مراجعه به متن

زندگی و مرگ

زندگی

مفهوم زندگی چیست؟‏

آیا هیچ گاه به این پرسش فکر کرده‌اید؟‏ توجه کنید که کتاب مقدّس به این پرسش چه پاسخی می‌دهد.‏

خدا از من چه انتظار دارد؟‏

آیا لازم است نشانه‌ای خاص،‏ خواب یا رؤیایی ببینم یا به شکلی معجزه‌آسا فراخوانده شوم؟‏ به پاسخ کتاب مقدّس توجه کنید.‏

چگونه می‌توانید تا ابد زندگی کنید؟‏

در این مقاله به سه شرط برای دستیابی به زندگی ابدی دقت کنید.‏

آیا روح شخص بعد از مرگش به زندگی ادامه می‌دهد؟‏

برای این که بتوانیم به این سؤال جواب دهیم،‏ باید اول ببینیم که کلمهٔ «روح» در کتاب مقدّس به چه معناست.‏

نام چه کسانی در «دفتر حیات» نوشته می‌شود؟‏

خدا وعده داده است که نام بندگان وفادارش را به یاد خواهد داشت.‏ آیا نام شما در «دفتر حیات» نوشته شده است؟‏

مرگ

چرا انسان می‌میرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس به این پرسش،‏ تسلّی‌بخش و امیدوارکننده است.‏

پس از مرگ چه اتفاق می‌افتد؟‏

آیا مردگان از آنچه در اطرافشان می‌گذرد،‏ باخبرند؟‏

کتاب مقدّس در مورد سوزاندن اجساد چه می‌گوید؟‏

آیا سوزاندن اجساد از دید خدا شایسته است؟‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به آنانی که قصد خودکشی دارند کمک کند؟‏

کتاب مقدّس چگونه می‌تواند به کسی که قصد خودکشی دارد کمک کند؟‏

چگونه می‌توان بر ترس از مرگ چیره شد؟‏

چیره شدن بر چنین ترسی می‌تواند بر شادی‌تان در زندگی بیفزاید.‏

‏«تجربهٔ نزدیک به مرگ» چیست؟‏

آیا این پدیده،‏ پیش‌نمایی از عالم پس از مرگ است؟‏ گزارش کتاب مقدّس در مورد رستاخیز ایلعازَر به ما کمک می‌کند که پاسخ این پرسش را بیابیم.‏

آیا زمان مرگ ما از پیش مقرّر شده است؟‏

در کتاب مقدّس آمده است که «وقتی برای مردن» است.‏ این گفته به چه مفهوم است؟‏

کتاب مقدّس در مورد اِتانازی چه می‌گوید؟‏

اگر شخصی در آستانهٔ مرگ است،‏ آیا باید به هر قیمتی روند مرگ او را به تأخیر انداخت؟‏

آسمان و جهنّم

آسمان چیست؟‏

این واژه در کتاب مقدّس سه مفهوم متفاوت دارد.‏

چه کسانی پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏

در میان مردم این برداشت نادرست وجود دارد که تمامی درستکاران به آسمان می‌روند.‏ کتاب مقدّس واقعاً چه تعلیمی می‌دهد؟‏

آیا جهنّم یا دوزخ واقعی است؟‏ کتاب مقدّس در این مورد چه می‌گوید؟‏

بسیاری معتقدند جهنّم مکانی‌ست برای تنبیه،‏ که در آن شریران تا ابد شکنجه می‌شوند.‏ اما آیا کتاب مقدّس هم چنین تعلیمی می‌دهد؟‏

چه کسانی به هاویه می‌روند؟‏

آیا درستکاران به هاویه می‌روند؟‏ آیا مردگان از هاویه رستاخیز می‌یابند؟‏ آیا هاویه مکانی ابدی است؟‏ کتاب مقدّس به این سؤالات پاسخ می‌دهد.‏

مرد ثروتمند و ایلعازَر چه کسانی بودند؟‏

آیا این مَثَل عیسی تعلیم می‌دهد که انسان‌های خوب به بهشت آسمانی می‌روند و انسان‌های شریر در آتش جهنّم عذاب می‌کشند؟‏

آیا عبارت عالم برزخ در کتاب مقدّس یافت می‌شود؟‏

شاید از پی بردن به منشأ این تعلیم متعجب شوید.‏

آیا حیوانات پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏

در کتاب مقدّس به یک بهشت آسمانی برای حیوانات خانگی اشاره نشده است و برای این موضوع دلیلی قانع‌کننده وجود دارد.‏

امیدی برای مردگان

رستاخیز چیست؟‏

چه کسانی به زندگی بازمی‌گردند؟‏

آیا تناسخ یکی از تعالیم کتاب مقدّس است؟‏

پس از مرگ چه اتفاقی می‌افتد؟‏