Skip to content

Lafwa dan Bondye

Lafwa i en lafors pwisan ki pous ou pour fer sa ki byen. I kapab donn ou en lavi stab depi la konmela e en lespwar solid pour lavenir. Si ou pa’n zanmen krwar dan Bondye, si ou’n perdi ou lafwa oubyen si ou ti a kontan devlop plis lafwa, Labib i kapab ed ou.

VEYE!

Ou kapab ere!​—Kontant nou e vin zenere

Dimoun i krwar ki pour zot ere zot bezwen annan bokou larzan ek keksoz materyel. Eski larzan ek keksoz materyel i vreman kapab anmenn vre boner? Ki levidans i montre?

VEYE!

Ou kapab ere!​—Kontant nou e vin zenere

Dimoun i krwar ki pour zot ere zot bezwen annan bokou larzan ek keksoz materyel. Eski larzan ek keksoz materyel i vreman kapab anmenn vre boner? Ki levidans i montre?

Imit zot lafwa​—Lavi bann personnaz dan Labib