Skip to content


EN LETID LABIB AVEK EN ANSENYAN

Viv ere pour touzour!

Sa letid Labib enteraktif ki gratwit pou ed ou ganny larepons bann kestyon parey:

  • Ki mannyer mon kapab trouv boner dan lavi?

  • Eski bann move keksoz ek soufrans pou fini en zour?

  • Eski mon pou kapab revwar bann ki mon kontan ki’n mor?

  • Eski Bondye i vreman enterese avek mwan?

  • Ki mannyer mon devret priye pour Bondye ekout mwan?

I gratwit

Sa letid Labib i pour nanryen depi konmansman ziska finisyon, ensi ki sa liv letid Viv ere pour touzour! ek Labib si ou bezwen enn.

Swazir sa ki pli konvenab pour ou

Ou kapab zwenn avek en ansenyan, swa an personn oubyen lo Enternet, nenport ler ek landrwa.

Napa okenn langazman

Ou kapab aret ou letid nenport ler ki ou anvi, ou pa oblize kontinyen.

Ki mannyer en letid Labib i deroule?

En dimoun pou ed ou aprann sa ki Labib i dir lo diferan topik. Sa letid Labib enteraktif dan liv Viv ere pour touzour! pou ed ou dekouver ptitapti sa ki Labib i dir e osi konman i kapab ed ou. Pour konn plis, get sa video oubyen vwar larepons bann kestyon konsernan letid Labib ki Temwen Zeova i ofer dan seksyon bann kestyon ki dimoun i souvan demande lo Temwen Zeova.

Ou ti a kontan ganny en apersi sa liv letid?

Get sa bann premye leson.

Pare pour en lesey?

Klik lo sa bouton pour progranm ou premye sesyon letid Labib personnel.