Premye let Pyer 3:1-22

  • Bann madanm ek msye (1-7)

  • Annan menm santiman. Viv anpe (8-12)

  • Soufer akoz ladrwatir (13-22)

    • Pare pour defann zot lafwa (15)

    • Batenm ek en bon konsyans (21)

3  Dan menm fason, zot bann madanm soumet avek zot msye, koumsa si serten pa obei parol Bondye, san ki zot dir nanryen, zot msye i a kapab ganny persyade pour obei parol Bondye gras a zot kondwit,  parski zot pou’n vwar ki zot annan en kondwit pir ek bokou respe.  Fodre pa ki zot labote i zis annan pour fer avek laparans, parey bann stil seve trese, bann bizou annor ouswa zoli lenz,  me zot labote i devret annan pour fer avek sa ki zot ete anndan dan zot leker, ki pa kapab gate, parey demontre en leta lespri trankil e dous, ki annan en gran valer devan Bondye.  Parski se koumsa ki dan lepase bann madanm sen ki ti annan lespwar dan Bondye ti montre zot labote e zot ti soumet avek zot msye,  parey Sara ti obei Abraam e i ti apel li senyer. Zot in vin bann zanfan Sara, a kondisyon ki zot kontinyen fer sa ki byen e ki zot pa les nanryen fer zot per.  Dan menm fason, zot bann msye, kontinyen tret* zot madanm avek konsiderasyon.* Onor zot madanm parey zot ti pou pran swen avek en resipyan ki pli frazil, parski zot madanm osi pou ganny lavi avek zot gras a labonte ekstraordiner Bondye e pour ki nanryen pa anpes Bondye ekout zot lapriyer.  Finalman, zot tou, annan menm fason panse ek santiman, kontan* kanmarad parey bann frer ek ser, demontre tandres ek konpasyon, ensi ki limilite.  Pa rann mal pour mal, lensilt pour lensilt, me plito, fer dibyen pour zot,* parski zot in ganny swazir par Bondye pour beni lezot pour ki Bondye i osi beni zot. 10  Parski, “sa ki kontan lavi e ki anvi viv ere, i devret veye ki son labous pa dir sa ki mal e ki son lalev pa koz manti. 11  I devret aret fer sa ki mal e fer sa ki byen. I devret rod lape e kontinyen viv anpe. 12  Parski lizye Zeova* i vey lo bann ki drwat e son zorey i ekout zot siplikasyon, me Zeova* i vir ledo avek sa bann ki fer sa ki mal.” 13  Vreman, lekel ki pou fer zot ditor si zot devoue pour fer sa ki byen? 14  Zot ere, menm si zot bezwen soufer akoz ladrwatir. Me pa bezwen enkyet ni per sa ki fer lezot dimoun per. 15  Me dan zot leker, aksepte Kris konman Senyer e konman sa enn ki sen. Zot devret touzour pare pour defann zot lafwa avek nenport dimoun ki kestyonn zot konsernan sa lespwar ki zot annan, me fer li avek ladouser ek bokou respe. 16  Gard en konsyans kler, pour ki ler dimoun i koz an mal lo zot dan nenport ki fason, akoz zot annan en bon kondwit konman bann disip Kris, sa bann dimoun pou onte. 17  Parski si i lavolonte Bondye ki zot soufer, i pli bon ki zot soufer akoz zot pe fer sa ki byen ki akoz zot pe fer sa ki mal. 18  Kris, en zonm drwat ti mor enn fwa pour tou pour bann move dimoun. I ti fer sa pour retir pese e gid zot ver Bondye. I ti ganny met amor konman en imen me i ti reganny lavi konman en lespri. 19  Konman en lespri, i ti al anons en mesaz zizman avek bann lanz ki dan prizon, 20  ki ti’n dezobei Bondye dan letan Noe. Dan sa letan, Bondye ti pe esper avek pasyans, pandan ki lars ti pe ganny konstrir. Dan sa lars, en ptigin dimoun, setadir wit zot* ti ganny anmennen sen e sof lo delo. 21  Batenm i parey e i pe sov zot. Batenm pa vedir tir salte lo lekor, me i vedir demann Bondye pour annan en konsyans kler, gras a rezireksyon Zezi Kri. 22  I dan kote drwat Bondye, parski i’n al dan lesyel e bann lanz, lotorite ek pouvwar in soumet anba li.

Bann not

Oubyen “viv avek.”
Oubyen “dapre konnesans, kontinyen konpran zot.”
Oubyen “annan lafeksyon pour.”
Oubyen “beni zot.”
Literalman, “nanm.”