odu.

Jehova je zato još jednom poslao Mojsija k faraonu i poručio mu: “Zar još uvijek ne želiš pustiti moj narod? Evo, sutra će s neba pasti tuča po čitavoj zemlji.” I tako je idući dan Jehova pustio tuču, gromove i vatru. Bila je to najgora oluja koju su Egipćani vidjeli u svom životu. Sve bilje i drveće u poljima bilo je uništeno — osim u Gošenu. Nakon te nevolje faraon je rekao: “Molite Jehovu da prestane ova nevolja, pa ću vas pustiti da idete!” Ali čim su kiša i tuča prestale, faraon se opet predomislio.

Mojsije je onda rekao: “Sada će skakavci pojesti sve bilje koje tuča nije uništila.” Nakon toga milijuni skakavaca prekrili su zemlju i pojeli sve što je preostalo u poljima i na drveću. Faraon je i ovaj put preklinjao: “Molite se Jehovi da makne te skakavce od nas!” Iako se Jehova pobrinuo da skakavci nestanu, faraon je opet tvrdoglavo ostao pri svom.

Jehova je onda rekao Mojsiju: “Ispruži ruku prema nebu!” Kad je Mojsije to napravio, nebo se istog trena zacrnjelo. Čitava tri dana Egipćani nisu mogli vidjeti ni prst pred nosom! Samo Izraelci nisu živjeli u mraku.

Kad se to dogodilo, faraon je rekao Mojsiju: “Ti i tvoj narod možete ići! Ali vaše životinje moraju ostati ovdje.” Mojsije mu je nato odgovorio: “Moramo sa sobom uzeti i životinje jer ih trebamo dati kao žrtvu našem Bogu.” To je faraona strašno razljutilo. Počeo je vikati: “Odlazi od mene! Ako te još jednom vidim, ubit ću te!”

“Opet ćete vidjeti razliku između pravednoga i zloga, između onoga tko služi Bogu i onoga tko mu ne služi” (Malahija 3:18)