Skip to content

Labib i sanz lavi

Bann dimoun partou dan lemonn i rakont zot prop leksperyans kot zot in vwar ki mannyer Parol Bondye in sanz zot lavi pour lemeyer.

En lavi ki annan sans

Kan ki mon’n konmans ere dan mon lavi

Vwar ki mannyer Labib in ed en zonm lalit avek son bann santiman depi lanfans.

Avek led Bondye, keksoz ti aranze dan nou maryaz

Bann prensip Labib i pwisan e i kapab ed nenport dimoun ki pe ganny difikilte dan zot maryaz.

Nou pa pou zanmen oubliy lakey ki nou ti gannyen kot Lasal Rwayonm

Steve i rapel byen lakey ki i ti gannyen ler i ti asiste en renyon Temwen Zeova pour premye fwa kot Lasal Rwayonm.

Kan lanmour pou pli for ki laenn?

I kapab difisil pour sirmont prezidis. Vwar ki mannyer en Zwif ek en Palestinyen in reisi fer li.

Pa zanmen perdi lespwar ler ou pe soufer

Doris ti demann son lekor akoz Bondye i permet soufrans. Ou pou sirprann pour konnen kote i’n trouv larepons.

Mon pa ti anvi mor!

En fwa Yvonne Quarrie ti demande si lavi i annan en bi. Ler i ti ganny larepons, sa ti sanz son lavi antye.

Zeova in fer en kantite pour mwan

Ki laverite dan Labib ki ti ed Crystal, en viktim labi seksyel ler i ti ankor zanfan, devlop en lanmitye avek Bondye e annan en lavi ki fer sans?

Mon nepli santi mwan onte

Annou vwar ki mannyer Israel Martínez ti sirmont santiman ki i pa vo nanryen e devlop respe pour son lekor.

Alafendefen mon ti byen avek mon papa

Aprann akoz Renée ti tonm dan drog ek lalkol e ki mannyer i ti kapab sorti dan sa bann adiksyon pour touzour.

Mon ti anvi lager kont lenzistis

Rafika ti antre dan en group ki ti anvi fer revolisyon pour lager kont lenzistis dan lasosyete. Me i ti aprann ki Labib i promet ki i pou annan lape ek lazistis anba dominasyon Rwayonm Bondye.

Pour mwan, Bondye pa ti egziste

Ki mannyer en dimoun ki ti en kominis e pa krwar dan Bondye ler i ti zenn i arive apresye Labib?

Krwayans in sanze

Katri ti finalman trouve son fanmir spirityel

Ki mannyer Zeova i atir bann dimoun ki annan leker senser e ki pe rod laverite?

Zot in trouv sa “perl ki annan en gran valer”

Mary ek Björn in trouv laverite lo Rwayonm dan diferan fason. Ki mannyer sa in sanz zot lavi?

Mon’n aret krwar dan larelizyon

Tom ti oule krwar dan Bondye me i ti dezapwente avek larelizyon ek son bann seremoni. Ki mannyer letid Labib ti ed li trouv lespwar?

Drog ek lalkol

Mon lavi ti anba lao

Solomone ti al reste Leta-z-ini, pour rod en meyer lavi. Me i ti plito tonm dan labi drog e pour fini kont, i ti al dan prizon. Kwa ki ti ed li pour sanz son lavi?

Mon’n aprann pour respekte bann madanm ek mon lekor osi

Joseph Ehrenbogen ti lir en keksoz dan Labib ki’n ed li sanz son lavi konpletman

Mon ti’n fatige avek mon fason viv

Dmitry Korshunov ti en alkolik, me i ti konmans lir Labib toulezour. Kwa ki ti motiv li pour fer bann sanzman dan son lavi?

Krim ek vyolans

“Mon ti pe fouy mon prop latonm”

Kwa ki ti motiv en msye pour kit en geng?

“Mon ti annan en move lakoler”

En msye ki ti deza dan en geng i krwar ki sa dimoun ki i ete ozordi i laprev ki Labib i kapab transform lavi dimoun. Aprezan i annan en bon relasyon avek Bondye.

Mon ti vyolan e ankoler avek tou keksoz

Kwa ki ti fer en zonm ki ti sorti Meksik e ki ti kontan lager dan semen anvi sanz son personnalite?

Sport, lanmizik, ek divertisman

Jason Worilds: Ler ou servi Zeova, ou pou toultan ganny laviktwar

Ler nou konsantre lo servi Zeova, nou pou trouv sa vre lazwa.

Andrey Nesmachniy: Zwe foutbol ti tou pour mwan

I ti popiler e i ti annan larzan me i’n trouv en keksoz ki annan plis valer.

I ti paret konmsi mon ti annan tou sa ki mon ti anvi

Stéphane ti en zenn mizisyen ki ti fer bokou sikse e ki ti vreman popiler me i pa ti ere i i ti santi konmsi i ti annan en vid anndan li. Ki mannyer i ti trouv sa vre boner e annan en bi dan lavi?

Sa pli gro pri ki mon’n gannyen

Kwa ki ti fer en zwer tenis profesyonnel vin en proklanmater?

Mon’n esey plizyer fwa avan ki mon’n reisi

Ki mannyer en zonm ti reisi fer fas avek son adiksyon lo pornografi e ganny lape lespri?

Mon ti kontan baseball plis ki tou lezot keksoz!

Samuel Hamilton ti donn tou son letan bann sport profesyonnel me en letid Labib ti sanz son lavi.