Skip to content

Lasante fizik e mantal

Viv an bonn sante

Fer ou lavi vin pli meyer​—Lemosyon

Nou benefisye ler nou devlop sa abilite pour kontrol nou lemosyon.

Ou kapab ere!​—En bon lasante ek rezilyans

Si nou lasante i deteryore, eski sa i vedir ki nou pou malere?

Ki mannyer mon kapab perdi pwa?

Si ou bezwen perdi pwa, olye mazin al lo en ladyet, plito adopte en fason viv.

Ki mannyer mon kapab annan en ladyet balanse?

Bann zenn ki pa an bonn sante i souvan vin bann adilt ki pa an bonn sante, alor i bon pour devlop en bon labitid manz byen depi la konmela.

Fer ou lavi vin pli meyer​—Lasante fizik

Bann prensip Labib i ankouraz nou pour fer sa ki nou kapab pour pran ka ek nou lasante.

Fer fas avek maladi

Eski i vo lapenn kontinyen viv ler ou annan en maladi grav?

Aprann ki mannyer serten in fer fas avek en maladi grav.

Pran swen avek en dimoun

Ki Labib i dir konsernan pran swen avek ou paran aze?

Labib i donn legzanp bann zonm ek madanm fidel ki ti pran swen avek en dimoun aze. I osi donn bann konsey pratik ki kapab ed bann ki pe donn sa swen.

Letan en manm fanmir i gravman malad

Ki mannyer bann manm fanmir i kapab rekonfort e pran swen avek en manm fanmir ki gravman malad? Ki mannyer sa dimoun ki pe donn swen i kapab fer fas avek bann santiman ki i pe gannyen ler i pe pran swen avek sa enn ki gravman malad?

Maladi ek problenm medikal

Pandemi​—Sa ki ou kapab fer

Ki mannyer ou kapab fer fas avek en pandemi fizikman, emosyonnelman e spirityelman?

Lannemi​—Lakoz, sentonm ek tretman

Ki savedir lannemi? Eski i kapab ganny anpese oubyen geri?

Depresyon

Ler lavi i paret tro difisil

I vo lapenn kontinyen viv malgre tou sa bann soufrans.

Ki mannyer Labib i kapab ed bann ki mazin lo swiside?

Ki konsey pratik Labib i kapab donn en dimoun ki anvi touy son lekor?

Traka ek stress

Eski Labib i kapab ed ou pour fer fas avek traka?

I paret ki traka i form parti lavi. Eski en zour nou pou aret trakase?

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?