Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab aret mazin dan en fason negatif?

Ki mannyer mon kapab aret mazin dan en fason negatif?

 Ki kalite dimoun ou krwar ou ete?

 • En dimoun pozitif

  “Mon esey mon mye pour reste zwaye e pa pran presyon. Akoz mon pa kapab annan en sourir lo mon figir toulezour?”​—Valerie.

 • En dimoun negatif

  “Ler en bon keksoz i arive, deswit mon mazinen ki sa pa kapab vre, i bezwen annan en fot par la.”​—Rebecca.

 • En dimoun realistik

  “Si mon vwar keksoz dan en fason pozitif, mon pou toultan dezapwente ler keksoz i al mal. Me si mon vwar keksoz dan en fason negatif, mon pou toultan sagren. Alor mon prefere vwar keksoz dan en fason realistik, koumsa mon vwar keksoz egzakteman parey i ete.”​—Anna.

 Akoz i enportan?

Labib i dir ki pour en dimoun ki annan “en leker zwaye, lavi i en lafet tou le zour.” (Proverb 15:15) I kler ki an zeneral, bann dimoun ki pa konsantre lo bann panse negatif e ki esey vwar sa ki bon dan lavi, i bann dimoun ki pli zwaye. Zot osi tant pour fer plis zanmi. Apre tou, lekel ki anvi pas letan avek bann dimoun ki toultan negatif?

Me menm si ou en dimoun ki vreman pozitif, i annan bann keksoz difisil ki arive dan lavi. Par egzanp:

 • Dan nouvel, souvan zot koz lo lager, terorizm oubyen krim.

 • Petet ou annan problenm dan ou fanmir.

 • San dout, ou annan bann defo ek febles pour sirmonte.

 • Petet en zanmi in bles ou santiman.

Olye inyor sa bann problenm oubyen zis mazin lo zot tou lazournen ziska ki sa i fer ou malere, esey trouv en balans. En pwennvi realistik pou ed ou evite vin negatif e pour aksepte bann difikilte dan lavi san dekouraze.

Ou kapab fer fas avek ou bann problenm ki parey movetan e annan konfyans ki avek letan soley pou aparet

 Ki ou kapab fer?

 • Pa ekspekte tro bokou avek ou lekor.

  Labib i dir: “Lo later, napa en sel zis, ki fer zis sa ki byen san komet en pese.” (Eklezyast 7:20) Lefet ki ou annan bann defo e fer bann fot i montre ki ou en imen, pa ki ou en nanryen ditou.

  Vin realistik: Travay lo ou bann defo, me rapel ki ou pa parfe. En zenn onm ki apel Caleb i dir: “Olye konsantre lo mon bann fot, mon esey tir en leson, koumsa mon kapab amelyore.”

 • Pa konpar ou avek lezot dimoun.

  Labib i dir: “Annou pa vin vantar, pa fer paryaz avek kanmarad e pa groker kanmarad.” (Galat 5:26) Ler ou vwar bann portre lo rezo sosyal pour tou bann aktivite ki ou pa’n ganny envite, sa i kapab fer ou dezapwente e menm ankoler. Ou kapab konmans vwar ou bann pli bon zanmi konman ou pli gro lennmi.

  Vin realistik: Aksepte ki ou pa kapab ganny envite partou. An plis, bann portre ki ou vwar lo rezo sosyal pa montre lavi antye en dimoun. En adolesan ki apel Alexis i dir: “Laplipar ditan, i bann moman pli gou dan lavi ki dimoun i met lo rezo sosyal. Normalman zot pa mete bann keksoz ki annan pour fer avek lavi toulezour.”

 • Fer lape, sirtou dan ou fanmir.

  Labib i dir: “Fer tou sa ki depan lo zot pour viv anpe avek tou dimoun si i posib.” (Romen 12:18) Souvan, ou pa kapab kontrol sa ki lezot i fer, me ou kapab kontrol lafason ki ou reakte. Ou kapab swazir pour fer lape.

  Vin realistik: Fer zefor pour pa fer bann problenm dan ou fanmir pli grav, plito esey fer lape zis parey ou ti pou fer avek ou bann zanmi. En adolesan ki apel Melinda i dir: “Napa personn ki parfe, alor tanzantan nou tou nou pou dir oubyen fer en keksoz ki bles kanmarad. Ler sa i arive, nou ki bezwen swazir si nou pou reakte dan en fason ki gard lape oubyen non.”

 • Devlop en leta lespri rekonesan.

  Labib i dir: “Toultan montre zot rekonesans.” (Kolosyen 3:15) Si ou annan en leta lespri rekonesan, ou pou konsantre lo bann bon keksoz dan ou lavi olye bann keksoz ki ou ti a voudre sanze.

  Vin realistik: Rekonnet ki ou annan bann problenm, me pa oubliy bann bon keksoz ki pase dan ou lavi. En fiy ki apel Rebecca i dir: “Toulezour mon ekri en keksoz pozitif dan mon diary. Sa i fer mwan rapel ki menm si mon annan problenm, i annan en kantite bon keksoz pour mwan mazin lo la.”

 • Swazir byen ou bann zanmi.

  Labib i dir: “Move frekantasyon i gat bann bon labitid.” (1 Korentyen 15:33) Ler ou pas letan avek bann dimoun ki negatif, sarkastik oubyen kontan kritike, sa pou annan en lefe lo ou.

  Vin realistik: Ler ou bann zanmi i pas atraver difikilte, i kapab ki pour en pe letan zot pou annan en pwennvi negatif. Fer sa ki ou kapab pour ed zot, me pa bezwen les zot problenm tro afekte ou. En fiy ki apel Michelle i dir: “Nou pa devret pas letan zis avek bann dimoun ki negatif. Dan matematik, ler ou azout de nimero negatif ansanm i egal en pli gro nimero negatif.”

 Lir bann keksoz ki pou ed ou vin pozitif

Labib i dir ki nou pe viv dan “en letan vreman difisil.” (2 Timote 3:1) Eski ou vwar li difisil pour reste pozitif ler i annan tou sa problenm dan lemonn? Lir: “Akoz i annan en kantite soufrans?