Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Uvod u 3. cjelinu

Uvod u 3. cjelinu

Biblija pokazuje da je nakon općeg potopa samo mali broj ljudi služio Jehovi. Među njima je bio Abraham, kojeg je Jehova nazvao svojim prijateljem. Zašto ga je Jehova smatrao prijateljem? Ako ste roditelj, objasnite svom djetetu da ga Jehova voli i da mu želi pomoći. Poput Abrahama i drugih vjernih Božjih slugu, naprimjer Lota i Jakova, i mi slobodno možemo moliti Jehovu da nam pomogne. Osim toga, možemo biti sigurni da će Jehova ispuniti sva svoja obećanja.

U OVOJ CJELINI

7. PRIČA

Babilonska kula

Neki ljudi odlučili su sagraditi grad s kulom koja seže sve do neba. Zašto im je Bog najednom pomiješao jezike?

8. PRIČA

Abraham i Sara slušali su Boga

Zašto su Abraham i Sara svoj udoban život u gradu zamijenili s neizvjesnim nomadskim životom u zemlji Kanaanu?

9. PRIČA

Dobili su sina!

Kako će Bog ispuniti obećanje koje je dao Abrahamu? Preko kojeg se Abrahamovog sina ono trebalo ostvariti – Izaka ili Jišmaela?

10. PRIČA

Sjeti se Lotove žene!

Bog je na Sodomu i Gomoru pustio kišu vatre i sumpora. Zašto su ti gradovi bili uništeni? Zašto se trebamo sjećati Lotove žene?

11. PRIČA

Vjera na ispitu

Bog je rekao Abrahamu: “Molim te, uzmi svog jedinog sina i prinesi ga kao žrtvu na jednom brdu u zemlji Moriji.” Hoće li Abrahamova vjera biti dovoljno jaka?

12. PRIČA

Jakov dobiva nasljedstvo

Izak i Rebeka imali su dva blizanca, Ezava i Jakova. Ezav je bio stariji, pa je trebao dobiti posebno nasljedstvo. Kako to da ga se odrekao zbog obične zdjele variva?

13. PRIČA

Pomirili su se!

Kako je Jakov dobio blagoslov od jednog anđela? Kako se pomirio s Ezavom?