2 Timoteo 2:1-26

  • Itugyan ang mensahe sa kalipikado nga mga lalaki (1-7)

  • Batasa ang pag-antos para sa maayong balita (8-13)

  • Gamita sing husto ang Pulong sang Dios (14-19)

  • Palagyo sa mga kailigbon sang pagkapamatan-on (20-22)

  • Kon paano atubangon ang mga nagapamatok (23-26)

2  Gani, anak ko,+ padayon ka nga magbakod paagi sa wala tupong nga kaayo nga yara kay Cristo Jesus;  kag itugyan ang mga butang nga nabatian mo sa akon, nga ginpamatud-an sang madamo nga saksi,+ sa matutom nga mga lalaki agod mangin kalipikado gid sila nga itudlo ini sa iban.  Subong isa ka maayo nga soldado+ ni Cristo Jesus, magpakigbahin ka sa pag-antos sang kabudlayan.+  Wala sing soldado nga nadalahig sa negosyo* sang kabuhi, agod matigayon niya ang kahamuot sang isa nga naglista sa iya subong soldado.  Kag bisan sa hinampang, indi makabaton sang purongpurong ang isa nga nag-entra kon wala niya ginsunod ang mga pagsulundan.+  Ang nagapangabudlay sing lakas nga mangunguma dapat amo ang una nga makaambit sa mga bunga.  Hunahunaa pirme ang akon ginasiling; ang Ginuo magahatag sa imo sang paghangop* sa tanan nga butang.  Dumduma nga si Jesucristo ginbanhaw+ kag kaliwat* sia ni David,+ suno sa maayong balita nga akon ginabantala,+  nga tungod sini nagaantos ako kag nabilanggo subong isa ka kriminal.+ Apang, ang pulong sang Dios wala magapos.+ 10  Bangod sini padayon ako nga nagabatas para sa mga pinili,+ agod matigayon man nila ang kaluwasan paagi kay Cristo Jesus, upod ang wala sing katapusan nga himaya. 11  Ini nga pinamulong masaligan: Kon mapatay kita kaupod niya, mabuhi man kita kaupod niya;+ 12  kon padayon kita nga magbatas, magagahom man kita subong mga hari kaupod niya;+ kon ipanghiwala naton sia, ipanghiwala man niya kita;+ 13  kon kita indi matutom, nagapabilin sia nga matutom, kay indi niya mapanghiwala ang iya kaugalingon. 14  Padayon nga ipahanumdom sa ila ini nga mga butang, kag hatagi sila sing instruksion* sa atubangan sang Dios nga indi magbais tuhoy sa mga tinaga. Ini wala gid sing pulos kay nagahalit* ini sa mga nagapamati. 15  Himua ang imo bug-os nga masarangan nga ipresentar ang imo kaugalingon nga kalahamut-an sa Dios, isa ka manugpangabudlay nga wala sing ginakahuya, kag ginagamit sing husto ang pulong sang kamatuoran.+ 16  Apang isikway ang wala sing pulos nga mga hambalanon nga nagapakahuya sa Dios,+ kay ini nagadul-ong sa tanan nga sahi sang indi diosnon nga pamatasan, 17  kag magalapta ini subong sang gangrena. Lakip sanday Himeneo kag Fileto+ 18  sa mga nagsipak sa kamatuoran, nga nagasiling nga ang pagkabanhaw nahanabo na,+ kag ginaguba nila ang pagtuo sang iban. 19  Wala sapayan sina, ang malig-on nga sadsaran sang Dios nagapabilin nga nagatindog, nga may nakasulat, “Kilala ni Jehova* ang mga ginapanag-iyahan niya,”+ kag, “Ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova*+ magbiya sa pagkadimatarong.” 20  Sa isa ka daku nga balay may mga kagamitan* nga indi lamang bulawan kag pilak kundi kahoy kag daga man, kag ang iban para sa dungganon nga paggamit apang ang iban para sa indi dungganon nga paggamit. 21  Gani kon ang isa magpalayo sa mga kagamitan nga para sa indi dungganon nga paggamit, mangin instrumento* sia para sa dungganon nga paggamit, ginpakabalaan, mapuslanon sa nagapanag-iya sa iya, kag handa para sa tagsa ka maayong buhat. 22  Gani palagyo ka sa mga kailigbon sang pagkapamatan-on, apang tinguhai nga ipakita ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kag paghidait. Himua ini upod sa mga nagasalig sa Ginuo bangod may matinlo sila nga tagipusuon. 23  Isikway man ang binuang kag wala sing pulos nga mga debate,+ kay nakahibalo ka nga nagaresulta lang ini sa inaway. 24  Kay ang ulipon sang Ginuo indi kinahanglan makig-away, kundi kinahanglan mangin malulo* sa tanan,+ kalipikado sa pagpanudlo, nagapugong sang kaugalingon kon nahimuan sing sala,+ 25  kag nagatudlo nga may kalulo sa mga masinupakon.+ Basi tugutan sang Dios nga maghinulsol sila* nga magadul-ong sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran,+ 26  kag makamarasmas sila kag makapalagyo sa siod sang Yawa, sanglit nadakpan niya sila nga buhi para himuon ang iya kabubut-on.+

Footnote

Ukon mahimo, “nadalahig sa adlaw-adlaw nga mga hilikuton.”
Ukon “paghantop.”
Sa literal, “binhi.”
Ukon “nagaguba; nagatumba.”
Sa literal, “panaksihi sila sing maid-id.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “mga suludlan.”
Ukon “gamit; suludlan.”
Ukon “mataktika.”
Ukon “magbag-o ang ila hunahuna.”