Skip to content

Ki sa letid Labib ki Temwen Zeova i ofer?

Ki sa letid Labib ki Temwen Zeova i ofer?

 Kwa ki pase pandan en letid Labib?

 En ansenyan Labib pou ed ou vin familye avek bann topik dan Labib. Par servi sa liv Viv ere pour touzour!-En Letid Labib enteraktif ou pou dousman, dousman aprann sa ki Labib i dir e osi konman i kapab ed ou. Pour konn plis, get sa video.

 Eski mon bezwen peye pour sa letid?

 Non. Temwen Zeova i swiv direktiv ki Zezi ti donn son bann disip: “Zot in resevwar pour nanryen, donn pour nanryen.” (Matye 10:8) Deplis, ou pa bezwen peye pour sa letid e osi pour ganny en Labib e enn sa liv Viv ere pour touzour!

 Konbyen letan sa letid i dire?

 I annan 60 leson pour konplet sa letid. Ou ki deside ki kantite letan ou pou pran pour kouver sa bann leson me bokou etidyan i kontan pour etidye enn oubyen plis leson par semenn.

 Ki mannyer mon konmanse?

  1.  1. Ranpli sa form lo Enternet. Nou pou servi ou lenformasyon personnel ki ou’n donnen zis pour nou fer laranzman pour ki en Temwen Zeova i kontakte ou parey ou’n demande.

  2.  2. En ansenyan pou kontakte ou. Ou ansenyan pou eksplik ou ki mannyer sa letid Labib pou ganny fer e i pou reponn okenn kestyon ki ou annan.

  3.  3. Fer laranzman zot de ou ansenyan. Ou kapab fer sa letid an personn, par video call, ekri let oubyen par imel. Normalman, en sesyon letid i dire apepre enn erdtan, me i kapab pli kourt oubyen pli long depandan lo ou progranm.

 Eski mon kapab esey fer en leson avan?

 Wi. Pour fer sa, ranpli sa form lo Enternet. Ler en ansenyan i kontakte ou, les li konnen ki ou anvi eseye pour vwar si ou kontan sa letid. Sa msye oubyen sa madanm pou servi sa brosir Viv ere pour touzour! ki annan trwa premye leson pour etidye Labib pour ed ou vwar si ou kontan sa letid.

 Eski sa ansenyan pour met presyon lo mwan pour vin en Temwen Zeova si mon aksepte en letid Labib?

 Non. Temwen Zeova i kontan ansenny bann dimoun lo Labib, me nou pa zanmen met presyon lo personn pour zwenn nou relizyon. Par kont, nou montre zot ki Labib i dir e nou rekonnet ki sak dimoun i annan son drwa pour swazir sa ki li i anvi krwar.​—1 Pyer 3:15.

 Eski mon kapab servi mon prop Labib?

 Wi, ou kapab servi nenport tradiksyon Labib ki ou anvi. Menm si nou kontan servi New World Translation of the Holy Scriptures akoz i kler e egzakt, nou rekonnet ki bokou dimoun i prefere servi en tradiksyon Labib ki zot deza familye avek.

 Eski mon kapab envit lezot dimoun pour asiste sa letid?

 Wi. Ou kapab enkli ou fanmir antye oubyen nenport zanmi ki ou swazir pour envite.

 Eski mon kapab etidye ankor si dan lepase mon’n deza etidye Labib avek Temwen Zeova?

 Wi. Anfet ou kapab pli kontan sa enn letid ki sa bann ki ou’n fer avan akoz in ganny revize pour ed dimoun dan sa lemonn ozordi. I annan bann led vizyel e i pli enteraktif ki sa progranm letid Labib avan.

 Eski zot ofer sa opsyon pour en dimoun fer Letid Labib san en ansenyan?

 Wi. Menm si laplipar etidyan i aprann pli byen avek Zouti pour etidye Labib ek led en ansenyan, serten i prefere fer sa letid lo zot menm avan. Lo nou paz Zouti pour etidye Labib lo Enternet, i annan en lalis zouti ek lezot keksoz ki kapab ed ou pour etidye Labib. La serten zouti ki kapab ed ou:

  •   Video lo Labib. Sa bann pti video i eksplik bann pwen enportan lo Labib.

  •   Larepons sorti dan Labib. Sa bann lartik i reponn plizyer kestyon baze lo Labib.

  •   Bible Verses Explained. Vwar bann verse Labib ek bann fraz ki dimoun i konn byen e vwar ki zot vedir.