Idi na sadržaj

Idi na kazalo

13. PRIČA

Pomirili su se!

Pomirili su se!

Jehova je obećao Jakovu da će ga štititi, baš kao što je štitio Abrahama i Izaka. Kad je Jakov otišao od kuće, doselio se u mjesto koje se zvalo Haran. Ondje se oženio, dobio veliku obitelj i postao jako bogat.

Nakon nekog vremena Jehova je rekao Jakovu: “Vrati se u svoju zemlju.” I tako je Jakov zajedno sa svojom obitelji krenuo na dugačak put. Dok je putovao, njegovi su mu sluge javili: “Tvoj brat Ezav ide prema tebi, a s njim je još 400 ljudi!” Jakov se uplašio jer je mislio da se Ezav želi osvetiti njemu i njegovoj obitelji. Zato je molio Jehovu: “Molim te, zaštiti me od mog brata.” Sljedećeg dana Jakov je poslao Ezavu na dar puno ovaca, koza, krava, deva i magaraca.

Te noći, dok je bio sam, Jakov je ugledao jednog anđela! Anđeo se počeo hrvati s Jakovom i borili su se sve do jutra. Jakov se u borbi ozlijedio, ali ipak nije odustao. Anđeo mu je rekao: “Pusti me!” No Jakov je želio biti siguran da će ga Jehova čuvati, pa mu je odgovorio: “Neću te pustiti sve dok me ne blagosloviš!”

Anđeo ga je na kraju blagoslovio. Jakov je nakon toga bio siguran da Jehova neće dopustiti Ezavu da mu učini neko zlo.

Kad je Jakov ujutro pogledao u daljinu, vidio je Ezava i njegovih 400 ljudi. Zato je otišao ispred svoje obitelji i sedam se puta poklonio pred svojim bratom. Ezav je potrčao prema Jakovu i zagrlio ga. Obojica su zaplakala, a onda su se pomirili. Što misliš, da li se Jehovi svidio način na koji je Jakov riješio problem sa svojim bratom?

Ezav se kasnije vratio kući, a Jakov je nastavio putovanje. Jakov je imao 12 sinova. Oni su se zvali Ruben, Šimun, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Ašer, Isakar, Zebulun, Josip i Benjamin. Jehova je kasnije preko Josipa spasio cijelu Jakovljevu obitelj. Znaš li kako? Hajde da vidimo!

“Ljubite neprijatelje svoje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi Oca svojega koji je na nebesima” (Matej 5:44, 45)