اِشَعْیا ۶۵‏:‏۱‏-‏۲۵

  • یَهُوَه بت‌پرستان را محکوم می‌کند ‏(‏۱-‏۱۶‏)‏

    • خدایان شانس و سرنوشت ‏(‏۱۱‏)‏

    • ‏«خادمان من می‌خورند» ‏(‏۱۳‏)‏

  • آسمان‌ها و زمین جدید ‏(‏۱۷-‏۲۵‏)‏

    • ساختن خانه‌ها و باغ‌های انگور ‏(‏۲۱‏)‏

    • هیچ کس زحمت بیهوده نمی‌کشد ‏(‏۲۳‏)‏

۶۵  ‏«من اجازه دادم کسانی که سراغم را نگرفتند،‏ در جستجوی من باشند؛‏من گذاشتم کسانی که به دنبال من نبودند،‏ مرا پیدا کنند.‏ من به قومی که اسم مرا به کار نمی‌بردند،‏ گفتم:‏ ‹آماده‌ام به شما کمک کنم،‏ من آماده‌ام!‏›‏ ۲  تمام روز آغوشم را برای قوم لجبازم باز کرده‌ام؛‏برای کسانی که در راه نادرست قدم برمی‌دارند،‏و به دنبال افکار خودشان هستند؛‏ ۳  کسانی که بدون شرم و حیا دائم مرا می‌رنجانند،‏و قربانی‌هایشان را در باغ‌ها تقدیم می‌کنند و روی آجرها می‌سوزانند.‏ ۴  آن‌ها در میان قبرها می‌نشینند،‏و در جاهای پنهان* شب را به صبح می‌رسانند؛‏گوشت خوک می‌خورند،‏و دیگ‌هایشان پر از آبِ گوشت ناپاک است.‏ ۵  آن‌ها می‌گویند:‏ ‹دور بایست؛‏ نزدیک من نیا،‏چون من از تو مقدّس‌ترم.‏›‏* آن‌ها با این کارهایشان* تمام روز آتش خشم مرا روشن نگه می‌دارند.‏ ۶  همهٔ این‌ها در حضور من نوشته شده است.‏من ساکت نخواهم ماند؛‏من آن‌ها را به سزای کارهایشان خواهم رساند،‏بله،‏ به سزای همهٔ گناهانشان؛‏ ۷  گناهانی که خودشان و پدرانشان مرتکب شده‌اند.‏ آن‌ها روی کوه‌ها برای بت‌ها قربانی سوزانده‌اند،‏و روی تپه‌ها به من بی‌حرمتی کرده‌اند.‏بنابراین،‏ اولین کاری که می‌کنم این است که آن‌ها را به سزای اعمالشان برسانم.‏» این گفتهٔ یَهُوَه است.‏ ۸  یَهُوَه همین طور می‌گوید:‏ ‏«شاید کسی در مورد خوشه‌های انگور بگوید:‏ ‹این خوشه‌ها را خراب نکنید،‏هنوز مقداری از آن خوب است* و می‌توان شراب تازه از آن گرفت.‏›‏ من هم همین کار را خواهم کرد؛‏به خاطر خادمانم،‏ کل قوم را نابود نخواهم کرد.‏ ۹  من از خاندان یعقوب،‏ نسلی به وجود خواهم آورد،‏و از خاندان یهودا کسی را خواهم آورد که سرزمین کوهستانی مرا به ارث ببرد؛‏برگزیدگان من آن سرزمین را به تصرّف درمی‌آورند،‏و خادمانم در آنجا زندگی خواهند کرد.‏ ۱۰  در آن زمان شارون چراگاهی برای گوسفندان خواهد شد،‏و درّهٔ* عَخور جای استراحت برای دام‌ها.‏من این کار را برای قومم که به دنبال هدایت من هستند،‏* انجام خواهم داد.‏ ۱۱  اما شما جزو کسانی هستید که یَهُوَه را ترک کرده‌اند،‏و کوه مقدّس مرا فراموش کرده‌اند؛‏کسانی که برای خدای شانس و اقبال سفره پهن می‌کنند،‏و برای خدای تقدیر و سرنوشت لیوان‌هایشان را از شراب مخلوط پر می‌کنند.‏ ۱۲  برای همین،‏ عاقبت شما این خواهد بود که با شمشیر کشته شوید.‏همهٔ شما خم خواهید شد تا سرتان را با شمشیر بزنند،‏چون من شما را صدا کردم،‏ ولی جواب ندادید؛‏با شما صحبت کردم،‏ ولی گوش ندادید.‏شما مدام کارهایی را که در نظر من بد است انجام دادید،‏و مرا با تصمیماتتان ناراحت کردید.‏»‏ ۱۳  بنابراین یَهُوَه حاکم متعال می‌گوید:‏ ‏«خادمان من خواهند خورد،‏ ولی شما گرسنه خواهید ماند.‏ خادمان من خواهند نوشید،‏ ولی شما تشنه خواهید ماند.‏ خادمان من شادی خواهند کرد،‏ ولی شما سرافکنده خواهید شد!‏ ۱۴  خادمان من به خاطر دل شادی که دارند فریاد خوشی سر خواهند داد،‏اما شما به خاطر دل غمگینتان آه و ناله خواهید کرد،‏و از غم و غصه گریه و زاری خواهید کرد.‏ ۱۵  شما اسمی از خودتان باقی خواهید گذاشت که برگزیدگان من برای لعنت از آن استفاده خواهند کرد.‏یَهُوَه حاکم متعال شما را نابود خواهد کرد،‏اما به خادمانش اسم دیگری خواهد داد.‏ ۱۶  به این ترتیب،‏ هر کسی که روی زمین برای خودش برکتی بخواهد،‏خدای حقیقت و راستی* به او برکت خواهد داد؛‏و هر کسی که روی زمین قسمی بخورد،‏به اسم خدای حقیقت و راستی* قسم خواهد خورد.‏ سختی‌ها و مشکلات گذشته از یاد خواهند رفت،‏و از جلوی چشمانم کاملاً محو و نابود خواهند شد.‏ ۱۷  من آسمان‌ها و زمینی جدید خواهم آفرید!‏چیزهای گذشته دیگر به یاد* نخواهند آمد،‏و دل کسی را به درد نخواهند آورد.‏ ۱۸  پس خوشحال باشید و از این آفرینش جدید تا ابد شادی کنید!‏ من اورشلیم را از نو خواهم آفرید،‏ طوری که باعث شادی شود،‏و مردمش هم باعث وجد و شادمانی شوند.‏ ۱۹  من به خاطر اورشلیم و قومم شادی خواهم کرد.‏در آنجا دیگر صدای گریه و زاری و ناله شنیده نخواهد شد.‏»‏ ۲۰  ‏«در آنجا دیگر هیچ نوزادی نخواهد بود که فقط چند روز عمر کند،‏حتی سالمندان هم عمر طولانی خواهند داشت.‏* اگر کسی در صد سالگی بمیرد،‏ مردم فکر خواهند کرد که یک بچه مرده است،‏ولی شخص گناهکار حتی اگر صد ساله باشد،‏ به خاطر گناهش لعنت خواهد شد و خواهد مرد.‏* ۲۱  در آن زمان،‏ مردم خانه‌ها خواهند ساخت و در آن‌ها زندگی خواهند کرد؛‏درختان انگور خواهند کاشت و از میوهٔ آن‌ها خواهند خورد.‏ ۲۲  در خانه‌هایی که می‌سازند خودشان زندگی خواهند کرد،‏ نه دیگران.‏از میوهٔ درختانی که می‌کارند خودشان خواهند خورد،‏ نه دیگران؛‏ چون عمر مردم قومم،‏ مثل عمر درخت طولانی خواهد بود،‏و برگزیدگانم از دسترنج کارهایشان لذّت فراوان* خواهند برد.‏ ۲۳  در آن زمان زحمت‌هایی که می‌کشند به هدر نخواهد رفت،‏*و فرزندانی که به دنیا می‌آورند با درد و مصیبت روبرو نخواهند شد،‏چون از نسل کسانی خواهند بود که یَهُوَه برکت داده است،‏هم خودشان و هم فرزندانشان.‏ ۲۴  حتی قبل از این که در دعا مرا صدا کنند،‏ به آن‌ها توجه خواهم کرد،‏و قبل از این که دعایشان تمام شود،‏ به دعایشان جواب خواهم داد.‏ ۲۵  گرگ و برّه در کنار هم خواهند چرید،‏شیر مثل گاو کاه خواهد خورد،‏و غذای مار خاک خواهد بود.‏ آن‌ها در کوه مقدّس من،‏ هیچ خرابی و صدمه‌ای به بار نخواهند آورد.‏» این گفتهٔ یَهُوَه است.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «کلبه‌های دیده‌بانی.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «تقدّس من به تو منتقل می‌شود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن‌ها دودی در بینی من هستند.‏»‏
یا:‏ «هنوز در آن برکت هست.‏»‏
یا:‏ «دشت.‏»‏
یا:‏ «مرا می‌جویند.‏»‏
یا:‏ «خدای وفاداری.‏» تحت‌اللفظی:‏ «خدای آمین.‏»‏
یا:‏ «خدای وفاداری.‏» تحت‌اللفظی:‏ «خدای آمین.‏»‏
یا:‏ «ذهن.‏»‏
یا:‏ «حتی سالمندان هم در سن بالا نمی‌میرند؛‏ دیگر هیچ سالمندی مرگ زودرس نخواهد داشت.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «کسی که به صد سالگی نرسد،‏ ملعون به حساب خواهد آمد.‏»‏
یا:‏ «کامل.‏»‏
یا:‏ «بیهوده نخواهد بود.‏»‏