Skip to content

Al lo konteni

Labib in eksplik serten lenformasyon ki zonm pa ti ankor dekouver

Labib in eksplik serten lenformasyon ki zonm pa ti ankor dekouver

LASYANS

LABIB PA EN LIV LASYANS ME I KOZ LO BANN KEKSOZ KI PA TI ANKOR GANNY DEKOUVER LER I TI GANNY EKRIR. ANNOU VWAR DETRWA LEGZANP.

Eski liniver i annan en konmansman?

Lasyans in toultan dir ki non. Me aprezan zot aksepte ki liniver ti annan en konmansman. Labib in toultan dir sa.​—Zenez 1:1.

Eski later i annan en laform?

Dan lepase, bokou dimoun ti panse ki later ti plat. Dan senkyenm syek avan Kris, bann syantis Grek ti dir ki i ron. Me bokou letan avan sa, dan wityenm syek avan Kris, Izai en ekriven Labib ti koz lo sa “serk ki kouver later.”​—Izai 40:22.

Eski bann zetwal dan lesyel i deteryore avek letan?

Dan katriyenm syek avan Kris, syantis Grek Aristotle ti dir ki zis later ki deteryore e bann zetwal dan lesyel pa zanmen sanze oubyen deteryore. Pour plizyer syek dimoun in krwar sa. Me dan diznevyenm syek, bann syantis ti konmans eksplik sa konsep entropy. Sa konsep i dir ki tou keksoz ki swa dan lesyel oubyen lo later i deteryore. Lord Kelvin, en syantis ki ti siport sa konsep ti refer avek sa ki Labib i dir lo lesyel ek later: “Tou pou ize [oubyen deteryore] parey en lenz.” (Psonm 102:25, 26) Lord Kelvin ti krwar ki Bondye i kapab anpes Son bann kreasyon deteryore parey Labib in dir.​—Eklezyast 1:4.

Eski bann plannet enkli later pe tenir lo en keksoz?

Aristotle ti ansennyen ki sak plannet ti dan en serk kristal. Sa bann serk ti dan kanmarad e later ti dan milye tou sa bann serk. Ver dizwityenm syek, bann syantis ti dakor ki i posib ki bann zetwal ek plannet pa pe tenir lo nanryen. Me dan liv Zob ki ti ganny ekrir dan kenzyenm syek avan Kris, nou lir ki Kreater “pa’n fer later tenir avek okenn keksoz.”​—Zob 26:7, NWT.

LASANTE

MENM SI LABIB PA EN LIV MEDIKAL, I ANNAN BANN PRENSIP PRATIK KI KAPAB ED NOU ANNAN EN BON LASANTE.

Met bann dimoun malad an karantenn.

Lalwa Moiz ti dir ki bann dimoun ki ganny lalep i bezwen ganny separe avek lezot. I ti selman apre bann lepidemi dan lepok Mwayennaz ki bann dokter ti aplik sa prensip ki ankor efektiv ozordi.​—Levitik sapit 13 ek 14.

Bennyen apre ki ou’n tous en lekor mor.

Ziska tar dan diznevyenm syek, bann dokter ki ti souvan tous bann lekor mor pa ti lav zot lanmen avan ki zot ti tous lezot dimoun vivan. Sa ti anmenn bokou lanmor. Me Lalwa Moiz ti dir ki okenn dimoun ki tous en lekor mor ti enpir. I ti menm dir ki sa bann dimoun ti devret bennyen. Sa bann pratik koumsa ti ed zot reste an bonn sante.​—Nonm 19:11, 19.

Kote pou met malpropte.

Sak lannen, plis ki en milyon zanfan i mor avek ladyare e laplipar ti’n ganny kontak avek malpropte ki pa ti’n ganny mete dan en landrwa apropriye. Lalwa Moiz ti dir ki malpropte bann imen i devret ganny antere lwen avek kot dimoun i reste.​—Deterononm 23:13.

Kan sirkonsizyon i bezwen ganny fer.

Lalwa Bondye ti dir ki en garson i bezwen ganny sirkonsi wityenm zour apre son nesans. (Levitik 12:3) Normalman, letan en pti baba i fek ne, son lekor i tarde pour aret sennyen ki vedir son disan pa kaye. Apre en semenn, son lekor i vin normal e son disan i kaye ki fer li pli fasil pour aret sennyen. Dan letan Labib, avan ki i ti annan tou sa bann devlopman medikal, i ti saz pour esper en semenn pour sirkonsi.

Lyen ki egziste ant ou lasante fizik ek ou bann lemosyon.

Bann dimoun ki fer resers medikal ek bann syantis i dir ki bann lemosyon tel parey lazwa, lespwar, rekonesans ek pare pour pardonnen i annan bann bon lefe lo nou lasante. Labib i dir: “En leker zwaye i en bon remed; me en lespri tris i deperi bann lezo.”​—Proverb 17:22.