Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Eski ou pros pour burnout? Si wi, sa lartik i kapab ed ou!

 Akoz i arive?

 • Tro bokou pour fer. En zenn fiy ki apel Julie i dir: “Dan tou sa ki nou fer, nou ganny demande pour kontinyen fer pli byen, kontinyen amelyor nou abilite, kontinyen met bann lobzektif ki pli o e ganny bann pli bon rezilta. I difisil pour viv anba sa kalite presyon tou lazournen!”

 • Teknolozi. Bann smartphone, tablet ek lezot lekipman elektronik i fer ki nou toultan “onn” e disponib 24 lo 24. Sa i definitivman kapab fer nou strese e avek letan, nou burnout.

 • Pa dormi ase. En zenn fiy ki apel Miranda i dir: “Bokou zenn i al lekol, travay e fer bann keksoz rekreasyonnel e sa i fer ki zot bezwen lev granmaten e al dormi tar. Zot tonm dan en routin ki pa bon pour zot me zot pa trouv okenn solisyon. Souvandfwa sa kalite routin i fer zot burnout.

 Akoz i enportan?

Labib i dir i bon pour travay dir. (Proverb 6:6-8; Romen 12:11) Me i pa ankouraz nou pour travay telman dir ziska ki tou lezot keksoz dan nou lavi i ganny afekte, enkli nou lasante.

“En fwa, mon ti realize ki mon pa ti’n manz nanryen lazournen antye akoz mon ti sitan okipe avek sa ta travay ki mon ti annan pour fer. Mon’n aprann ki i pa byen pour taye pour aksepte tou sa ki mon ganny demande pour fer, parski sa i kapab annan en move lefe lo mon byennet.”​—Ashley.

I fer sans ki Labib i dir: “En . . . lisyen vivan i vo plis ki en lyon mor.” (Eklezyast 9:4) Ler ou pous ou lekor pour fer plis, pour en pe letan ou kapab santi ki ou for parey en lyon. Me ler ou pous ou lekor ziska ki ou burnout, sa i kapab annan bann move konsekans ki afekte ou lasante.

 Ki ou kapab fer?

 • Aprann dir non. Labib i dir: “Lasazes i avek bann ki modes.” (Proverb 11:2, NWT) Bann dimoun modes i konn zot limit e zot pa aksepte pour fer plis ki zot kapab.

  “Sa pli bon kandida pour burnout i en dimoun ki pa kapab dir non, en dimoun ki esey fer tou travay ki i ganny demande pour fer. En dimoun koumsa pa modes. To ou tar, sa pou fer zot burnout.”​—Jordan.

 • Repoz ase. Labib i dir: “En pti ponnyen repo i pli bon ki de ponnyen travay ki zis i en lakours deryer divan.” (Eklezyast 4:6) Dormi in ganny apele “manze pour lespri,” me laplipar zenn pa pe dormi sa wit a dis erdtan ki zot bezwen par nwit.

  “Bann moman kot mon progranm ti pli sarze, mon ti annan sa tandans pour pa dormi ase. Me parfwa dormi zis enn erdtan an plis ti egzakteman sa ki mon ti bezwen pour vin pli prodiktif e zwaye son landmen.”​—Brooklyn.

 • Organiz ou letan. Labib i dir: “Plan sa enn ki aktif i fer li vin ris.” (Proverb 21:5) Ler ou aprann servi byen ou letan e aprann ki kantite aktivite ou kapab fer, sa i en skil ki pou ed ou tou dilon ou lavi.

  “Laplipar ditan en dimoun i kapab evit bann stres ki i met lo son lekor par servi en dayri. Ler ou vwar ou progranm, i pli fasil pour idantifye kote ou kapab fer bann azisteman ki pou ed ou evite burnout.”​—Vanessa.