Skip to content

Al lo konteni

 IMIT ZOT LAFWA | REBEKA

“Mon pare pour ale”

“Mon pare pour ale”

REBEKA i get sa peizaz ranpli avek ros kot napa bokou pye dibwa anmezir ki fernwanr i fer. Apre plizyer semenn vwayaz, i ti’n finalman konmans abitye avek fason marse sa samo ki i ti pe asiz lo la. Landrwa kot i’n pas son lanfans Arann, ti byen lwen deryer li, plizyer santenn kilomet nordes. Petet i pa ti pou zanmen vwar son fanmir ankor. Bann kestyon konsernan son lavenir ti pe vin enn deryer lot dan son lespri, espesyalman la ki son vwayaz ti pe al terminen.

Zot ti’n fini kit Kanaan e ti pe travers Negeb, en landrwa danzere. (Zenez 24:62) Probableman, Rebeka ti kapab vwar bann mouton. Landrwa ti tro sek pour plante me i ti annan ase zerb pour bann zannimo manze. Sa landrwa ti familye pour son vye gid. Sa vye gid ti annan bokou bon nouvel pour dir son met, Rebeka ti pou vin madanm Izaak! Kantmenm sa, Rebeka ti kapab pe mazinen ki mannyer son lavi ti pou ete dan sa pei. Ki mannyer son nouvo marye Izaak ti pou ete? Zot pa ti ni menm ankor zwenn. Eski Izaak ti pou kontan ler i ti pou vwar li? E li menm Rebeka, ki mannyer i ti pou santi anver Izaak?

Dan bokou pei ozordi, bann maryaz aranze i paret drol. Me dan bann lezot rezyon bann tel laranzman i normal. Nenport ki pei ou sorti, ou pou dakor ki Rebeka ti pe al antre dan en sityasyon ki i pa ti konnen. Anfet, i ti en madanm kouraze ki ti annan en lafwa remarkab. Sa de kalite i enportan letan nou fer fas avek bann sanzman ki arive dan lavi. I annan lezot zoli kalite ki asosye avek lafwa Rebeka.

“MON POU OSI DONN DELO OU BANN SAMO”

Sa gran sanzman ki ti ariv dan lavi Rebeka ti konmans dan en fason ase senp pour li. I ti grandi o bor oubyen dan Arann, en lavil Mezopotami. Son paran ti diferan avek lezot dimoun Arann. Zot pa ti ador sa bondye lalin ki apel Sin me zot Bondye ti Zeova.​—Zenez 24:50.

Rebeka ti vin en zoli madanm. Me i pa ti fer granzar akoz i ti zoli. I ti annan sa lazwa pour viv e i ti reste moralman pir. Son fanmir ti ase ris pour annan bokou servant me Rebeka pa ti ganny trete parey en prenses. Parey tou lezot madanm dan son letan, i ti ganny elve pour travay dir. Rebeka ti annan bann gro travay pour li fer, enkli sarye delo pour son fanmir. Tou le swar, i ti pou pran en potao, met anler lo son zepol e al kot pwi.​—Zenez 24:11, 15, 16.

En zour swar, apre ki i ti’n fini ranpli son potao, en msye aze ti depese pour vin zwenn li. I ti demann li dan en fason zantiy: “Silvouple donn mwan en pe delo dan ou potao.” Rebeka ti kapab vwar ki sa msye ti sorti lwen. Alor i ti deswit met son potao ater e les sa msye bwar, pa zis en pti gin me en bon pe delo byen fre. Rebeka ti remarke ki sa msye ti annan dis samo ki ti’n azenou pre lanmenm e ki zot loz pa ti’n ankor ganny ranpli. I ti kapab vwar ki sa msye ti pe obzerv li atantivman e otan ki i ti kapab, i ti anvi demontre zenerozite. Alor i ti dir: “Mon pou osi donn delo ou bann samo ziska ki zot in ase bwar.”​—Zenez 24:17-19.

Remarke ki Rebeka pa ti zis senpleman ofer pour donn sa dis samo delo pour bwar me pour ki zot bwar ziska ki zot ti’n satisfe. Si en samo i vreman swaf i kapab bwar plis ki 95 lit delo. Rebeka  ti pou bezwen travay dir pour plizyer erdtan si tou le dis samo ti swaf sa kantite. I paret ki bann samo pa ti sitan swaf. * Me eski Rebeka ti konn sa, ler i ti ofer pour donn zot delo? Non. I ti pare e vreman anvi travay dir pour demontre lospitalite anver sa etranze ki ti aze. Sa etranze ti aksepte son led. Apre i ti obzerv Rebeka atantivman anmezir ki i ti ale vini pour ranpli loz.​—Zenez 24:20, 21.

Rebeka ti travay dir e i ti demontre lospitalite

Legzanp Rebeka i byen kler pour nou ozordi. Nou viv dan en letan kot dimoun i mazin zis zot lekor. Parey i’n ganny predir, dimoun pou vin egois e pa pare pour ed lezot. (2 Timote 3:1-5) Bann Kretyen ki pe esey lalit avek sa tandans i devret egzamin legzanp sa zenn madanm ki ti ale vini kot pwi.

Sirman Rebeka ti remark sa msye aze pe obzerv li. I ti napa nanryen mal dan son regar, i ti zis enpresyonnen avek li. Ler Rebeka ti’n fini, sa msye aze ti donn li bann bizou presye konman kado. Apre i ti demann li: “Silvouple dir mwan, ou fiy lekel? Eski i annan plas dan lakaz ou papa pour nou pas lannwit?” Ler i ti dir li lekel son fanmir, i ti vreman kontan. Petet avek lantouzyazm i ti reponn: “Nou annan dekwa lapay ek zerb pour ou zannimo ek landrwa pour ou pas lannwit.” Sa ti en gran lenvitasyon vi ki i ti annan lezot dimoun ki ti avek sa msye aze. Sa zenn fiy ti tay kot son manman e rakont li tou sa ki ti’n arive.​—Zenez 24:22-28, 32.

I kler ki Rebeka ti’n ganny elve pour demontre lospitalite. La en lot kalite ki pe perdi ozordi e i en lot rezon pour imit lafwa sa zenn madanm bonker. Lafwa dan Bondye i devret ed nou pour fer parey. Zeova i annan lospitalite e i zenere avek tou dimoun, alor i anvi ki son bann serviter i imit li. Letan nou demontre lospitalite anver bann ki pa kapab fer parey anver nou, nou fer plezir nou Papa ki dan lesyel.​—Matye 5:44-46; 1 Pyer 4:9.

“OU BEZWEN SWAZIR EN MADANM POUR MON GARSON”

Lekel sa msye aze ki ti kot sa pwi? I ti en serviter Abraam, frer granpapa Rebeka. Sa i fer ki i  ti ganny byen resevwar dan lakaz Betouel, papa Rebeka. Sa serviter ti probableman Elyezer. * Sa fanmir ti ofer li manze me i ti refize ziska ki i ti’n dir zot akoz ki i ti pe vizit zot. (Zenez 24:31-33) Nou kapab imazin li pe koz avek leksitasyon vi ki i ti’n fek vwar levidans pwisan ki son Bondye, Zeova, ti pe beni li lo sa misyon enportan. Ki mannyer?

Imazin Elyezer pe rakont son zistwar anmezir ki papa Rebeka, Betouel, osi byen ki son frer Labann pe ekout atantivman. I ti dir zot ki Zeova ti’n beni Abraam en kantite ler i ti Kanaan e ki Abraam ek Sara ti ganny en garson, Izaak, ki ti pou erit tou zot byen. Abraam ti’n donn son serviter en responsabilite vreman enportan. Elyezer ti pou bezwen swazir en madanm pour Izaak parmi bann fanmir Abraam ki reste Arann.​—Zenez 24:34-38.

Abraam ti fer Elyezer fer en ve ki i pa ti pou swazir en madanm pour Izaak parmi bann madanm sorti Kanaan. Akoz? Bann Kananeen pa ti ni respekte oubyen ador Zeova. Abraam ti konnen ki avek letan Zeova ti pou pini sa bann dimoun akoz zot bann move pratik. Abraam pa ti anvi ki son garson, Izaak, i annan okenn relasyon pros avek sa bann dimoun imoral. I ti osi konnen ki son garson ti annan en rol enportan dan lakonplisman bann promes Bondye.​—Zenez 15:16; 17:19; 24:2-4.

Elyezer ti kontinyen rakont zot ki letan i ti’n ariv kot sa pwi o bor Arann, i ti priy Zeova. Annefe, i ti demann Li pour swazir en zenn madanm pour marye avek Izaak. Ki mannyer i ti pou idantifye sa zenn fiy? Elyezer ti demann Zeova pour fer sir ki sa fiy ki I swazir pour Izaak ti a vin kot pwi. Ler i ti pou demann en pe delo pour bwar, sa fiy pa ti pou zis ofer pour donn Elyezer me osi donn son bann samo. (Zenez 24:12-14) Lekel ki ti fer egzakteman sa? Se pa lot ki Rebeka. Imazin santiman Rebeka si i ti’n tann sa zistwar ki Elyezer ti pe rakont son fanmir.

Betouel ek Labann ti ganny touse par sa ki Elyezer ti’n rakonte. Zot ti dir: “Sa i sorti kot Zeova.” Dapre zot koutim, zot ti fer en promes maryaz ant Rebeka ek Izaak. (Zenez 24:50-54) Eski sa i vedir ki Rebeka pa ti kapab dir nanryen dan sa laranzman?

Bann semenn pli boner, Elyezer ti’n fer sa konversasyon avek Abraam letan i ti demande: “Me si sa madanm pa oule vin avek mwan?” Abraam ti reponn li: “Ou pa pou bezwen gard ou promes.” (Zenez 24:39, 41) Dan lakaz Betouel osi, pwennvi Rebeka ti enportan. Elyezer ti telman kontan ki son misyon ti’n en sikse, ki son lannmen bomaten, i ti demande si i ti kapab deswit retourn Kanaan avek Rebeka. Par kont, fanmir Rebeka ti anvi ki i reste ankor dis zour. Finalman, zot ti tonm dakor lo sa size. Zot ti dir: “Annou kriy sa zenn fiy e nou a demann li ki i panse.”​—Zenez 24:57.

I ti’n ariv ler aprezan pour Rebeka fer en gro desizyon dan son lavi. Ki i ti pou dir? Eski i ti pou zwe lo santiman son papa ek son frer e sipliy zot pour anpes li al lo sa vwayaz kot tou keksoz ti pou nouvo pour li? Oubyen eski i ti pou vwar li konman en privilez pour annan en rol pour zwe dan bann levennman ki ti pe klerman ganny gide par Zeova? Larepons ki i ti donnen ti montre son santiman anver sa sanzman ki ti pe al arive dan son lavi. I ti senpleman dir: “Mon pare pour ale.”​—Zenez 24:58.

Sa ti en leta lespri vreman remarkab! Ozordi bann koutim konsernan maryaz i kapab diferan me kantmenm sa, nou ankor kapab aprann en kantite avek legzanp Rebeka. Sa ki ti pli enportan pour li i pa ti son lentere personnel me sa ki pour son Bondye, Zeova. Konsernan maryaz ozordi, Parol Bondye i donn sa pli bon gidans, lo ki kalite dimoun ou swazir pour marye avek e ki mannyer pour vin en pli bon msye oubyen madanm. (2 Korentyen 6:14, 15; Efezyen 5:28-33) I byen pour nou imit legzanp Rebeka e fer keksoz dapre pwennvi Zeova.

 “LEKEL SA MSYE LABA?”

Fanmir Betouel ti beni Rebeka. Apre sa, Rebeka ek sa madanm ki ti pran swen avek li pandan son lanfans ki apel Debora, avek serten lezot zenn fiy ki ti serviter, ti al avek Elyezer ek son bann zonm. (Zenez 24:59-61; 35:8) Pa bokou letan apre, Arann ti lwen deryer zot. Sa vwayaz ti enn ki ti long, 800 kilomet oubyen plis e i ti dire petet pour trwa semenn. I pa ti en vwayaz fasil. Rebeka ti’n deza vwar en kantite samo dan son lavi me nou pa kapab dir si i ti annan leksperyans pour vwayaz lo samo. Labib i dir ki son fanmir ti bann berze non pa bann marsan ki ti okip bann samo. (Zenez 29:10) Bann dimoun ki pe aprann mont samo i souvan konplent ki zot enkonfortab menn si zot in fer li pour en pti zistans.

An tou le ka, Rebeka ti pe mazin lavenir, san dout i ti pe esey aprann tou sa ki i ti kapab avek Elyezer konsernan Izaak ek son fanmir. Imazin sa msye aze pe koz avek li e pe rakont li lo bann promes ki Zeova in fer avek Son zanmi, Abraam. Bondye ti pou etabli en desandans sorti dan fanmir Abraam ki ti pou anmenn benediksyon lo limanite. Imazin sa lazwa ki Rebeka ti santi ler i ti realize ki promes Zeova ti pou ganny akonplir atraver son fitir msye Izaak, ki osi vedir atraver li.​—Zenez 22:15-18.

Rebeka ti demontre limilite, en kalite ki rar e presye

Finalman, sa zour ki ganny dekrir lo konmansman sa lartik ti arive. Fernwanr ti pe konmans fer anmezir ki zot ti travers Negeb e la Rebeka ti vwar en msye pe marse dan lakanpanny. Sa msye ti dan en gran mazinasyon. Nou lir, “deswit [Rebeka] ti desann lo son samo e sot ater.” Petet i pa ti ni menm esper sa zannimo azenou. I ti demann Elyezer, “Lekel sa msye dan lakanpanny ki pe vin zwenn nou?” Kan i ti aprann ki sa ti Izaak, i ti pran son vwal e kouver son latet. (Zenez 24:62-65) Akoz? I kler ki sa aksyon ti pe montre respe pour son fitir msye. I kapab ki serten i konsider sa konman en vye fason fer. Anfet, msye konman madanm i kapab aprann en leson atraver limilite Rebeka, akoz lekel parmi nou ki pa bezwen devlop plis sa zoli kalite?

Izaak, en zonm apepre dan son 40 an, ti ankor dan sagrinasyon akoz lanmor son manman Sara, ki ti’n mor apepre trwa-z-an avan. Alor, nou kapab konpran ki Izaak ti en zonm dous e ki ti demontre lafeksyon. Pour en zonm koumsa, i en benediksyon pour ganny en madanm ki travay vreman dir, ki annan lospitalite ek limilite. Ki mannyer zot relasyon ti marse? Labib i senpleman dir, “I ti tonm anmoure avek li.”​—Zenez 24:67; 26:8.

Menm pour nou, apepre 39 syek pli tar, i fasil pour kontan Rebeka. Nou pa kapab pa admir son kouraz, son travay dir, son lospitalite ek son limilite. Ki swa nou zenn oubyen aze, msye oubyen madanm, marye oubyen selibater, i ti pou byen si nou tou nou imit son lafwa.

^ par. 10 I ti deza fernwanr. Sa resi pa donn okenn lendikasyon ki Rebeka ti bezwen reste kot pwi pour plizyer erdtan. I pa ni menm dir ki son fanmir ti’n dormi letan i ti’n fini oubyen ki zot ti vin gete akoz ki i ti pe pran bokou letan.

^ par. 15 Elyezer pa ganny mansyonnen dan sa resi me i tre probab ki i ti sa serviter ki nou pe koz lo la. Lefet ki Abraam ti annan lentansyon pour donn li tou son propriyete an ka i ti napa okenn zeritye, i evidan ki Elyezer ti sa serviter ki ti travay pli lontan avek Abraam e avek lekel i ti annan plis konfyans. Koumsa menm sa serviter i ganny dekrir dan sa resi.​—Zenez 15:2; 24:2-4.