Idi na sadržaj

Idi na kazalo

57. PRIČA

Jeremija – hrabro je objavljivao Jehovine osude

Jeremija – hrabro je objavljivao Jehovine osude

Jehova je izabrao Jeremiju da bude prorok u Judi. Dao mu je zadatak da ljudima prenosi njegove važne poruke i upozorava ih da više ne čine zlo. Ali Jeremija je rekao: “Jao, Jehova, pa ja sam još dijete! Kako ću ja to? Neću ja to znati!” Jehova ga je onda ohrabrio: “Ne boj se! Ja ću ti pomoći i reći ću ti što da govoriš.”

Nakon nekog vremena Jehova je rekao Jeremiji da pozove narodne starješine, razbije glineni vrč pred njima i kaže im: “Ovako će završiti i Jeruzalem!” Kad je Jeremija to učinio, starješine su se jako razljutili. Svećenik koji se zvao Pašhur udario je Jeremiju i stavio mu ruke i noge u klade, odnosno drvene okove. Jeremiji je bilo jako teško jer se cijelu noć nije mogao ni pomaknuti. Iako ga je idućeg jutra Pašhur oslobodio, bio je toliko tužan i uplašen da je rekao: “Ne mogu ja to više! Neću više nikome govoriti o Jehovi!” No je li Jeremija stvarno odustao od zadatka koji mu je Bog dao? Nije! Kad je malo bolje razmislio o svemu, rekao je: “Jehovine riječi gore u meni kao vatra. Jednostavno ih ne mogu zadržati za sebe. Moram i dalje propovijedati!” I tako je nastavio upozoravati ljude.

Nakon mnogo godina u Judi je počeo vladati novi kralj. Svećenici i lažni proroci mrzili su poruku koju je Jeremija objavljivao. Zato su knezovima rekli: “Ovaj čovjek zaslužuje smrt!” Ali Jeremija ih je onda upozorio: “Ako me ubijete, ubit ćete nedužnog čovjeka. Riječi koje govorim nisu moje, nego Jehovine!” Kad su knezovi to čuli, rekli su: “Taj čovjek nije ništa kriv i ne zaslužuje smrt!”

I tako je Jeremija nastavio objavljivati Božju poruku. No knezovi su se kasnije jako naljutili jer im se nije sviđalo to što je Jeremija govorio. Tražili su od kralja da ubije Jeremiju, na što im je on rekao: “Radite s njim što god hoćete!” Tada su zgrabili Jeremiju i bacili ga u duboku blatnjavu jamu. Jeremija je počeo tonuti u blato, a njegovi neprijatelji nadali su se da će to biti njegov kraj.

No kraljev dvoranin koji se zvao Ebed-Melek rekao je kralju: “Knezovi su bacili Jeremiju u duboku jamu! Ako ga ostavimo ondje, umrijet će!” Kralj se onda predomislio, pa je naredio Ebed-Meleku da povede sa sobom 30 ljudi i izvuče Jeremiju iz jame. Želiš li i ti biti poput Jeremije, koji nije dao da ga išta spriječi u objavljivanju Božje poruke?

“Svi će vas mrziti zbog imena mojega. Ali tko ustraje do kraja, taj će biti spašen” (Matej 10:22)