Dan plizyer landrwa dan lemonn, nou komemor lanmor Zezi enn fwa tou le zan. Nou fer sa akoz i ti donn son bann disip sa lord: “Kontinyen fer sa pour montre ki zot pe mazin mwan.” (Lik 22:19) Laprosenn fwa ki nou pou komemor lanmor Zezi i pou:

Vandredi le 19 Avril 2019.

Ou ganny kordyalman envite pour zwenn avek nou pour mazin lanmor Zezi. Sa renyon parey tou lezot nou bann renyon i pour tou dimoun. Larantre i gratwit e nou pa zanmen pas laket.