Skip to content

Lafwa dan Bondye

Lafwa i en lafors pwisan ki pous ou pour fer sa ki byen. I kapab donn ou en lavi stab depi la konmela e en lespwar solid pour lavenir. Si ou pa’n zanmen krwar dan Bondye, si ou’n perdi ou lafwa oubyen si ou ti a kontan devlop plis lafwa, Labib i kapab ed ou.

LATOUR VEYER

Ki mannyer Bondye i ete?

Ki bann kalite prensipal Bondye?

LATOUR VEYER

Ki mannyer Bondye i ete?

Ki bann kalite prensipal Bondye?

Imit zot lafwa​—Lavi bann personnaz dan Labib

Piblikasyon

Bon nouvel sorti kot Bondye!

Kisisa sa bon nouvel sorti kot Bondye? Akoz nou kapab krwar sa bon nouvel? Sa brosir i reponn bann kestyon ki souvan ganny demande lo Labib.