Skip to content

Adolesan ek zenn adilt

Bann konsey ki Labib i donnen i kapab ed nou fer fas avek bann difikilte e devlop bann abilite. a

a Non serten dimoun dan sa bann lartik in sanze.

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab annan en pli bon relasyon avek mon ansenyan?

Si ou annan en ansenyan ki difisil, ou pa bezwen asize lebra krwaze, i annan keksoz ki ou kapab fer pour amelyor ou lavi lekol. Esey sa bann sizesyon.

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab annan en pli bon relasyon avek mon ansenyan?

Si ou annan en ansenyan ki difisil, ou pa bezwen asize lebra krwaze, i annan keksoz ki ou kapab fer pour amelyor ou lavi lekol. Esey sa bann sizesyon.

Bann zenn i demande

Kestyon ki bann zenn i demande i lo sèks, zanmi, paran, lekol e lezot ankor.

Sa ki lezot zenn i dir

I kapab ki ou bezwen fer fas avek bann sityasyon ki ou pa’n zanmen rankontre avan. Get ki mannyer lezot zenn i reisi fer fes avek bann tel sityasyon.

Kartoun pour bann zenn

Eski defwa ou vwar ou dan bann sityasyon ki ou zis pa konnen ki pour fer? Si wi, sa bann kartoun pou ed ou fer fas avek difikilte ki bann adolesan i souvan pas ladan.

Larepons 10 kestyon ki bann zenn i demande

Bann konsey pratik ek sizesyon pour ed bann adolesan reisi dan lavi.

Led pour etidye

Servi sa bann led pour etidye pour ki ou lafwa i vin pli for e aprann ki mannyer pour eksplik ou krwayans.