Skip to content

Al lo konteni

Lemosyon

Lemosyon

Labib i averti nou kont bann lemosyon ki kapab fer nou ditor e i ankouraz nou pour devlop bann lemosyon ki pou fer nou dibyen.

LAKOLER

PRENSIP LABIB: “Vomye en zonm ki pa ankoler vitman ki en zonm for.”​—Proverb 16:32, NWT.

KI I VEDIR: Nou benefisye ler nou devlop kouraz pour kontrol nou lemosyon. Menm si parfwa nou kapab ankoler pour en bon rezon, si nou pa kontrol nou lakoler sa i kapab fer bokou ditor. Bann dimoun ki fer resers i dir ki ler dimoun i ankoler, pa toultan ki zot reflesir byen e souvan zot dir oubyen fer bann keksoz ki pli tar zot regrete.

SA KI OU KAPAB FER: Aprann kontrol ou lakoler avan i kontrol ou. Menm si serten dimoun i krwar ki lakoler ki pa ganny kontrole i en siny ki demontre ou annan kouraz, i byen pour nou rekonnet ki i en siny febles. Labib i dir: “Sa enn ki pa kapab kontrol son lakoler i parey en lavil san defans, san okenn miray.” (Proverb 25:28) En bon fason pour kontrol ou lakoler i pour rode ki’n arive avan nou dir ouswa fer en keksoz. “En zonm ki annan bon konprenezon pou sirman tarde pran lakoler.” (Proverb 19:11, NWT) I byen pour nou ekout tou le de kote dan en zafer, pour ki nou kapab annan en pli bon konprenezon ki kapab kontrol nou lemosyon.

LAPRESYASYON

PRENSIP LABIB: “Toultan montre zot rekonesans.”​—Kolosyen 3:15.

KI I VEDIR: I’n ganny dir ki zis dimoun ki demontre rekonesans ki kapab ere. Menm serten dimoun ki’n soufer en kantite akoz zot in perdi en dimoun ki zot kontan dan lanmor oubyen en lot keksoz ki annan bokou valer pour zot i konnen ki sa i vre. Zot dir sa ki’n ed zot pour fer fas avek zot lemosyon ti rekonesans pour sa ki zot deza annan olye toultan mazin lo sa ki zot in perdi.

 SA KI OU KAPAB FER: Sak zour, fer en lalis bann keksoz ki ou apresye ki ou annan. I pa neseserman ki i bezwen bann gro keksoz. Mazin lo menm bann pti keksoz parey en zoli soley leve, en bon konversasyon avek en dimoun ki ou kontan oubyen lefet ki ou ankor vivan. Si ou mazin lo sa bann keksoz e ou rekonesan pour annan zot, sa i kapab fer ou santi ou pli byen emosyonnelman.

Si ou mazin lo akoz ou rekonesan pour ou fanmir ek zanmi, sa i kapab ed ou en kantite. Ler ou’n vwar kwa ki ou apresye dan lezot dimoun, dir zot swa an personn, dan en let, imel oubyen en mesaz lo telefonn. Sa pou sirman ranforsi ou bann relasyon e ed ou eksperyans lazwa ki ou gannyen ler ou donnen.​—Akt 20:35.

LEZOT PRENSIP LABIB

Ou kapab download bann lanrezistreman lektir Labib an Angle. Zot disponib dan 40 langaz lo jw.org

EVITE ANTRE DAN BANN LARGIMAN.

“Sa enn ki konmans en dispit, pe provok en linondasyon. Alor, arete avan ki bagar i konmanse.”​—PROVERB 17:14.

EVITE TRO ENKYET POUR LAVENIR.

“Pa zanmen trakas pour demen, parski demen pou annan son prop traka. Sak zour i annan son prop problenm.”​—MATYE 6:34.

REFLESIR BYEN AVAN OU REAKTE OLYE REAKTE DESWIT DAPRE OU LEMOSYON.

“Abilite pour reflesir pou vey lo ou e disernman pou protez ou.”​—PROVERB 2:11, NWT.