Skip to content

“Anons sa bon nouvel!”

Lasanble rezyonal Temwen Zeova 2024

Larantre i gratwit Napa laket

Pwen enportan

Vandredi: Vwar levidans ki montre ki sa bon nouvel konsernan lavi Zezi dan bann Levanzil i egzakt. Aprann ki mannyer sa bann resi dan Labib i kapab ed nou ozordi.

Sanmdi: Kwa ki ti ganny predir davans lo nesans Zezi ek son lanfans? Eski sa bann profesi ti vreman arive?

Dimans: Dan sa diskour baze lo Labib ki annan pour tit “Akoz nou pa per move nouvel?” nou pou vwar akoz plizyer milyon dimoun ozordi i annan bann bon rezon pour santi zot an sekirite e pour annan konfyans menm si kondisyon sa lemonn pe deteryore.

Film

Sa bon nouvel dapre Zezi: Premye episod

Vre lalimyer lemonn

Nesans Zezi ki ti en mirak, ti sa premye parmi bokou levennman enportan ki ti arive pandan son lanfans. Son paran ti anmenn li Lezip pour sov li dan lanmen en lerwa ki ti oule touy li. Pli tar, serten parmi bann pli gran ansenyan sa letan ti vreman etonnen par son lentelizans. Get sa bann levennman ek lezot ankor dan de parti dan sa premye episod, Vandredi ek Sanmdi.

Get bann video lo lasanble rezyonal sa lannen

Kwa ki pase dan nou lasanble rezyonal?

Gete ki ou kapab vwar dan en lasanble Temwen Zeova.

Lasanble rezyonal Temwen Zeova 2024: “Anons sa bon nouvel!”

Gete sa ki nou pou aprann dan lasanble sa lannen.

Preview film: Sa bon nouvel dapre Zezi

Bokou dimoun i konnen ki nesans Zezi ti en mirak. Me ki ti arive avan e apre nesans Zezi?