Manugwali 9:1-18

  • Tanan pareho ang madangatan (1-3)

  • Magkasadya bisan may kamatayon (4-12)

    • Patay wala sing nahibaluan (5)

    • Wala hilikuton sa Lulubngan (10)

    • Ang tion kag ang wala ginapaabot nga hitabo (11)

  • Kaalam indi pirme maapresyar (13-18)

9  Gani ginbinagbinag ko ini tanan kag nakahinakop ako nga ang matarong kag ang maalamon, subong man ang ila mga ginahimo yara sa mga kamot sang matuod nga Dios.+ Ang mga tawo wala makahibalo sang gugma kag sang dumot nga ginbatyag sang mga tawo nga nauna sa ila.  Pareho lang ang madangatan nila tanan,+ ang matarong kag ang malauton,+ ang maayo kag ang matinlo kag ang indi matinlo, ang nagahalad kag ang wala nagahalad. Ang maayo pareho lang sa makasasala; ang nagapanumpa pareho lang sa nagahalong sa paghimo sing panumpa.  Amo ini ang makapasubo nga nagakatabo sa idalom sang adlaw: Bangod pareho lang ang madangatan sang tanan,+ ang tagipusuon sang mga tawo puno sing kalainan kag kabuangan samtang nagakabuhi sila, kag dayon mapatay sila!*  Ang buhi may paglaum, bangod ang buhi nga ido mas maayo pa sangsa patay nga leon.+  Kay ang mga buhi nakahibalo* nga mapatay sila,+ apang ang mga patay wala gid sing nahibaluan,+ kag wala na sila sing padya* bangod nalipatan na sila.+  Subong man, ang ila gugma kag dumot kag kahisa nadula na, kag wala na sila sing bahin sa tanan nga ginahimo sa idalom sang adlaw.+  Lakat ka, magkaon nga may kasadya, kag mag-inom sang alak nga may malipayon nga tagipusuon,+ kay nahamuot ang matuod nga Dios sa imo mga hinimuan.+  Kabay nga magsuksok ka pirme sing bayo nga puti* kag haplasi pirme sing lana ang imo ulo.+  Magkalipay ka upod sa imo hinigugma nga asawa+ sa imo bug-os nga kabuhi nga ginhatag Niya sa imo sa idalom sang adlaw, sa tanan nga adlaw sang imo wala sing pulos nga kabuhi, kay amo ini ang imo padya* sa kabuhi kag sa imo ginpangabudlayan sa idalom sang adlaw.+ 10  Himua ang tanan nga luyag mo himuon sa bug-os mo nga ikasarang, kay wala na sing hilikuton ukon plano ukon ihibalo sa Lulubngan*+ nga imo kadtuan. 11  May natalupangdan pa gid ako sa idalom sang adlaw, nga indi pirme ang madasig ang nagadaug sa palumba, ukon ang makusog ang nagadaug sa inaway,+ kag indi ang maalamon ang pirme may pagkaon ukon ang maalam ang pirme may manggad,+ ukon ang may ihibalo ang pirme nagamadinalag-on,+ bangod ang tion kag ang wala ginapaabot nga hitabo nagakatabo sa ila tanan. 12  Kay wala sing tawo nga nakahibalo kon san-o sia mapatay.+ Kaangay sang isda nga napukot kag sang mga pispis nga nasiod, amo man ang mga tawo nga nasiod sa tion sang kapahamakan,* kon hinali ini nga matabo sa ila. 13  Nakita ko man ang tuhoy sa kaalam sa idalom sang adlaw, kag nagdayaw ako sa sini: 14  May isa ka gamay nga siudad nga diutay lang ang mga lalaki; kag isa ka gamhanan nga hari ang nagsalakay kag nagkibon kag nagtukod sing dalagku nga mga panglikop batok sa sini. 15  Sa sini nga siudad may isa ka imol apang maalamon nga tawo, kag paagi sa iya kaalam ginluwas niya ang siudad. Apang wala gid sing nakadumdom sa sining imol nga tawo.+ 16  Kag nagsiling ako: ‘Mas maayo pa ang kaalam sangsa gahom;+ apang ang kaalam sang imol ginatamay, kag wala ginapamatian ang iya ginahambal.’+ 17  Mas maayo pa nga pamatian ang mahinay nga hambal sang maalamon nga tawo sangsa mga singgit sang tawo nga nagagahom sa mga buangbuang. 18  Ang kaalam mas maayo pa sangsa mga hinganiban sa inaway, apang ang isa lamang ka makasasala, makaguba sang madamo nga kaayuhan.+

Footnote

Sa literal, “kag sa tapos sini—sa mga patay!”
Ukon “may hinalung-ong.”
Ukon “suhol.”
Isa ka masanag nga panapton nga nagapabanaag sang kalipay, indi panapton sang paglalaw.
Ukon “bahin.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalamidad.”