2 Timoteo 1:1-18

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Si Pablo nagpasalamat sa Dios tungod sa pagtuo ni Timoteo (3-5)

  • Padayon nga padabdaba ang dulot sang Dios (6-11)

  • Padayon nga sunda ang maayo nga mga pulong (12-14)

  • Kaaway kag abyan ni Pablo (15-18)

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios suno sa saad nga kabuhi paagi kay Cristo Jesus,+  para kay Timoteo, nga hinigugma nga anak:+ Kabay nga mabaton mo ang wala tupong nga kaayo, kaluoy, kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.  Nagapasalamat ako sa Dios, nga sa iya nagahimo ako sang sagrado nga pag-alagad upod ang matinlo nga konsiensia, subong sang ginhimo sang akon mga katigulangan, gani wala ko ikaw ginakalimtan sa akon mga pag-ampo sa adlaw kag gab-i.  Kon madumduman ko ang imo mga luha, ginahandum ko nga makita ka, agod mapuno ako sing kalipay.  Kay ginadumdom ko ang imo pagtuo nga indi salimpapaw,+ nga una ko nga nakita sa imo lola nga si Loida kag sa imo iloy nga si Eunice, kag nagasalig ako nga makita man ini sa imo.  Bangod sini ginapahanumdom ko ikaw nga padabdabon mo kaangay sang kalayo ang dulot sang Dios nga nabaton mo paagi sa pagtungtong ko sang akon mga kamot sa imo.+  Kay ginhatagan kita sang Dios indi sing espiritu sang katalaw,+ kundi sang gahom+ kag sang gugma kag sang maligdong nga hunahuna.  Gani indi pag-ikahuya ang panaksi tuhoy sa aton Ginuo+ ukon tuhoy sa akon nga isa ka bilanggo tungod sa iya, kundi magpakigbahin ka sa pag-antos sang kapiutan+ para sa maayong balita paagi sa pagsalig sa gahom sang Dios.+  Ginluwas niya kita kag gintawag kita sa isa ka balaan nga pagtawag,+ indi bangod sa aton mga buhat, kundi bangod sa iya kaugalingon nga katuyuan kag wala tupong nga kaayo+ nga madugay na nga ginhatag sa aton paagi kay Cristo Jesus. 10  Apang karon ginhimo na ini nga maathag gid paagi sa pagpadayag sang aton Manluluwas, si Cristo Jesus,+ nga nagdula sang kamatayon+ kag nagpaathag sa aton paagi sa maayong balita+ kon paano matigayon ang kabuhi+ kag pagkadimadinulunton,+ 11  nga sa sini gintangdo ako nga manugbantala, apostol, kag manunudlo.+ 12  Amo ini kon ngaa ginaantos ko man ining mga butang,+ apang wala ako mahuya.+ Kay nakilala ko ang Isa nga akon ginatuuhan, kag nagasalig ako nga sarang niya mabantayan ang gintugyan ko sa iya tubtob sa amo nga adlaw.+ 13  Padayon nga sunda ang talaksan* sang maayo* nga mga pulong+ nga nabatian mo sa akon nga may pagtuo kag gugma nga resulta sang pagkanahiusa kay Cristo Jesus. 14  Bantayi ining maayo nga butang nga ginsalig sa imo paagi sa balaan nga espiritu nga yara sa aton.+ 15  Nakahibalo ka nga gintalikdan ako sang madamo nga tawo sa probinsia sang Asia,*+ lakip sa ila sanday Figelo kag Hermogenes. 16  Kabay nga kaluuyan sang Ginuo ang panimalay ni Onesiforo,+ kay ginapaumpawan niya ako pirme, kag wala niya ginakahuya ang akon mga kadena sang pagkabilanggo. 17  Sa baylo, sang didto sia sa Roma, ginpangita gid niya ako kag nakita niya ako. 18  Kabay nga kaluuyan sia sang Ginuong Jehova* sa amo nga adlaw. Kag nahibaluan mo gid ang tanan nga pag-alagad nga ginhimo niya sa Efeso.

Footnote

Ukon “balayan.”
Ukon “makapapagros; mapuslanon.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.