Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

8-14 Avril

1 KƆLƐNTINU LƐ 10-13

8-14 Avril
 • Han 30 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Ðò Gbeji”: (Cɛju 10)

  • 1Kɔ 10:13—Jehovah wɛ nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n ǎ (w17.02 29-30)

  • 1Kɔ 10:13—Tɛnkpɔn e nɔ wá nú mǐ lɛ é nɔ “zɛ ee gbɛtɔ́ nɔ mɔ é wu ǎ”

  • 1Kɔ 10:13—Enyi mǐ ɖeji dó Jehovah wu ɔ, é na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò tɛnkpɔn ɖebǔ nu

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • 1Kɔ 10:8—Etɛwu wemafɔ enɛ ka ɖɔ Izlayɛli-ví 23 000 wɛ kú ɖó nǔbliblíwiwa wu, bɔ Kɛ́nsísɔ́ 25:9 ka ɖɔ ɖɔ mɛ 24 000 wɛ kú? (w04-EG 1/4 29)

  • 1Kɔ 11:5, 6, 10—Enyi wɛnjlatɔ́ nyɔnu ɖé ɖò nukún kpé dó Biblu kplɔnkplɔn ɖé wu wɛ bɔ wɛnjlatɔ́ sunnu ɖé ɖò finɛ ɔ, é byɔ ɖɔ é ni cyɔn nǔ ta wɛ à? (w15-EG 15/2 30)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) 1Kɔ 10:1-17 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 25

 • Wǔjɔnú . . . lɛ ɔ, È Sixu Ðè Ye Kpò Ǎ” (1Kɔ 12:22): (Cɛju 10) Xò video ɔ.

 • Nɛ̌ A ka Na Sɔnǔ nú Flǐn ɔ Gbɔn?”: (Cɛju 5) Xóɖiɖɔ. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ lɛ bǐ ɖɔ ye ni zán Flǐn sín táan ɔ dó lin tamɛ dó wanyiyi e Jehovah kpo Jezu kpo ɖexlɛ́ mǐ é jí, bonu é ni lɛ́ sù nukún yetɔn mɛ d’eji.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 62

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 31 kpo Ðɛ Kpo