Manugwali 7:1-29

  • Maayong ngalan kag kamatayon (1-4)

  • Pagsabdong sang maalamon (5-7)

  • Katapusan mas maayo sangsa pamuno (8-10)

  • Ang bentaha sang kaalam (11, 12)

  • Maayo kag malain nga adlaw (13-15)

  • Likawi nga magpasobra (16-22)

  • Napanilagan sang manugtipon (23-29)

7  Ang maayo nga ngalan* mas maayo pa sangsa malahalon nga lana,+ kag ang adlaw sang kamatayon sangsa adlaw sang pagkatawo.  Mas maayo pa nga magkadto sa balay nga namatyan sangsa balay nga may sinalusalo,+ kay amo ina ang madangatan sang tanan nga tawo, kag dapat ini tandaan sang mga buhi.  Mas maayo pa ang kasubo sangsa kinadlaw,+ kay ang kasubo sang nawong makapaayo sang tagipusuon.+  Ang tagipusuon sang maalamon nga tawo yara sa balay sang paglalaw, apang ang tagipusuon sang mga buangbuang yara sa balay sang kinasadya.*+  Mas maayo pa nga magpamati sa pagsabdong sang maalamon nga tawo+ sangsa magpamati sa ambahanon sang mga buangbuang.  Kay ang kinadlaw sang buangbuang kaangay sang pagbiti sang tunok sa kalayo;+ kag wala man ini sing pulos.  Apang ang pagpigos makahimo sa maalamon nga tawo nga buangbuang kag ang hamham makahimo sa tawo nga malaut.+  Mas maayo pa ang katapusan sang isa ka butang sangsa pamuno sini. Mas maayo pa nga magpailob sangsa magmatinaastaason.+  Indi ka mangakig dayon,*+ kay ang nagapangakig dayon mga buangbuang.*+ 10  Indi ka magsiling, “Ngaa mas maayo sang una sangsa subong?” kay indi ina maalamon nga pamangkot.+ 11  Kon ang maalamon nga tawo makabaton sing palanublion maayo ini. Bentaha ini sa mga buhi.* 12  Kay ang kaalam pangamlig+ kaangay sang kuarta+ apang ang bentaha sang kaalam amo nga makatipig ini nga buhi sa tawo nga may yara sini.+ 13  Hunahunaa ang binuhatan sang matuod nga Dios, kay sin-o bala ang makapatadlong sang iya ginpatiko?+ 14  Kon maayo ang imo adlaw, magmalipayon ka,+ kag kon malain ang imo adlaw* dapat mo mahangpan nga ang maayo kag malain nga adlaw ginatugot sang matuod nga Dios,+ agod indi mahibaluan* sang tawo kon ano ang matabo sa palaabuton.+ 15  Nakita ko ang tanan sa tion sang akon wala sing pulos nga kabuhi.+ May matarong nga nagakapatay sa iya pagkamatarong+ kag may malauton nga nagakabuhi sing malawig bisan sang iya kalautan.+ 16  Indi ka mangin tuman ka matarong,+ ukon tuman ka maalam.+ Ngaa halitan mo ang imo kaugalingon?+ 17  Indi ka mangin tuman ka malauton, ukon mangin buangbuang.+ Ngaa mapatay ka nga wala pa sa tion?+ 18  Maayo nga sundon mo ini nga laygay, apang dapat sundon mo man ang nauna nga laygay;+ kay ang isa nga nagakahadlok sa Dios nagasunod sa sini tanan. 19  Ang kaalam nagahimo sa isa ka maalamon nga tawo nga makusog pa sa napulo ka gamhanan nga manuggahom nga yara sa siudad.+ 20  Kay wala sing matarong nga tawo sa duta nga nagahimo pirme sing maayo kag indi makasala.+ 21  Subong man, indi pagpamatii ang tanan nga ginasiling sang mga tawo,+ agod indi mo mabatian nga ginapakalain* ka sang imo alagad; 22  kay nahibaluan mo mismo nga ikaw man madamo nga beses nga nagpakamalaut sa iban.+ 23  Ini tanan gin-usisa ko nga may kaalam. Nagsiling ako: “Mangin maalamon ako.” Apang sa gihapon wala ko mahangpan ang tanan. 24  Ang nagkalatabo sang una mabudlay hangpon kag tuman kadalom. Sin-o ang makatungkad sini?+ 25  Gintudluan ko ang akon tagipusuon agod hibaluon kag usisaon kag pangitaon ang kaalam kag ang kabangdanan sang mga butang, kag agod hangpon kon daw ano kalaut ang kabuangan kag kon daw ano kabuang ang pagkabuangbuang.+ 26  Kag amo sini ang akon natukiban: Mas masakit pa sangsa kamatayon ang babayi nga daw kaangay sang siod sa pagpangayam, nga ang tagipusuon daw kaangay sang mga pukot kag ang mga kamot daw kaangay sang mga kadena. Ang tawo nga nagapahamuot sa Dios makapalagyo sa iya,+ apang masiod niya ang makasasala.+ 27  “Tan-awa! Amo ini ang akon natukiban,” siling sang manugtipon.+ “Gintig-isaisa ko usisa ang mga butang agod makahinakop ako, 28  apang ang padayon nga ginapangita ko,* wala ko makita. Sa 1,000 ka lalaki nakakita ako sing isa ka matarong nga lalaki, apang sa 1,000 ka babayi wala ako sing nakita nga bisan isa ka matarong nga babayi. 29  Amo lamang ini ang akon natukiban: Ang matuod nga Dios naghimo sa tawo nga matarong,+ apang naghimo sila sing madamo nga plano.”+

Footnote

Ukon “Ang maayo nga reputasyon.” Sa literal, “Ang isa ka ngalan.”
Ukon “kalingawan.”
Ukon mahimo, “kay ang pagpangakig dayon tanda sang isa ka buangbuang.”
Sa literal, “magdalidali sa imo espiritu sa pagpangakig.”
Sa literal, “sa mga nagatan-aw sa adlaw.”
Ukon “matukiban.”
Ukon “kon may kalamidad.”
Sa literal, “ginapakamalaut.”
Ukon “sang akon kalag.”