Skip to content

Lasyans ek Labib

Eski lasyans ek Labib i annakor avek kanmarad? Ler Labib i koz lo bann size syantifik, eski i egzakt? Annou vwar ki lanatir i revele ek sa ki bann syantis ki’n etidye sa bann size i annan pour dir.