Numeros 6:1-27

  • Panaad sang Nazareo (1-21)

  • Pagpakamaayo sang saserdote (22-27)

6  Nagsiling pa si Jehova kay Moises:  “Silinga ang mga Israelinhon, ‘Kon ang isa ka lalaki ukon isa ka babayi maghimo sing pinasahi nga panaad nga magkabuhi sia bilang Nazareo*+ para kay Jehova,  dapat sia maglikaw sa alak kag sa iban pa nga makahulubog nga ilimnon. Indi sia dapat mag-inom sing langgaw nga halin sa alak ukon sing langgaw nga halin sa bisan ano nga makahulubog nga ilimnon.+ Indi sia dapat mag-inom sing bisan ano nga ilimnon halin sa ubas, kag indi sia magkaon sing ubas nga lab-as ukon binulad.  Sa tanan nga adlaw sang iya pagka-Nazareo indi sia dapat magkaon sing bisan ano nga halin sa puno sang ubas, bisan sing hilaw nga ubas ukon sing panit sini.  “‘Sa tanan nga adlaw sang iya panaad tuhoy sa iya pagka-Nazareo, indi niya dapat pagkiskisan ang iya ulo.+ Magpabilin sia nga balaan paagi sa pagpalaba sang iya buhok tubtob matapos ang mga adlaw sang pagpain niya sang iya kaugalingon para kay Jehova.  Indi sia dapat magpalapit sa patay nga tawo* sa tanan nga adlaw nga ginapain niya ang iya kaugalingon para kay Jehova.  Bisan pa mapatay ang iya amay, ang iya iloy, ang iya utod nga lalaki, ukon ang iya utod nga babayi, indi gid niya paghigkuan ang iya kaugalingon,+ bangod ang iya buhok isa ka tanda sang iya pagka-Nazareo para sa iya Dios.  “‘Balaan sia kay Jehova sa tanan nga adlaw sang iya pagka-Nazareo.  Apang kon may mapatay sing hinali lang sa tupad niya+ kag nahigkuan niya ang iya buhok nga amo ang tanda sang iya pagpain sang iya kaugalingon para sa Dios,* dapat niya kiskisan ang iya ulo+ sa adlaw sang iya pagpaninlo. Kiskisan niya ini sa ikapito nga adlaw. 10  Sa ikawalo nga adlaw, magdala sia sing duha ka tukmo ukon duha ka gamay pa nga pating sa saserdote sa puertahan sang tolda nga tilipunan.* 11  Ihalad sang saserdote ang isa bilang dulot tungod sa sala kag ang isa pa bilang dulot nga sinunog kag himuon niya ang pagtumbas para sa iya sala,+ kay nakatandog sia sing patay nga tawo.* Dayon pakabalaanon niya ang iya ulo sa sina nga adlaw. 12  Kag dapat niya sugdan liwat ang mga adlaw sang iya pagka-Nazareo para kay Jehova, kag magadala sia sing isa ka tinday nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad bilang dulot tungod sa kasal-anan. Ang nagligad nga mga adlaw indi pag-isipon bangod gindagtaan niya ang iya pagka-Nazareo. 13  “‘Amo ini ang kasuguan tuhoy sa Nazareo: Kon matapos na niya ang mga adlaw sang iya pagka-Nazareo,+ dalhon sia sa puertahan sang tolda nga tilipunan. 14  Magdala sia didto bilang halad niya kay Jehova sing isa ka tinday nga karnero nga lalaki nga wala sing diperensia kag isa ka tuig ang edad bilang dulot nga sinunog,+ sing isa ka kordero nga babayi nga wala sing diperensia kag isa ka tuig ang edad bilang dulot tungod sa sala,+ sing isa ka karnero nga lalaki nga wala sing diperensia bilang halad sa pag-ambitanay,*+ 15  sing isa ka alat sang korte-pulseras nga mga tinapay nga wala sing lebadura halin sa pino nga harina nga ginsamuan sing lana, sing manipis nga mga tinapay nga wala sing lebadura nga ginpalhitan sing lana, upod ang dulot nga uyas+ kag ang mga dulot nga ilimnon.+ 16  Dalhon ini sang saserdote sa atubangan ni Jehova kag ihalad niya ang iya dulot tungod sa sala kag ang iya dulot nga sinunog. 17  Ihalad niya kay Jehova ang karnero nga lalaki bilang halad sa pag-ambitanay lakip ang alat sang mga tinapay nga wala sing lebadura, kag ihalad sang saserdote ang upod sa sini nga dulot nga uyas+ kag dulot nga ilimnon. 18  “‘Dayon dapat kiskisan sang Nazareo ang iya wala mautdan nga buhok*+ sa puertahan sang tolda nga tilipunan, kag kuhaon niya ang iya buhok nga naglaba sa tion sang iya pagka-Nazareo kag ibutang ini sa kalayo sa idalom sang halad sa pag-ambitanay. 19  Dapat magkuha ang saserdote sing isa ka linaga+ nga abaga sang karnero nga lalaki, sing isa ka korte-pulseras nga tinapay nga wala sing lebadura halin sa alat, kag sing isa ka manipis nga tinapay nga wala sing lebadura, kag ibutang niya ini sa mga palad sang Nazareo pagkatapos nga makiskisan niya ang tanda sang iya pagka-Nazareo. 20  Habughabugon ini sang saserdote bilang isa ka dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova.+ Balaan ini para sa saserdote, pati ang dughan sang dulot nga hinabog kag ang batiis nga sagrado nga bahin.+ Pagkatapos sini, makainom na sing alak ang Nazareo. 21  “‘Amo ini ang kasuguan tuhoy sa Nazareo+ nga nagapanaad: Kon magpanaad sia kag makasarang sia sa paghalad kay Jehova sing sobra pa sa ginapatuman sang iya pagka-Nazareo, dapat niya tumanon ang iya panaad suno sa kasuguan sang iya pagka-Nazareo.’” 22  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: 23  “Silinga si Aaron kag ang iya mga anak, ‘Pakamaayuhon ninyo ang katawhan sang Israel sa sini nga paagi.+ Isiling sa ila: 24  “Kabay pa nga pakamaayuhon ka ni Jehova+ kag amligan. 25  Kabay pa nga pasilakon ni Jehova ang iya nawong sa imo,+ kag kabay pa nga mahamuot sia sa imo. 26  Kabay pa nga si Jehova mahamuot* sa imo kag hatagan ka sing paghidait.”’+ 27  Kag tawgon nila ang akon ngalan sa katawhan sang Israel,+ agod pakamaayuhon ko sila.”+

Footnote

Sa Hebreo, na·zirʹ, nga nagakahulugan sing “Isa nga Pinili; Isa nga Gindedikar; Isa nga Ginpain.”
Ukon “kalag.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nahigkuan ang ulo sang iya pagka-Nazareo.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “bilang dulot para sa paghidait,” mga dulot nga nagapakita nga ang nagadulot may paghidait sa Dios.
Ukon “ang ulo sang iya pagka-Nazareo.”
Sa literal, “magabayaw sang iya nawong.”