Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab perdi pwa?

Ki mannyer mon kapab perdi pwa?

 Eski mon vreman bezwen megri?

Serten adolesan i dir ki zot anvi megri. Par kont . . .

 • Laplipar i pli enterese avek zot laparans ki zot lasante. Pour megri, serten in servi bann metod pour fer zot megri vitman parey pa manz en repa oubyen pran bann pilil ki fer megri. Souvandfwa, sa bann metod pa marse e zot menm danzere pour lasante.

  “Serten fiy pa manz ditou pour zot megri pli vit. Me souvan, sa i afekte zot lasante e i pran bokou letan pour zot rekipere.”​—Hailey.

 • I annan bokou ki enkyet pour zot groser menm si i pa neseser. Zot pwa i oke me zot santi ki zot gro ler zot konpar zot avek lezot oubyen avek groser ki medya i dir en dimoun i devret ete pour li zoli.

  “Ler mon ti annan 13 an, mon ti kontan konpar mwan avek mon bann zanmi. Mon ti krwar zot ti pou pli kontan mwan si mon ti menm groser avek zot, ki vedir mon ti pou bezwen vin meg parey en baton zig.”​—Paola.

De lot kote, serten zenn i vreman bezwen megri. Dapre en rapor par Lorganizasyon Mondyal pour Lasante . . .

 • Apepre 340 milyon zenn ant 5 a 19 an dan lemonn i tro gro.

 • An 1975 zis 4 poursan sa bann zenn ant 5 a 19 an ki ti tro gro. An 2016, sa sif in ariv 18 poursan.

 • Dan laplipar pei dan lemonn, i annan plis dimoun ki tro gro, ki dimoun ki tro meg.

 • Obezite i souvan ganny trouve dan bann pei pov, menm dan bann fanmir kot i annan ase manze me ki pa manz en ladyet balanse.

 Ki sa pli bon fason pour megri?

Ki metod ou ti pou servi?

 1. Pa manz en repa.

 2. Fer legzersis e annan en ladyet balanse.

 3. Pran pilil ki fer meg.

Larepons korek: Metod 2: Fer legzersis e annan en ladyet balanse.

Ou kapab trouv sanzman vitman si ou pa manz en repa oubyen pa manz serten kalite manze. Me i pa vedir ki sa bann metod i bon pour lasante e i kapab ki ou grosi ankor ler ou konmans manz parey ou ti abitye manze avan.

De lot kote, si ou fer li ou lobzektif pour manz bann manze ki bon pour lasante, ou pou santi ou an bonn sante. Dokter Michael Bradley i dir: “Metod ki pli bon, pli an bonn sante e ki annan en lefe dirab i ler ou . . . adopte en fason viv ki ou pou kapab garde tou dilon ou lavi.” * Ou bezwen gard antet ki si ou anvi perdi pwa, olye konsantre lo en ladyet, ou bezwen konsantre lo en fason viv.

 Ki mon kapab fer?

Labib i dir nou devret “annan kontrol dan tou keksoz” e sa i enkli dan lafason ki nou manze. (1 Timote 3:11) I mansyonn spesifikman ki nou pa devret manz tro bokou. (Proverb 23:20; Lik 21:34) Avek sa bann prensip antet, esey sa bann diferan metod pour ki ou kapab annan en fason viv ki pli an bonn sante:

 • Aprann ki i vedir manz manze ki an bonn sante.

  Ou pa bezwen vin tro strik lo sa ki ou manze, me ler ou konn en pe lo ki kalite manze ki pli bon pour ou lasante, sa pou vreman ede ki ou toultan annan en ladyet balanse. En ladyet balanse i enn bann pli bon fason pour kontrol ou pwa.

 • Fer legzersis regilyerman.

  Mazin lo bann keksoz ki ou kapab fer dan lavi tou le zour pour gard ou aktif. Par egzanp, dan plas pran lift, ou kapab mont dan peron. Pran en demi erdtan dan sa letan ki ou zwe bann zwe video e fer en pe pti marse deor.

 • Ranplas bann manze ki pa bon pour lasante avek sa bann ki bon.

  En adolesan ki apel Sophia i dir: “Mon esey fer sir ki mon toultan annan bann manze ki bon pour lasante parey fri ek legim. Koumsa ler mon lafen mon pou manz sa ki bon pour lasante.”

 • Pran ou letan pour manze.

  Serten dimoun i manz sitan vit ki zot pa konnen ler zot vant in plen! Alor pran ou letan ler ou manze. Esper en pe letan avan ki ou manz ankor. Petet ou pou realize ki ou pa sitan lafen parey ou ti krwar.

 • Veye ki kantite kalori ou manze.

  Lir sa lenformasyon lo papye ki annan lo laplipar keksoz ki ou aste pour manze. Vwar ki kantite kalori i annan ladan. Gard antet: Bann labwason dou, manze ki vann dan semen ek bann deser i parmi bann manze ki nou konsonmen ki annan plis kalori e fer pwa monte.

 • Pa vin tro strik.

  Sara, ki annan 16 an, i dir: “Telman mon ti kontan konte ki kantite kalori mon manze, ki i ti ariv en letan ki sak fwa mon ti get en lasyet manze, mon ti vwar zis en ta nimero dan plas manze!” Par ler, ou kapab manz en keksoz ki ou kontan menm si i kapab annan en kantite kalori.

Esey sa: Koz avek ou dokter lo ou pwa. I pou kapab pran an konsiderasyon lafason ki ou lekor i ete ek ou sirkonstans e ed ou devlop en fason viv ki pou bon pour ou lasante.

^ par. 17 Sorti dan sa liv When Things Get Crazy With Your Teen.