Numeros 3:1-51

  • Mga anak ni Aaron (1-4)

  • Mga Levinhon ginpili sa pag-alagad (5-39)

  • Pagtubos sa mga panganay (40-51)

3  Amo ini ang mga kaliwat* ni Aaron kag ni Moises sang nagpakighambal si Jehova kay Moises sa Bukid Sinai.+  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Aaron: si Nadab nga amo ang panganay, si Abihu,+ si Eleazar,+ kag si Itamar.+  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Aaron, ang hinaplas nga mga saserdote nga gin-ordenahan* sa pag-alagad bilang mga saserdote.+  Apang, si Nadab kag si Abihu napatay sa atubangan ni Jehova sang naghalad sila sing kalayo nga indi tugot sa kasuguan sa atubangan ni Jehova+ didto sa kamingawan sang Sinai, kag wala sila sing mga anak. Apang si Eleazar+ kag si Itamar+ padayon nga nag-alagad bilang mga saserdote upod kay Aaron nga ila amay.  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises:  “Papalapita ang tribo ni Levi+ kag patinduga sila sa atubangan ni Aaron nga saserdote, kag magaalagad+ sila sa iya.  Tumanon nila ang ila obligasyon sa iya kag sa bug-os nga katilingban sa atubangan sang tolda nga tilipunan* sa ila pag-alagad sa tabernakulo.  Tatapon nila ang tanan nga kagamitan+ sa tolda nga tilipunan, kag tumanon nila ang ila obligasyon sa mga Israelinhon paagi sa pag-alagad sa tabernakulo.+  Ihatag mo ang mga Levinhon kay Aaron kag sa iya mga anak. Sila ang ginhatag kay Aaron halin sa mga Israelinhon.+ 10  Itangdo mo si Aaron kag ang iya mga anak, kag tumanon nila ang ila obligasyon bilang mga saserdote,+ kag patyon ang bisan sin-o nga iban nga tawo* nga magpalapit sa santuaryo.”+ 11  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 12  “Ginakuha ko ang mga Levinhon sa mga Israelinhon bilang bulos sa tanan nga panganay* sang mga Israelinhon,+ kag ang mga Levinhon mangin akon. 13  Kay akon ang tagsa ka panganay.+ Sang adlaw nga ginpatay ko ang tagsa ka panganay sa duta sang Egipto,+ ginpakabalaan ko para sa akon kaugalingon ang tagsa ka panganay sa Israel, ang panganay sa tawo kag sa sapat.+ Mangin akon sila. Ako si Jehova.” 14  Nagsiling pa si Jehova kay Moises sa kamingawan sang Sinai:+ 15  “Irehistro mo ang mga anak ni Levi suno sa ila panimalay kag suno sa ila pamilya. Irehistro mo ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas.”+ 16  Gani ginrehistro sila ni Moises suno gid sa ginsugo sa iya ni Jehova. 17  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Levi: si Gerson, si Kohat, kag si Merari.+ 18  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Gerson suno sa ila pamilya: si Libni kag si Simei.+ 19  Ang mga anak ni Kohat suno sa ila pamilya amo si Amram, si Izhar, si Hebron, kag si Uzziel.+ 20  Ang mga anak ni Merari suno sa ila pamilya amo si Mali+ kag si Musi.+ Amo ini ang mga pamilya sang mga Levinhon suno sa ila panimalay. 21  Halin kay Gerson ang pamilya sang mga Libninhon+ kag ang pamilya sang mga Simeinhon. Amo ini ang mga pamilya sang mga Gersonhon. 22  Ang kadamuon sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas nga ginrehistro 7,500.+ 23  Ang mga pamilya sang mga Gersonhon nagkampo sa likod sang tabernakulo+ sa katundan nayon. 24  Ang pangulo sang panimalay sang mga Gersonhon amo si Eliasaf nga anak ni Lael. 25  Ang obligasyon sang mga anak ni Gerson+ sa tolda nga tilipunan amo ang pag-atipan sa tabernakulo kag sa tolda,+ sa tabon sini+ kag sa kurtina*+ sang puertahan sang tolda nga tilipunan, 26  sa mga kurtina+ sang luwang, sa kurtina*+ sang alagyan pasulod sa luwang sa palibot sang tabernakulo kag sang halaran, sa mga banting sini, kag sa tanan nga hilikuton nga may kaangtanan sa sini. 27  Halin kay Kohat ang pamilya sang mga Amramnon, ang pamilya sang mga Izharnon, ang pamilya sang mga Hebronhon, kag ang pamilya sang mga Uzzielnon. Amo ini ang mga pamilya sang mga Kohatnon.+ 28  Ang kadamuon sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas 8,600; sila ang may obligasyon sa pag-atipan sa balaan nga duog.+ 29  Ang mga pamilya sang mga anak ni Kohat nagkampo sa bagatnan nga bahin sang tabernakulo.+ 30  Ang pangulo sang panimalay sang mga pamilya sang mga Kohatnon amo si Elizafan nga anak ni Uzziel.+ 31  Ang ila obligasyon amo ang pag-atipan sa Kaban,+ sa lamesa,+ sa kandelero,+ sa mga halaran,+ sa mga kagamitan+ nga ginagamit sa pag-alagad sa balaan nga duog, sa kurtina,*+ kag sa tanan nga hilikuton nga may kaangtanan sa sini.+ 32  Ang pinakamataas nga pangulo sang mga Levinhon amo si Eleazar+ nga anak ni Aaron nga saserdote, nga nagadumala sa mga may obligasyon sa balaan nga duog. 33  Halin kay Merari ang pamilya sang mga Malinhon kag ang pamilya sang mga Musinhon. Amo ini ang mga pamilya ni Merari.+ 34  Ang kadamuon sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas nga narehistro 6,200.+ 35  Ang pangulo sang panimalay sang mga pamilya ni Merari amo si Zuriel nga anak ni Abihail. Nagkampo sila sa aminhan nga bahin sang tabernakulo.+ 36  Ang mga anak ni Merari may obligasyon sa pag-atipan sa mga hamba+ sang tabernakulo, sa mga baral,+ sa mga haligi,+ sa mga suluokan nga sadsaran, sa tanan nga kagamitan sini,+ kag sa tanan nga hilikuton nga may kaangtanan sa sini,+ 37  sa mga haligi sa palibot sang luwang kag sa mga suluokan nga sadsaran sini,+ sa mga palpal, kag sa mga banting sini. 38  Ang nagakampo sa atubangan sang tabernakulo sa sidlangan nayon, sa atubangan sang tolda nga tilipunan sa ginabutlakan sang adlaw, amo si Moises kag si Aaron kag ang iya mga anak. Sila ang may salabton sa pag-atipan sa santuaryo subong obligasyon nila para sa mga Israelinhon. Patyon ang bisan sin-o nga iban nga tawo* nga magpalapit sa santuaryo.+ 39  Ang kadamuon sang tanan nga Levinhon nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas, nga ginsugo ni Jehova kay Moises kag kay Aaron nga irehistro suno sa ila pamilya 22,000. 40  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Irehistro ang tanan nga panganay nga lalaki sang mga Israelinhon nga nagaedad sing isa ka bulan pataas,+ isipa sila, kag ilista ang ila ngalan. 41  Kuhaon mo ang mga Levinhon para sa akon bilang bulos sa tanan nga panganay sang mga Israelinhon,+ kag kuhaon mo ang sinagod nga mga sapat sang mga Levinhon bilang bulos sa tanan nga panganay sang sinagod nga mga sapat sang mga Israelinhon. Ako si Jehova.”+ 42  Gani ginrehistro ni Moises ang tanan nga panganay sang mga Israelinhon, suno sa ginsugo ni Jehova sa iya. 43  Ang kadamuon sang tanan nga panganay nga lalaki nga nagaedad sing isa ka bulan pataas nga ginrehistro kag ginlista ang ila ngalan 22,273. 44  Nagsiling pa si Jehova kay Moises: 45  “Kuhaa ang mga Levinhon bilang bulos sa tanan nga panganay sang mga Israelinhon, kag kuhaa ang sinagod nga mga sapat sang mga Levinhon bilang bulos sa ila sinagod nga mga sapat, kag ang mga Levinhon mangin akon. Ako si Jehova. 46  Ang mga panganay sang mga Israelinhon sobra sing 273 kon ipaanggid sa kadamuon sang mga Levinhon.+ Sa pagtubos+ sa sining sobra nga mga panganay, 47  magkuha ka sing lima ka siklo* para sa kada isa+ suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog.* Ang isa ka siklo 20 ka gerah.*+ 48  Ihatag mo ang kuarta kay Aaron kag sa iya mga anak bilang bayad sa pagtubos sa sobra sang ila kadamuon.” 49  Gani ginkuha ni Moises ang kuarta nga ibayad agod tubson ining nagsobra sa kadamuon sang mga Levinhon. 50  Ginkuha niya ang kuarta sa panganay sang mga Israelinhon, 1,365 ka siklo, suno sa talaksan nga timbangan sang balaan nga duog. 51  Dayon ginhatag ni Moises kay Aaron kag sa iya mga anak ang kuarta nga bayad sa pagtubos suno sa ginsiling* ni Jehova, subong sang ginsugo ni Jehova kay Moises.

Footnote

Sa literal, “kaliwatan.”
Sa literal, “ginpuno ang ila kamot.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “ang estranghero,” buot silingon, indi sa pamilya ni Aaron.
Sa literal, “panganay nga nagabukas sang taguangkan.”
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”
Ukon “lipon.”
Sa literal, “ang estranghero,” buot silingon, indi Levinhon.
Ang isa ka siklo katumbas sang 11.4 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “suno sa balaan nga siklo.”
Ang isa ka gerah katumbas sang 0.57 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “baba.”