Skip to content

“Demontre pasyans”!

Lasanble rezyonal Temwen Zeova 2023

Nou kordyalman envit ou pour asiste sa lasanble trwa zour ki pou ganny fer par Temwen Zeova.

Larantre i gratwit • Napa laket

Pwen enportan

Vandredi: Aprann ki mannyer ou kapab atenn ou bann lobzektif par demontre pasyans.

Sanmdi: Ki mannyer ou kapab amelyor ou relasyon avek ou fanmir ek zanmi par demontre pasyans?

Dimans: Ki ou kapab ekspekte si ou priy Bondye pour ganny led? Ou pou kapab trouv larepons dan sa diskour baze lo Labib “Eski Bondye pou azir pour ed ou?”

Get bann video ki nou pou vwar dan lasanble rezyonal sa lannen

Kwa ki pase dan nou lasanble rezyonal?

Gete ki ou kapab vwar dan en lasanble Temwen Zeova.

Lasanble rezyonal Temwen Zeova 2023: “Demontre pasyans”!

Akoz tenm lasanble sa lannen i espesyalman apropriye pour ed nou la konmela?

Trailer film: Les Zeova gid ou

Amani ek son fanmir i bezwen sove akoz zot lavi i dan danze. Eski zot pou depan lo zot prop lekor oubyen zot pou rod proteksyon avek zot Bondye?