نامهٔ اول یوحنا ۲‏:‏۱‏-‏۲۹

  • عیسی،‏ قربانی‌ای برای بخشش گناهان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • اطاعت از فرمان‌های عیسی ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

    • فرمان قدیمی و فرمان تازه ‏(‏۷،‏ ۸‏)‏

  • دلیل نامه نوشتن پولُس ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • دنیا را دوست نداشته باشید ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • هشدار دربارهٔ ضدّمسیح ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

۲  فرزندان عزیزم،‏ این‌ها را برای شما می‌نویسم تا گناه نکنید.‏ اما اگر کسی گناهی بکند،‏ یاری‌دهنده‌ای* پیش پدر داریم،‏ یعنی عیسی مسیح که درستکار است.‏ ۲  او قربانی کفّاره* برای بخشش گناهان ماست،‏ البته نه فقط برای گناهان ما،‏ بلکه برای گناهان تمام مردم دنیا.‏ ۳  اگر همیشه از فرمان‌های او اطاعت کنیم،‏ نشان می‌دهیم که او را می‌شناسیم.‏ ۴  کسی که می‌گوید او را می‌شناسد،‏ ولی از فرمان‌های او اطاعت نمی‌کند،‏ دروغگوست و حقیقت در دلش نیست.‏ ۵  اما کسی که از کلام او اطاعت می‌کند،‏ نشان می‌دهد که خدا را واقعاً دوست دارد؛‏* در واقع،‏ اگر از کلامش اطاعت کنیم،‏ می‌دانیم که با او متحد هستیم.‏ ۶  کسی که می‌گوید با او متحد است،‏ رفتارش باید دقیقاً مثل رفتار عیسی باشد.‏ ۷  عزیزانم،‏ فرمانی که درباره‌اش برایتان می‌نویسم،‏ فرمان تازه‌ای نیست،‏ بلکه فرمانی قدیمی است که از اول به شما داده شد،‏ یعنی همان پیامی که از اول شنیدید.‏ ۸  با این حال،‏ فرمانی که درباره‌اش برایتان می‌نویسم تازه است؛‏ فرمانی که هم عیسی به آن عمل کرد و هم شما به آن عمل می‌کنید.‏ برای همین،‏ تاریکی و ظلمت درگذر است و نور حقیقی در حال درخشش.‏ ۹  کسی که می‌گوید در نور است ولی از برادرش نفرت دارد،‏ هنوز در تاریکی است.‏ ۱۰  کسی که برادرش را دوست دارد،‏ در نور می‌ماند و چیزی باعث لغزش او نمی‌شود.‏* ۱۱  ولی کسی که از برادرش نفرت دارد،‏ در تاریکی است و نمی‌داند به کجا می‌رود،‏ چون تاریکی چشمانش را کور کرده است.‏ ۱۲  فرزندان عزیزم،‏ این‌ها را برایتان می‌نویسم،‏ چون گناهانتان به خاطر اسم عیسی بخشیده شده است.‏ ۱۳  ای پدران،‏ این‌ها را برای شما می‌نویسم،‏ چون او را که از ابتدا وجود داشته شناخته‌اید.‏ ای جوانان،‏ برای شما می‌نویسم،‏ چون در جنگ با شیطان* پیروز شده‌اید.‏ ای فرزندان،‏ برای شما می‌نویسم،‏ چون پدرمان خدا را شناخته‌اید.‏ ۱۴  بله پدران،‏ این‌ها را برای شما می‌نویسم،‏ چون او را که از ابتدا وجود داشته می‌شناسید.‏ جوانان،‏ برای شما می‌نویسم،‏ چون قوی هستید و به کلام خدا ایمان دارید* و در جنگ با شیطان* پیروز شده‌اید.‏ ۱۵  دنیا و چیزهایی را که در دنیاست دوست نداشته باشید.‏ اگر کسی دنیا را دوست داشته باشد،‏ در واقع پدرمان خدا را دوست ندارد؛‏ ۱۶  چون چیزهایی که در دنیاست،‏ یعنی تمایلات نفسانی،‏ خواسته‌های چشم و بالیدن* به مال و ثروت،‏ هیچ کدام از پدرمان خدا نیست،‏ بلکه از این دنیاست.‏ ۱۷  به علاوه این دنیا و تمایلات دنیوی گذراست،‏ ولی کسی که به خواست خدا عمل می‌کند تا ابد باقی می‌ماند.‏ ۱۸  فرزندان عزیزم،‏ ساعت آخر رسیده و همان طور که شنیده‌اید،‏ «ضدّ مسیح»‏* به‌زودی می‌آید.‏ حتی الآن هم «ضدّ مسیح‌های» زیادی همه جا دیده می‌شوند؛‏ برای همین می‌دانیم که ساعت آخر رسیده است.‏ ۱۹  آن‌ها بین خودمان بودند،‏ اما در واقع هیچ کدامشان از ما نبودند؛‏* چون اگر از ما بودند،‏ با ما می‌ماندند.‏ ولی آن‌ها از ما جدا شدند تا معلوم شود که همه از ما نیستند.‏ ۲۰  شما توسط خدای مقدّس مسح شده‌اید و همهٔ شما دانش و شناخت دارید.‏ ۲۱  دلیل این که این‌ها را برایتان می‌نویسم این نیست که حقیقت را نمی‌دانید.‏ برایتان می‌نویسم چون حقیقت را می‌دانید و این که هیچ دروغی از حقیقت سرچشمه نمی‌گیرد.‏ ۲۲  دروغگو کیست؟‏ مگر کسی نیست که عیسی را به عنوان مسیح موعود رد می‌کند؟‏ او همان «ضدّ مسیح»‏* است،‏ چون هم پدرمان خدا و هم پسرش را رد می‌کند.‏ ۲۳  کسی که پسر را رد کند مورد قبول پدر نیست،‏ ولی کسی که پسر را قبول کند مورد قبول پدر است.‏ ۲۴  اما همیشه طبق چیزهایی که از اول شنیدید زندگی کنید.‏* اگر این کار را بکنید،‏ شما هم همیشه با پدرمان خدا و با پسرش متحد خواهید ماند.‏ ۲۵  به علاوه خدا خودش وعدهٔ زندگی ابدی را به ما داده است!‏ ۲۶  من این چیزها را برایتان می‌نویسم،‏ چون بعضی‌ها سعی می‌کنند گمراهتان کنند.‏ ۲۷  اما خدا شما را از طریق روح‌القدس مسح کرده و آن روح در شما می‌ماند.‏ پس نیاز ندارید که کسی به شما چیزی تعلیم دهد،‏ چون مسح شدن از طرف او باعث می‌شود که همه چیز را یاد بگیرید و مسح شدنتان حقیقت است و دروغ نیست.‏ بنابراین طبق چیزی که با مسح شدنتان یاد گرفته‌اید،‏ با او در اتحاد بمانید.‏ ۲۸  بله فرزندان عزیزم،‏ با او متحد بمانید؛‏ به این شکل وقتی او آشکار شود،‏ می‌توانیم آزادانه* صحبت کنیم و در دوران حضورش* از روی سرافکندگی خودمان را عقب نکشیم.‏ ۲۹  حالا که می‌دانید عیسی* درستکار است،‏ می‌توانید مطمئن باشید هر کسی که کارهای درست انجام دهد،‏ فرزند خداست.‏*

پاورقی‌ها

یا:‏ «میانجی‌گری؛‏ مدافعی.‏»‏
یا:‏ «قربانی‌ای که ما را با خدا آشتی می‌دهد.‏»‏
یا:‏ «محبت به خدا در دلش کامل شده است.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «و باعث لغزش کسی نمی‌شود.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «کلام خدا را در دلتان حفظ می‌کنید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «پز دادن.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «به ما تعلّق نداشتند.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «حقیقتی را که از اول شنیدید در دلتان حفظ کنید.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «آزادی بیان.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «حضور.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «او.‏»‏
یا:‏ «از خدا زاده شده.‏»‏