Skip to content

Lazwa ek lape

Ler nou fer fas avek bann problenm difisil, sa i kapab fer nou krwar ki i enposib pour trouv vre lazwa ek lape. Par kont, Labib in ed plizyer dimoun fer fas avek bann problenm fizik ek emosyonnel, bann presyon lavi ki zot rankontre tou le zour e pour trouv en bi satisfezan dan lavi. Labib i kapab ed ou osi pour vin zwaye.

Labib i sanz lavi

Dimoun sorti dan diferan sityasyon i eksplike ki mannyer zot in konpran bi lavi e annan en bon relasyon avek Bondye.

Ou fanmir i kapab ere

Ou maryaz ek ou fanmir i kapab ere ler ou aplik bann prensip.

Etidye Labib avek Temwen Zeova

Akoz i bon etidye Labib?

Labib pe ed plizyer milyon dimoun dan lemonn trouv larepons bann kestyon enportan dan lavi. Eski ou ti a kontan konn larepons ou osi?

Kwa ki pase pandan en letid Labib?

Dan lemonn antye, dimoun i konn Temwen Zeova koman bann ki ofer letid Labib gratwit. Vwar ki mannyer nou fer.

Eski ou ti a kontan en vizit?

Diskit en kestyon lo Labib oubyen aprann plis lo Temwen Zeova.