Ezequiel 6:1-14

  • Batok sa kabukiran sang Israel (1-14)

    • Mahuy-an ang mga diosdios (4-6)

    • ‘Makilala ninyo nga ako si Jehova’ (7)

6  Nagsiling pa si Jehova sa akon:  “Anak sang tawo, mag-atubang ka sa kabukiran sang Israel kag magpanagna batok sa ila.  Dapat mo isiling, ‘Mga kabukiran sang Israel, magpamati kamo sa ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova sa mga kabukiran, mga bakulod, mga sapa, kag mga nalupyakan: “Magadala ako sing espada batok sa inyo, kag gub-on ko ang inyo mataas nga mga duog.  Gub-on ko ang inyo mga halaran kag ang inyo mga bulutangan sang incienso.+ Ipanghaboy ko ang mga bangkay sang nagkalamatay sa atubangan sang inyo makangilil-ad nga mga diosdios.*+  Ihaboy ko ang mga bangkay sang katawhan sang Israel sa atubangan sang ila makangilil-ad nga mga diosdios, kag laptahon ko ang inyo mga tul-an sa palibot sang inyo mga halaran.+  Hapayon ko ang tanan nga siudad nga inyo ginapuy-an+ kag ang inyo mataas nga mga duog.+ Gub-on kag dugmukon ko ang inyo mga halaran kag ang inyo makangilil-ad nga mga diosdios. Utdon ko ang inyo mga bulutangan sang incienso kag panason ko ang inyo mga binuhatan.  Kag madamo ang magakalamatay sa tunga ninyo,+ kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova.+  “‘“Apang may ibilin ako, kay ang iban sa inyo makalampuwas sa espada sa mga pungsod kon maglinapta kamo sa bug-os nga kadutaan.+  Kag madumduman ako sang mga nakalampuwas samtang didto sila sa mga pungsod nga nagbihag sa ila.+ Mahangpan nila nga nasubuan gid ako bangod sa ila indi matutom* nga tagipusuon nga nagtalikod sa akon+ kag bangod sa ila mga mata nga nagtulok nga may kaibog* sa ila makangilil-ad nga mga diosdios.+ Mahuya sila bangod sa tanan nga kalainan kag makangilil-ad nga butang nga ginhimo nila.+ 10  Kag makilala nila nga ako amo si Jehova kag mahanabo gid ining kapahamakan nga ginsiling ko sa ila.”’+ 11  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Magpamalakpak ka sa kasubo kag magpudagpudag kag magpanghakroy tungod sa malain kag makangilil-ad nga mga butang nga ginhimo sang panimalay sang Israel, kay mapatay sila sa espada, tiggulutom, kag balatian.+ 12  Ang yara sa malayo mapatay sa balatian, ang yara sa malapit mapatay sa espada, kag ang makalampuwas kag ang mabilin mapatay sa gutom; kag ipabatyag ko sing bug-os sa ila ang akon kaakig.+ 13  Kag makilala ninyo nga ako amo si Jehova,+ kon ang magkalamatay sa ila magahamyang sa atubangan sang ila makangilil-ad nga mga diosdios, sa palibot sang ila mga halaran,+ sa tagsa ka mataas nga bakulod, sa tanan nga putukputukan sang mga bukid, sa idalom sang tagsa ka madabong nga kahoy, kag sa madamo sing sanga nga dalagku nga kahoy diin nagadulot sila sing mahamot nga dulot* agod pahamut-an ang tanan nila nga makangilil-ad nga mga diosdios.+ 14  Untayon ko ang akon kamot batok sa ila kag hapayon ko ang ila duta, kag ang duta nga ila ginaistaran mangin sobra pa sa kamingawan nga malapit sa Dibla. Kag makilala nila nga ako amo si Jehova.’”

Footnote

Ang Hebreo nga termino mahimo nga may kaangtanan sa tinaga para sa “ipot” kag ginagamit sa pagtamay.
Ukon “mata nga imoral nga nagasunod.”
Ukon “ila imoral; ila makihilawason.”
Ukon “sing makapahamuot nga kaamyon.”