Idi na sadržaj

Idi na kazalo

39. PRIČA

Prvi izraelski kralj

Prvi izraelski kralj

Dugo vremena Jehova je postavljao suce koji su pomagali njegovom narodu, ali Izraelci su htjeli imati kralja. Jednog dana rekli su proroku Samuelu: “Svi drugi narodi imaju kralja. I mi želimo imati svog kralja!” Samuel je znao da to što traže nije dobro, pa se u vezi s tim pomolio Jehovi. A Jehova mu je odgovorio: “Narod ne odbacuje tebe, nego mene! Reci im da mogu imati kralja, ali neka znaju da će on puno tražiti od njih.” Kad su Izraelci to čuli, rekli su: “Nije nas briga. Mi hoćemo kralja!”

Jehova je onda rekao Samuelu da će čovjek po imenu Šaul biti prvi kralj. Kad je Šaul otišao posjetiti Samuela u Ramu, Samuel je izlio ulje na njegovu glavu i tako ga pomazao za kralja.

Kasnije je Samuel okupio Izraelce da bi im pokazao njihovog novog kralja. Ali najednom ga nigdje nisu mogli pronaći. Znaš li zašto? Zato što se sakrio među prtljagom! Na kraju su ga ipak pronašli i doveli među narod. Šaul je bio viši od svih ostalih, a bio je i vrlo lijep. Samuel je rekao: “Pogledajte onoga koga je Jehova izabrao!” Narod je zatim počeo uzvikivati: “Živio kralj!”

U početku je kralj Šaul slušao Samuela i Jehovu. Ali onda se nakon nekog vremena promijenio. Naprimjer, jednom prilikom Samuel je trebao prinijeti žrtvu Jehovi, a Šaulu je rekao da ga pričeka. No Samuel je kasnio, pa je Šaul odlučio sam prinijeti žrtvu iako je znao da to ne smije. Što je Samuel učinio kad je to saznao? Ukorio je Šaula, rekavši: “Nisi smio biti neposlušan Jehovi!” Je li Šaul nešto naučio iz svoje greške?

Kasnije se Šaul išao boriti protiv Amalečana, a Samuel mu je rekao da nikoga ne smije ostaviti na životu. Ali Šaul je odlučio da ipak poštedi njihovog kralja Agaga. Jehova je tada rekao Samuelu: “Šaul me više ne sluša. Okrenuo mi je leđa.” Samuel je zbog toga bio jako tužan, a Šaulu je rekao: “Više ne slušaš Jehovu i zato će on izabrati drugog kralja!” Kad se Samuel okrenuo da ode, Šaul je zgrabio rub njegovog ogrtača i tako ga poderao. Tada mu je Samuel rekao: “Kao što si ti otkinuo rub mog ogrtača, tako će i Jehova otkinuti kraljevstvo od tebe!” Kraljevstvo je trebalo pripasti nekome tko će voljeti i slušati Jehovu.

“Poslušnost je bolja od žrtve” (1. Samuelova 15:22)