Skip to content

Video lo Labib​—Bann lansennyman enportan

Sa bann pti video i reponn bann kestyon enportan ki baze lo Labib. Par egzanp, Akoz Bondye in kree later? Kote bann mor i ete? e Akoz Bondye i permet soufrans?

Eski liniver ti ganny kree?

Dimoun in souvan mal konpran sa resi Labib lo kreasyon oubyen zot in menm konsider li konman en zistwar. Eski nou kapab annan konfyans dan sa ki Labib i dir?

Eski Bondye i vreman egziste?

Egzamin bann levidans ki montre ki i lozik pour krwar dan Bondye.

Eski Bondye i annan en non?

Bondye i annan bokou tit, enkli Tou Pwisan, Kreater ek Senyer. Me non Bondye i ganny servi plis ki 7000 fwa dan Labib.

Eski i posib pour vin zanmi Bondye?

Pour plizyer syek, dimoun i konnen ki zot bezwen konn zot Kreater. Labib i kapab ed nou vin zanmi Bondye. Nou konmans vin zanmi Bondye ler nou aprann konn son non.

Lekel loter Labib?

Si i’n ganny ekrir par zonm, eski i byen pour dir ki i Parol Bondye? Panse lekel ki ganny trouve dan Labib?

Ki mannyer nou kapab asire ki Labib i vre?

Si loter Labib i Bondye, i pa devret parey lezot liv ki’n deza ganny ekri.

Akoz Bondye in kree later?

Nou later i ranpli avek bann zoli keksoz. Son zistans avek soley i zis bon, i kabann lo kote e i vir lo en vites ki zis bon pour lavi agreab. Akoz Bondye in fer sa kantite zefor pour kree later?

Akoz nou lo later?

Vwar ki mannyer nou kapab ganny vre lazwa e en lavi ki fer sans.

Kote bann mor i ete?

Labib i promet ki en zour en kantite dimoun pou resisite oubyen, parey Lazar, pou leve dan lanmor.

Eski lanfer i vreman en landrwa kot bann mor i ganny tourmante?

Labib i dir nou ki Bondye pa pou zanmen fer dimoun soufer pour bann fot ki zot in fer dan lepase akoz “Bondye i lanmour.”

Eski Zezi Kri i Bondye?

Eski Zezi Kri li menm li Bondye Tou Pwisan? Oubyen eski zot diferan?

Akoz Zezi ti mor?

Petet ou’n tande ki Zezi in mor pour nou pese. Me eski sakrifis en sel dimoun i vreman kapab benefisye plizyer milyon dimoun?

Kisisa Rwayonm Bondye?

Ler Zezi ti lo later, i ti koz lo Rwayonm Bondye plis ki lezot size. Pour plizyer syek, son bann disip in priye pour ki sa Rwayonm i vini.

Rwayonm Bondye ti konmans dirize an 1914

Plis ki 2,600 an pase, Bondye ti donn en rev profetik avek en lerwa pwisan. Sa rev i ganny akonplir ozordi.

Lemonn in sanze depi 1914

Bann kondisyon sa lemonn ek bann konportman dimoun depi 1914 i montre ki bann profesi Labib lo “bann dernyen zour” pe ganny akonplir ozordi.

Eski Bondye ki responsab pour bann dezas natirel?

De dimoun ki’n pas atraver dezas natirel i eksplike ki zot in aprann dan Labib.

Akoz Bondye i permet soufrans?

Labib i donn en larepons satisfezan e rekonfortan.

Eski Bondye i aksepte tou larelizyon?

Bokou dimoun i krwar ki i pa enportan larelizyon ki zot swazir.

Eski Bondye i aksepte ki nou servi stati oubyen portre dan nou ladorasyon?

Eski bann stati oubyen portre i kapab fer nou santi nou pli pros avek Bondye menm si nou pa vwar li?

Eski Bondye i ekout tou lapriyer?

Eski Bondye pou ekout en dimoun ki priye pour bann keksoz egois? Eski Bondye pou ekout en msye ki maltret son madanm kot lakour e son lannmen i demann Bondye pour beni li?

Ki pwennvi Bondye lo maryaz?

Bondye i anvi ou maryaz i reisi. Sa bann bon konsey ki dan Labib in ed en kantite koup.

Eski pornografi i en pese kont Bondye?

Eski sa mo “pornografi” i dan Labib? Ki mannyer nou kapab konnen ki mannyer Bondye i santi lo pornografi?