مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تقویت ایمان به خدا

چرا به خدا ایمان داشته باشیم؟

آیا خدا وجود دارد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس با پنج دلیل قانع‌کننده.‏

کسب شناخت دربارهٔ خدا

خدای یکتا کیست؟‏

آیا خدا نامی دارد و به ما توجه دارد؟‏

نام خدا چیست؟‏

آیا می‌دانستید که خدا نامی دارد که تنها مختص به او و مشخص‌کنندهٔ اوست.‏

آیا واقعاً می‌توان خدا را یافت؟‏

موضوعاتی که دربارهٔ خدا غیرقابل درک است به شما کمک می‌کند او را بهتر بشناسید.‏

آیا می‌توان خدای نادیدنی را دید؟‏

چگونه می‌شود ‹چشم دل› را بکار گرفت؟‏

خدا چه شخصیتی دارد؟‏

چهار خصوصیت اصلی خدا چیست؟‏

آیا خدا به شما توجه دارد؟‏

چه شواهدی ثابت می‌کند که خدا به رفاه ما اهمیت می‌دهد؟‏

آیا خدا با ما همدردی می‌کند؟‏

کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که خدا به ما توجه دارد،‏ ما را درک می‌کند و همدرد ماست.‏

ارزش ایمان

حقایق کتاب مقدس عطش روحانی مرا سیراب کرد

مایلی گون‌دل وقتی پدرش فوت کرد،‏ ایمانش را به خدا از دست داد.‏ او چگونه به ایمان حقیقی و آرامش درونی دست یافت؟‏

دین و مذهب را کنار گذاشتم

توماس به خدا اعتقاد داشت ولی از دین و مذهب سرخورده شد.‏ مطالعهٔ کتاب مقدّس چگونه به او کمک کرد تا نسبت به آینده امیدوار شود؟‏

آزمایش‌های ایمان

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

چرا دنیا پر از خشونت و مصیبت شده است؟‏ به پاسخ متقاعدکننده و تسلّی‌بخش کتاب مقدّس توجه کنید.‏

نزدیک شدن به خدا

چگونه می‌توانیم به خدا نزدیک شویم؟‏

بیابید ببینید که آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد،‏ چگونه باید دعا کرد و از چه راه‌های دیگری می‌توانیم به خدا نزدیک شویم.‏

هدیه‌ای بس ارزنده از طرف خدا

چه عواملی ارزش یک هدیه را مشخص می‌کند؟‏ تعمّق بر آن‌ها قدردانی‌مان را از باارزش‌ترین هدیهٔ خدا یعنی قربانی عیسی مسیح بیشتر می‌سازد.‏

چگونه می‌توانید تا ابد زندگی کنید؟‏

در این مقاله به سه شرط برای دستیابی به زندگی ابدی دقت کنید.‏

علاقه و توجه خدا چه برکاتی نصیبتان می‌کند؟‏

کتاب مقدّس در ما ایمان به آینده‌ای فوق‌العاده را به وجود می‌آورد.‏