Ezequiel 5:1-17

  • Ginpakita kon paano mapukan ang Jerusalem (1-17)

    • Ginkiskis nga buhok kag burangos ginpartida sa tatlo (1-4)

    • Ang Jerusalem mas malain pa sangsa mga pungsod (7-9)

    • Tatlo ka butang nga matabo sa mga rebelde (12)

5  “Kag ikaw, anak sang tawo, magkuha ka sing matalom nga espada. Gamita ini kaangay sang labaha sang barbero, kag kiskisi ang imo ulo kag ang imo burangos, kag timbanga ini kag partidaha sa tatlo ka bahin.  Ang ikatlo nga bahin sunugon mo sa kalayo sa tunga sang siudad kon matapos na ang pagkibon sa siudad.+ Kag ang isa pa ka ikatlo nga bahin lab-on mo sang espada sa palibot sang siudad,*+ kag ang nabilin nga ikatlo nga bahin isabwag mo sa hangin, kag panglagson ko ini sang espada.+  “Dapat ka man magkuha sing pila ka nahot sang buhok sa nabilin nga ikatlo nga bahin kag putsa ini sa sidsid sang imo bayo.  Kag magkuha ka pa gid sing pila ka nahot kag idap-ong mo ini sa kalayo agod masunog. Halin sa sini magalapta ang kalayo sa bug-os nga panimalay sang Israel.+  “Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Ini ang Jerusalem. Ginbutang ko sia sa tunga sang mga pungsod kag mga kadutaan.  Apang nagrebelde sia sa akon mga kasuguan kag mga pagsulundan kag mas malaut pa sia sangsa mga pungsod kag mga kadutaan sa iya palibot.+ Kay ginsikway nila ang akon mga kasuguan kag wala nila gintuman ang akon mga pagsulundan.’  “Gani amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: ‘Bangod mas magamo pa kamo sangsa mga pungsod sa inyo palibot kag wala ninyo gintuman ang akon mga kasuguan kag wala ninyo ginsunod ang akon mga pagsulundan kundi, sa baylo, ginsunod ninyo ang mga pagsulundan sang mga pungsod sa inyo palibot,+  amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova: “Batok ako sa imo, O siudad,+ kag ipadapat ko sa imo ang akon paghukom sa atubangan sang mga pungsod.+  Bangod sang imo tanan nga makangilil-ad nga mga buhat, himuon ko sa imo ang wala ko pa mahimo kag indi ko na ini paghimuon liwat.+ 10  “‘“Gani kaunon sang mga amay ang ila kabataan,+ kag kaunon sang kabataan ang ila amay, kag silutan ko ikaw kag ang tanan nga nabilin sa imo paalaplaagon ko sa tanan nga direksion.”’*+ 11  “‘Gani subong nga buhi ako,’ siling sang Soberanong Ginuong Jehova, ‘kag bangod ginhigkuan mo ang akon santuaryo sang tanan mo nga makangilil-ad nga mga diosdios kag mga buhat,+ sikwayon* ko man ikaw; kag indi ako magpakita sing kaluoy sa imo.+ 12  Ang ikatlo nga bahin sa imo mapatay sa balatian kag gutom. Ang isa pa ka ikatlo nga bahin mapatay sa espada.+ Kag ang nabilin nga ikatlo nga bahin paalaplaagon ko sa tanan nga direksion* kag panglagson ko sang espada.+ 13  Dayon madula ang akon kaakig kag maumpawan ako sa akon kasingkal kag mangin kontento na ako.+ Kag makilala nila nga ako, si Jehova, ang nagahambal sini tungod sa pagpatuman ko nga ako lang ang dapat simbahon,+ kon mapautwas ko na ang akon kasingkal sa ila. 14  “‘Kag himuon ko ikaw nga kahapayan kag kahuluy-an sa tanan nga pungsod sa imo palibot kag sa tanan nga nagalabay.+ 15  Kag mangin kahuluy-an ka kag talamayon.+ Isa ka nagapaandam nga halimbawa nga magadala sing kahadlok sa tanan nga pungsod sa imo palibot, kon ipadapat ko sa imo ang akon paghukom bangod sang akon kaakig kag kon silutan ko ikaw sa akon kasingkal. Ako, si Jehova, ang nagsiling sini. 16  “‘Ipadala ko sa ila ang makamamatay nga mga baslay sang tiggulutom agod maglaglag sa ila. Ang mga baslay nga ipadala ko magalaglag sa inyo.+ Palubhaon ko ang tiggulutom sa inyo paagi sa pagpauntat sang suplay sang pagkaon.*+ 17  Ipadala ko sa inyo ang tiggulutom kag ang mabangis nga mga sapat,+ kag patyon sini ang inyo kabataan. Mapatay kamo sa balatian kag sa espada.+ Ako, si Jehova, ang nagsiling sini.’”

Footnote

Sa literal, “niya.”
Sa literal, “hangin.”
Ukon “dulaon.”
Sa literal, “hangin.”
Sa literal, “pagbali sang inyo mga tuluhugan sang tinapay.” Mahimo nagapatuhoy sa tuluhugan nga ginagamit sa pagtago sang tinapay.