Manugwali 1:1-18

  • Ang tanan wala sing pulos (1-11)

    • Duta wala sing katubtuban (4)

    • Ang mga siklo nagapadayon (5-7)

    • Wala bag-o sa idalom sang adlaw (9)

  • Kaalam sang tawo limitado (12-18)

    • Paglagas sa hangin (14)

1  Amo ini ang ginsiling sang manugtipon,*+ nga anak ni David nga hari sa Jerusalem.+   “Wala gid sing pulos!” siling sang manugtipon,“Wala gid sing pulos! Ang tanan wala sing pulos!”+   Ano bala ang mapulos sang tawo sa tanan nga pagpangabudlayNga ginhimo niya sa idalom sang adlaw?+   Ang isa ka kaliwatan nagataliwan kag ang isa ka kaliwatan nagaabot;Apang ang duta nagapabilin* tubtob sa wala sing katubtuban.+   Ang adlaw nagabutlak,* kag nagatunod;Dayon nagabalik ini* sa lugar nga pagabutlakan sini liwat.+   Ang hangin nagahuyop pabagatnan kag nagalibot paaminhan;Padayon lang ini nga nagalibotlibot kag nagabalikbalik.   Ang tanan nga sapa* nagailig pakadto sa dagat, apang wala nagakapuno ang dagat.+ Ang tubig nagabalik sa iya ginahalinan kag nagailig liwat.+   Ang tanan nga butang makatalaka;Wala sing makasaysay sini. Ang mata indi maayawan sa pagtan-aw;Kag ang dulunggan indi matak-an sa pagpamati.   Ang natabo na, matabo liwat,Kag ang nahimo na, himuon liwat;Wala sing bag-o sa idalom sang adlaw.+ 10  May butang bala nga makasiling ang isa ka tawo, “Tan-awa ini—bag-o ini”? Madugay na ini nagaluntad;Yara na ini antes kita nagluntad. 11  Wala na sing makadumdom sa mga tawo sang una;Ukon sa mga tawo nga magaabot sa ulihi;Kag indi man sila madumduman sang mga tawo nga magaabot pa gid sa ulihi.+ 12  Ako, nga manugtipon, naghari sa Israel sa Jerusalem.+ 13  Gintinguhaan ko nga tun-an kag usisaon sing maalamon+ ang tanan nga butang nga nagakatabo sa idalom sang langit+—ang makapasubo nga buluhaton nga ginhatag sang Dios sa mga tawo. 14  Nakita ko ang tanan nga ginahimo sa idalom sang adlaw,Kag ang tanan wala sing pulos, paglagas lamang ini sa hangin.+ 15  Ang tiko indi na mapatadlong,Kag ang wala indi puede isipon. 16  Dayon nagsiling ako sa akon kaugalingon: “Nakatigayon ako sing daku nga kaalam, labaw sa tanan nga nauna sa akon sa Jerusalem,+ kag nakatigayon ako sing daku nga kaalam kag ihibalo.”+ 17  Gintinguhaan ko nga matun-an ang kaalam, ang kabuangan,* kag ang pagkabuangbuang,+ kag ini man paglagas lamang sa hangin. 18  Kay ang bugana nga kaalam nagaresulta sa madamo nga kapaslawan,Gani ang bisan sin-o nga nagadugang ang ihibalo nagadugang man ang kasakit.+

Footnote

Ukon “manug-organisar.”
Sa literal, “nagatindog.”
Ukon “nagasilak.”
Ukon “nagahangos ini pabalik.”
Ukon “sapa sa tigtulugnaw; sapa sa pulupanag-on.”
Ukon “tuman nga kabuangan.”