È ɖò doo dó nú mɛ yɔyɔ̌ e wá Flǐn é ɖé wɛ

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Avril 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó kú Jezu Klisu tɔn wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔnina ɖé Wɛ Tlɛnmɛninɔ Nyí

Nɛ̌ Klisanwun tlɛnnɔ lɛ ka sixu zán tlɛnmɛninɔ yetɔn kpo nǔnywɛ kpo ganji gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Ðò Gbeji

Hwenu e mǐ ɖò tɛnkpɔn ɖé mɛ é ɔ, Jehovah nɔ na mǐ nǔ e sín hudo mǐ ɖó bá dɛ ɖ’enu lɛ é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nɛ̌ A ka Na Sɔnǔ nú Flǐn ɔ Gbɔn?

Mǐ mɛ bǐ ɖó na sɔnǔ nú ayi mǐtɔn. Nɛ̌ mǐ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mawu Na Nyí Nǔ Bǐ nú Mɛ Bǐ”

Sɔgudo jiwǔ ɖé ɖò te kpɔ́n mɛ e nɔ gbeji nú Jehovah lɛ é.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah: “Mawu E Nɔ Dó Gbɔ nú Mɛ Ðò Ali Bǐ Nu É”

Nǔ ɖěɖee Jehovah sɔnǔ na bɔ ye nɔ dó gbɔ nú mǐ lɛ é ɖokpo wɛ nyí agun Klisanwun tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nya Nǔkplɔnmɛ E Gosin Jehovah Gɔ́n É Gbé

Jehovah, Nǔkplɔnmɛtɔ́ Ðaxó ɔ, nɔ na kplɔ́n e nyɔ́ hugǎn é mǐ.