انجیل یوحنا ۱۷‏:‏۱‏-‏۲۶

  • آخرین دعای عیسی با رسولانش ‏(‏۱-‏۲۶‏)‏

    • شناخت خدا راه رسیدن به زندگی ابدی است ‏(‏۳‏)‏

    • مسیحیان بخشی از این دنیا نیستند ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

    • ‏«کلام تو حقیقت است» ‏(‏۱۷‏)‏

    • ‏«من آن‌ها را با نام تو آشنا کرده‌ام» ‏(‏۲۶‏)‏

۱۷  عیسی بعد از این سخنان،‏ به طرف آسمان نگاه کرد و گفت:‏ «پدر،‏ وقت موعود رسیده است.‏ پسرت را جلال بده تا او هم بتواند تو را جلال دهد،‏ ۲  چون تو ای پدر،‏ تمام انسان‌ها را تحت اختیار او قرار داده‌ای تا بتواند به همهٔ کسانی که به او بخشیده‌ای زندگی ابدی بدهد.‏ ۳  راه رسیدن به زندگی ابدی این است که انسان‌ها تو را که خدای یکتا و حقیقی هستی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند.‏* ۴  کاری را که تو به عهدهٔ من گذاشتی به پایان رساندم و از این طریق تو را روی زمین جلال دادم.‏ ۵  پس حالا ای پدر،‏ مرا در کنار خودت جلال بده؛‏ همان جلالی که قبل از پیدایش دنیا* پیش تو داشتم.‏ ۶  ‏«من کسانی را که از بین مردم دنیا به من دادی،‏ با نام* تو آشنا کرده‌ام.‏ آن‌ها مال تو بودند و تو آن‌ها را به من بخشیدی و آن‌ها طبق کلام تو عمل کرده‌اند.‏* ۷  حالا آن‌ها پی برده‌اند که هر چه تو به من دادی واقعاً از طرف توست،‏ ۸  چون هر چیزی که تو به من گفته‌ای،‏ به آن‌ها گفته‌ام.‏ آن‌ها هم گفته‌های تو را قبول کرده‌اند و فهمیده‌اند که من به نمایندگی از طرف تو آمده‌ام و ایمان آورده‌اند که تو مرا فرستاده‌ای.‏ ۹  دعای من برای آن‌هاست.‏ دعای من برای مردم این دنیا نیست،‏ بلکه برای کسانی است که تو به من بخشیده‌ای،‏ چون مال تو هستند.‏ ۱۰  هر چه من دارم مال توست و هر چه تو داری مال من است و من از طریق آن‌ها* جلال پیدا کرده‌ام.‏ ۱۱  ‏«من به‌زودی این دنیا را ترک می‌کنم و پیش تو می‌آیم،‏ ولی آن‌ها در این دنیا هستند.‏ پس ای پدر مقدّس،‏ به خاطر نام خودت که آن را روی من گذاشتی،‏ آن‌ها را حفظ کن تا یکی* باشند،‏ همان طور که ما یکی* هستیم.‏ ۱۲  همیشه وقتی با آن‌ها بودم،‏ به خاطر نام خودت که آن را روی من گذاشتی،‏ از آن‌ها مراقبت و محافظت می‌کردم،‏ طوری که هیچ کدامشان از بین نرفتند.‏ البته یکی از آن‌ها نابود می‌شود،‏ یعنی همان کسی که مستحق نابودی است* تا پیشگویی نوشته‌های مقدّس به تحقق برسد.‏ ۱۳  حالا پیش تو می‌آیم و این چیزها را تا وقتی که هنوز در این دنیا هستم به آن‌ها می‌گویم تا همان شادی‌ای را که من دارم کاملاً در دلشان حس کنند.‏ ۱۴  من کلام تو را به آن‌ها رسانده‌ام،‏ ولی دنیا از آن‌ها نفرت داشته است،‏ چون بخشی از این دنیا نیستند،‏ همان طور که من بخشی از این دنیا نیستم.‏ ۱۵  ‏«از تو نمی‌خواهم که آن‌ها را از این دنیا ببری،‏ بلکه می‌خواهم آن‌ها را از دست شیطان* حفظ کنی.‏ ۱۶  آن‌ها بخشی از این دنیا نیستند،‏ همان طور که من بخشی از این دنیا نیستم.‏ ۱۷  آن‌ها را از طریق حقیقت پاک و مقدّس کن.‏* کلام تو حقیقت است.‏ ۱۸  همان طور که تو مرا به میان مردم* فرستادی،‏ من هم آن‌ها را به میان مردم می‌فرستم.‏ ۱۹  من خودم را به خاطر آن‌ها پاک و مقدّس نگه می‌دارم تا آن‌ها هم از طریق حقایق کلامت* پاک و مقدّس شوند.‏ ۲۰  ‏«من فقط برای آن‌ها دعا نمی‌کنم،‏ بلکه همین طور برای کسانی دعا می‌کنم که با شنیدن تعالیم آن‌ها به من ایمان می‌آورند.‏ ۲۱  دعا می‌کنم که همهٔ آن‌ها یکی باشند،‏ همان طور که تو ای پدر در اتحاد با من هستی و من در اتحاد با تو هستم.‏ بگذار آن‌ها با ما متحد باشند تا مردم دنیا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادی.‏ ۲۲  من همان جلالی را که تو به من دادی به آن‌ها دادم تا همان طور که ما یکی هستیم،‏ آن‌ها هم یکی باشند.‏ ۲۳  من در اتحاد با آن‌ها هستم و تو در اتحاد با من هستی تا آن‌ها بتوانند به اتحاد کامل دست پیدا کنند.‏* آن وقت،‏ مردم دنیا خواهند فهمید که تو مرا فرستادی و همان طور که مرا دوست داری،‏ آن‌ها را هم دوست داری.‏ ۲۴  ای پدر،‏ می‌خواهم کسانی که به من داده‌ای در جایی که من هستم با من باشند تا بزرگی و جلال مرا ببینند؛‏ جلالی که تو به من داده‌ای،‏ چون تو مرا حتی قبل از شروع نسل بشر* دوست داشتی.‏ ۲۵  ای پدر عادل،‏ مردم دنیا تو را نمی‌شناسند،‏ ولی من تو را می‌شناسم و این شاگردان متوجه شده‌اند که تو مرا فرستادی.‏ ۲۶  من آن‌ها را با نام* تو آشنا کرده‌ام و باز هم آشنا خواهم کرد تا آن‌ها همان محبتی را که تو به من نشان دادی،‏ به دیگران نشان دهند و من هم در اتحاد با آن‌ها باشم.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مدام دانش کسب کنند.‏»‏
یا:‏ «نسل بشر.‏»‏
‏«نام» در اینجا نه فقط به اسم خاص خدا،‏ بلکه به خصوصیات او هم اشاره می‌کند.‏
یا:‏ «از کلام تو اطاعت کرده‌اند.‏»‏
یا:‏ «در میان آن‌ها.‏»‏
یا:‏ «متحد.‏»‏
یا:‏ «متحد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «همان پسر هلاکت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «تقدیس کن؛‏ وقف خودت کن.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «به دنیا.‏»‏
یا:‏ «از طریق حقیقت.‏»‏
یا:‏ «کاملاً یکی باشند.‏»‏
یا:‏ «شروع دنیا.‏» به نسل آدم و حوا اشاره دارد.‏
‏«نام» در اینجا نه فقط به اسم خاص خدا،‏ بلکه به خصوصیات او هم اشاره می‌کند.‏