Idi na sadržaj

Idi na kazalo

32. PRIČA

Novi vođa i dvije hrabre žene

Novi vođa i dvije hrabre žene

Nakon što je dugo vodio Jehovin narod, Jošua je u dobi od 110 godina umro. Za njegovog života Izraelci su bili vjerni Jehovi. Ali nakon njegove smrti počeli su se moliti idolima, baš kao i Kanaanci. Zato Jehova nije pomogao Izraelcima kad ih je napao kanaanski kralj Jabin. Izraelcima je bilo jako teško i molili su Jehovu da ih spasi. Jehovi je bilo žao njegovog naroda, pa im je dao novog vođu — Baraka. On im je pomogao da se vrate Jehovi.

Proročica Debora rekla je Baraku što Jehova traži od njega: “Uzmi 10 000 muškaraca, izađi s njima pred Jabinovu vojsku kod rijeke Kišona i pobijedit ćeš njegovog vojskovođu Siseru.” No Barak je rekao Debori: “Ići ću, ali samo ako ti ideš sa mnom.” Debora mu je nato odgovorila: “Dobro, ići ću s tobom. Ali znaj da nećeš ti ubiti Siseru, nego jedna žena. Tako je Jehova rekao.”

Nakon toga Debora je s Barakom i njegovim vojnicima otišla na goru Tabor kako bi se pripremili za borbu. Čim je Sisera čuo za to, odmah je s vojskom i bojnim kolima došao u dolinu koja se nalazila u podnožju gore. Debora je onda rekla Baraku: “Jehova će ti danas pomoći da ih pobijediš.” Barak i njegovi ljudi tada su krenuli na Siserinu moćnu vojsku.

Jehova je onda učinio da rijeka Kišon poplavi dolinu u kojoj je bila Siserina vojska. Njihova bojna kola zaglavila su se u blatu. Kad je vidio da gubi bitku, Sisera je skočio sa svojih kola i počeo bježati. Barak i njegovi vojnici tako su porazili Siserinu vojsku, ali Sisera im je uspio pobjeći! Kad je postao toliko umoran da više nije mogao bježati, sakrio se u šatoru žene koja se zvala Jaela. Ona mu je dala mlijeka i pokrila ga dekom. Sisera je brzo utonuo u san, a onda mu se Jaela tiho prišuljala i toliko ga jako udarila po glavi da je odmah umro. Tako je poginuo okrutni neprijatelj Božjeg naroda.

Kad se Barak u potrazi za Siserom približio Jaelinom šatoru, ona je izašla pred njega i rekla mu: “Dođi da ti pokažem čovjeka kojeg tražiš.” Kad je ušao u šator, imao je što vidjeti — Sisera je mrtav ležao na podu. Barak i Debora nakon toga pjesmom su slavili Jehovu jer je pomogao Izraelcima da pobijede svoje ljute neprijatelje! Idućih 40 godina narod je živio u miru.

“Velika je vojska žena koje dobru vijest objavljuju” (Psalam 68:11)