Idi na sadržaj

Idi na kazalo

71. PRIČA

Jehova štiti Isusa

Jehova štiti Isusa

U jednoj zemlji istočno od Izraela živjeli su ljudi koji su vjerovali da nam zvijezde pokazuju kamo trebamo ići i što trebamo raditi. Jedne noći neki ljudi s Istoka vidjeli su nešto što im je izgledalo kao sjajna zvijezda koja se kreće nebom. Odlučili su ići za tom “zvijezdom”, a ona ih je vodila do Jeruzalema. Kad su stigli u Jeruzalem, počeli su se raspitivati: “Gdje je dijete koje će postati židovski kralj? Došli smo da mu se poklonimo!”

Kad je kralj Herod, koji je vladao u Jeruzalemu, čuo da ti ljudi spominju nekog novog kralja, jako se zabrinuo. Zato je upitao svećenike: “Gdje bi se taj kralj trebao roditi?” Oni su mu odgovorili: “Proroci su rekli da će se roditi u Betlehemu.” Tada je Herod pozvao ljude s Istoka i rekao im: “Idite u Betlehem i pronađite to dijete. A onda se vratite i recite mi gdje se točno nalazi. I ja mu se želim pokloniti.” Ali Herod je ustvari lagao.

Nakon toga “zvijezda” se ponovno počela kretati nebom, a oni ljudi s Istoka nastavili su je slijediti. “Zvijezda” ih je vodila do Betlehema i zaustavila se točno iznad kuće u kojoj su živjeli Josip, Marija i maleni Isus. Kad su ušli u kuću, ti su se ljudi poklonili Isusu i dali mu darove — zlato, tamjan i smirnu. Što misliš, tko je poslao te ljude da pronađu Isusa? Je li to bio Jehova? Ne, nije.

Te je noći Jehova u snu upozorio Josipa: “Herod želi ubiti Isusa! Uzmi svoju ženu i sina i brzo idi s njima u Egipat. Ostanite ondje dok ti ne kažem da je prošla opasnost.” I tako su Josip i njegova obitelj istog časa krenuli u Egipat.

Jehova je ljudima s Istoka rekao da se ne vraćaju Herodu. Kad je Herod vidio da ih nema, bio je ljut kao ris! Nije mogao naći Isusa, pa je naredio svojim vojnicima da u Betlehemu ubiju sve dječake Isusove dobi. Ali Isus je tada već bio na sigurnom, u Egiptu.

Kad je kasnije Herod umro, Jehova je Josipu javio: “Nema više opasnosti! Sada se možete vratiti.” Tako su se Josip, Marija i Isus vratili u Izrael i počeli živjeti u gradu Nazaretu.

“Tako će se ispuniti riječ moja što izlazi iz usta mojih (...) i izvršit će ono zbog čega sam je poslao” (Izaija 55:11)