Idi na sadržaj

Idi na kazalo

30. PRIČA

Rahaba skriva uhode

Rahaba skriva uhode

Kad su dvojica izraelskih uhoda stigli u Jerihon, otišli su u kuću žene koja se zvala Rahaba. Čim je jerihonski kralj saznao za to, poslao je vojnike da pretraže Rahabin dom. Ali Rahaba je sakrila uhode na krovu, a vojnicima je rekla da su oni već otišli. Onda je brzo došla do uhoda i rekla im: “Pomoći ću vam jer znam da se Jehova bori za vas i da ćete osvojiti ovu zemlju. Molim vas, obećajte mi da ćete spasiti moju obitelj!”

Uhode su joj nato obećali: “Nitko tko bude u tvojoj kući neće stradati. Ali na prozor stavi crvenu vrpcu. To će biti znak da nitko ne smije dirati tvoju obitelj.”

Nakon toga uhode su se po užetu spustili kroz prozor. Otišli su u brda i ondje se skrivali tri dana, a zatim su se vratili k Jošui. Izraelci su onda prešli rijeku Jordan i počeli se pripremati za rat. Prvi grad koji su osvojili bio je Jerihon. Znaš li kako su ga osvojili? Jehova je rekao Izraelcima da jedanput na dan obiđu oko grada i da tako rade šest dana. A sedmog dana obišli su oko grada čak sedam puta. Zatim su svećenici zapuhali u trube, a vojnici su povikali iz sveg glasa. A onda su se zidovi grada srušili kao kula od karata! Ali Rahabina kuća ostala je čitava, premda se nalazila na gradskim zidinama. Da, Rahaba i njena obitelj preživjeli su zbog njene vjere u Jehovu!

“Nije li i (...) Rahaba isto tako zbog djela bila proglašena pravednom kad je gostoljubivo primila uhode i poslala ih drugim putem?” (Jakov 2:25)