مراجعه به متن

چگونه می‌توانید تا ابد زندگی کنید؟‏

چگونه می‌توانید تا ابد زندگی کنید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 کتاب مقدّس چنین وعده می‌دهد:‏ «هر که ارادهٔ خدا را بجا آورد،‏ تا به ابد خواهد زیست.‏» (‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ اما اراده یا خواست خدا برای شما چیست؟‏

  •   کسب شناخت در مورد خدا و فرستادهٔ او عیسی مسیح.‏ عیسی در دعا به خدا گفت:‏ «راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏» (‏یوحنا ۱۷:‏۳‏)‏ شناختن خدا و عیسی شامل چیست؟‏ یک راه آن این است که کلام خدا،‏ کتاب مقدّس را مطالعه کنیم و تعالیم آن را در زندگی‌مان به کار بندیم.‏ a کتاب مقدّس از افکار آفریدگارمان،‏ یَهُوَه خدا که سرچشمهٔ زندگی است،‏ پرده برمی‌دارد.‏ (‏اعمال ۱۷:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ به علاوه،‏ سرگذشت عیسی نیز که با تعالیمش مردم را به «زندگی جاودان» هدایت می‌کرد،‏ در این کتاب آمده است.‏—‏یوحنا ۶:‏۶۷-‏۶۹‏.‏

  •   ایمان به قربانی عیسی مسیح.‏ عیسی به زمین آمد تا «جان خود را همچون بهای رهایی در عوض بسیاری بدهد.‏» (‏مَتّی ۲۰:‏۲۸‏)‏ قربانی عیسی به رهایی یا نجات انسان‌ها می‌انجامد،‏ مرگ او در واقع راهگشای زندگی ابدی انسان‌ها بر روی زمین است.‏ b (‏مزمور ۳۷:‏۲۹‏)‏ عیسی گفت:‏ «خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلکه زندگی جاودان یابد.‏» (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ توجه کنید که صرفاً گفتن این که به عیسی ایمان داریم کافی نیست،‏ بلکه باید به او ایمان بورزیم،‏ یعنی هماهنگ با تعالیم او و خواست خدا زندگی کنیم.‏—‏مَتّی ۷:‏۲۱؛‏ یعقوب ۲:‏۱۷‏.‏

  •   ایجاد دوستی با خدا.‏ خدا از ما می‌خواهد که به او نزدیک شویم و دوستش باشیم.‏ (‏یعقوب ۲:‏۲۳؛‏ ۴:‏۸‏)‏ خدا وجودی ابدی است و هرگز نمی‌میرد.‏ او می‌خواهد که دوستدارانش نیز تا ابد زندگی کنند.‏ خدا در کلامش به همهٔ کسانی که او را می‌جویند،‏ می‌گوید:‏ «باشد که تا ابد زندگی کنید!‏»—‏مزمور ۲۲:‏۲۶‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید.‏

برداشت‌های اشتباه در مورد زندگی ابدی

 برداشت اشتباه:‏ پیشرفت‌های پزشکی زندگی ابدی را برای انسان‌ها میسر می‌سازد.‏

 واقعیت:‏ هرچند پیشرفت‌های پزشکی تا حدّی به عمر انسان‌ها افزوده است،‏ اما چنین پیشرفت‌هایی به زندگی ابدی ختم نمی‌شود.‏ فقط خدا می‌تواند به ما زندگی ابدی عطا کند،‏ چرا که او «سرچشمهٔ زندگی» است.‏ (‏مزمور ۳۶:‏۹‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ او وعده داده است که «مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد!‏»—‏اِشَعْیا ۲۵:‏۸‏،‏ مژده برای عصر جدید‏؛‏ ۱یوحنا ۲:‏۲۵‏.‏

 برداشت اشتباه:‏ فقط کسانی از نژادهای خاص تا ابد زندگی خواهند کرد.‏

 واقعیت:‏ خدا بین مردم تبعیض قائل نمی‌شود.‏ برعکس «از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏» (‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ کسانی که از خدا اطاعت کنند،‏ قطع‌نظر از نژاد و فرهنگشان،‏ می‌توانند تا ابد زندگی کنند.‏

 برداشت اشتباه:‏ زندگی ابدی کسل‌کننده خواهد بود.‏

 واقعیت:‏ خدا زندگی ابدی را برای ما در نظر گرفته است و او ما را دوست دارد و شادی ما را می‌خواهد.‏ (‏یعقوب ۱:‏۱۷؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۸‏)‏ او می‌داند که شادی انسان‌ها به داشتن کار و هدفی پرمفهوم بستگی دارد.‏ (‏جامعه ۳:‏۱۲‏)‏ خدا وعده داده است کسانی که تا ابد بر زمین زندگی می‌کنند،‏ کاری رضایت‌بخش و پرمفهوم خواهند داشت؛‏ کاری که هم به نفع خودشان خواهد بود،‏ هم به نفع عزیزانشان.‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

 علاوه بر این،‏ کسانی که به زندگی ابدی می‌رسند،‏ همواره در مورد آفریدگار و آفریده‌های بی‌شمار او شناخت کسب می‌کنند.‏ خدا انسان را به گونه‌ای خلق کرد که بخواهد تا ابد زندگی کند و در مورد او بیاموزد.‏ با این حال،‏ «انسان قادر نیست کار خدا را از ابتدا تا انتها درک کند.‏» (‏جامعه ۳:‏۱۰،‏ ۱۱‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ بنابراین،‏ کسانی که تا ابد زندگی می‌کنند،‏ هرگز از یادگیری بیشتر و انجام کارهای جالب خسته نمی‌شوند.‏

a شاهدان یَهُوَه می‌توانند به شما کمک کنند تا بیشتر با کلام خدا آشنا شوید.‏ با تماشای کلیپ دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏ در مورد این دورهٔ رایگان بیشتر اطلاعات کسب کنید.‏

b به مقالهٔ «‏عیسی چگونه باعث نجات ما می‌شود؟‏‏» مراجعه کنید.‏