Skip to content

Lafwa dan Bondye

Lafwa i en lafors pwisan ki pous ou pour fer sa ki byen. I kapab donn ou en lavi stab depi la konmela e en lespwar solid pour lavenir. Si ou pa’n zanmen krwar dan Bondye, si ou’n perdi ou lafwa oubyen si ou ti a kontan devlop plis lafwa, Labib i kapab ed ou.

Imit zot lafwa​—Lavi bann personnaz dan Labib