Skip to content

Ki Labib i dir konsernan bann dinozor?

Ki Labib i dir konsernan bann dinozor?

Sa ki Labib i dir

 Napa okenn par dan Labib ki koz spesifikman lo dinozor. Par kont, Labib i dir ki Bondye ki’n “kree tou keksoz,” alor i evidan ki zot ti parmi bann keksoz ki i ti fer. a (Revelasyon 4:11) Menm si Labib pa mansyonn dinozor spesifikman, i koz lo bann group zannimo ki kapab enkli zot:

Eski bann dinozor i sorti dan lezot zannimo?

 Dapre bann fosil ki’n ganny dekouver, dinozor pa’n vin an egzistans gradyelman konmsi zot in evolye me zot in vin an egzistans en sel kou. Sa i an armoni avek bann verse Labib ki montre ki Bondye ti kree tou zannimo. Par egzanp, Psonm 146:6 i dekrir Bondye konman sa Enn ki’n “fer lesyel, later, lanmer ek tou sa ki egziste.”

Kan ki bann dinozor ti viv?

 Labib i dekrir ki bann zannimo ki viv dan lanmer ek bann ki viv lo later ti ganny kree pandan senkyenm ek sizyenm zour kreasyon. b (Zenez 1:20-25, 31) Alor, Labib i dakor ki bann dinozor ti vin an egzistans e viv pour en gran peryod letan.

Eski Beemot ek Levyatan ti bann dinozor?

 Non. Sa bann zannimo i ganny mansyonnen dan liv Zob e personn pa kapab san poursan asire ki kalite zannimo zot ti ete. Me kantmenm sa, laplipar dimoun i dakor ki Beemot pe refer avek ipopotanm e Levyatan avek krokodil. Lefet ki zot ganny rekonnet konman sa bann kalite zannimo i an armoni avek fason ki zot in ganny dekrir dan Labib. (Zob 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) An tou le ka, sa term “Beemot” ek “Levyatan” pa kapab refer avek dinozor. Bondye ti dir Zob obzerv sa bann zannimo pour li menm e Zob ti viv en bon pe letan apre ki bann dinozor ti’n disparet.​—Zob 40:16; 41:8.

Ki ti arive avek bann dinozor?

 Labib pa donn okenn detay lo kan e ki mannyer bann dinozor ti disparet. Par kont, i dir ki tou keksoz in ganny kree “akoz . . . lavolonte” Bondye. Alor i kler ki i annan en rezon akoz Bondye ti fer dinozor. (Revelasyon 4:11) Ler sa plan ti ganny akonplir, Bondye ti permet ki bann dinozor i disparet.

a Bann fosil ki’n ganny dekouver i prouve ki dinozor ti egziste. Anfet, bann fosil i montre ki pour en pe letan i ti annan en kantite dinozor e ki i ti annan diferan kalite ek groser dinozor.

b Dan Labib, sa mo “zour” i kapab refer avek bann peryod letan ki dire pour plizyer milye lannen.​—Zenez 1:31; 2:1-4; Ebre 4:4, 11.