Dapre Matye 10:1-42

  • Sa 12 zapot (1-4)

  • Lenstriksyon pour prese (5-15)

  • Bann disip pou ganny persekite (16-25)

  • Pa per zonm me Bondye (26-31)

  • Pa lape me lepe (32-39)

  • Resevwar bann disip Zezi (40-42)

10  Alor, Zezi ti apel son 12 disip e i ti donn zot lotorite lo bann demon pour zot kapab sas demon e geri dimoun ki annan tou sort maladi ek tou sort kalite problenm lasante.  Non sa 12 zapot i: Simon, sa enn ki osi apel Pyer ek son frer Andre, Zak ek son frer Zan bann garson Zebede,  Filip ek Bartelemi, Toma ek Matye ki ti en kolekter taks, Zak garson Alfe ek Tade,  Simon sa enn ki devoue ek Zida Iskaryot ki pli tar ti trai Zezi.  Zezi ti anvoy son 12 zapot avek sa bann lenstriksyon swivan: “Pa al kot lezot nasyon e pa antre dan okenn lavil Samariten,  me plito, kontinyen al ver bann mouton perdi pep Izrael.  Ler zot ale, prese e dir: ‘Rwayonm lesyel in aprose.’  Geri bann malad, resisit bann mor, pirifye bann ki annan lalep e sas bann demon. Zot in resevwar pour nanryen, donn pour nanryen.  Pa bezwen anmenn lor, larzan oubyen kwiv dan zot portmonnen, 10  ni sak manze oubyen de lenz, ni en lot sandalet, ni en baton, parski en travayer i merit son manze. 11  “Dan nenport ki lavil oubyen vilaz kot zot arive, rode lekel ki merite pour ekout zot mesaz e reste laba ziska ki zot kit sa landrwa. 12  Ler ou antre dan lakaz, dir tou dimoun ki reste la, ‘Ki lape i avek zot.’ 13  Si dimoun dan sa lakaz i merite, ki zot lape i reste avek sa bann dimoun, me si sa bann dimoun pa merite, ki sa lape i retourn avek zot. 14  Partou kot dimoun pa resevwar zot oubyen pa ekout zot, ler zot pe kit sa lakaz oubyen sa lavil, tap zot lipye pour tir lapousyer. 15  Laverite mon dir zot, Zour Zizman,* i pou pli sever pour sa lavil ki pour Sodonm ek Gomor. 16  “Ekoute! Mon pe anvoy zot parey mouton parmi lelou, alor zot devret pridan parey serpan me inosan parey kolonm.* 17  Fer atansyon, parski dimoun pou anmenn zot ankour e pou fwet zot dan zot sinagog. 18  Zot pou ganny anmennen devan bann gouverner ek lerwa akoz mwan, koumsa zot pou kapab rann temwannyaz avek zot ek dimoun lezot nasyon. 19  Par kont, ler zot ganny anmennen devan lakour, pa bezwen trakase ki mannyer zot pou koze e ki zot pou dir, parski sa letan zot pou konnen ki pour dir 20  akoz pa zis zot ki pou koze, me se avek led lespri sen zot Papa ki zot pou koze. 21  Deplis, frer pou denons frer pour li ganny touye, papa pou denons son zanfan e zanfan pou vir kont paran e fer zot ganny met amor. 22  Tou dimoun pou ay zot akoz zot port mon non, me sa enn ki’n andire* ziska lafen pou ganny sove. 23  Ler zot ganny persekite dan en lavil, sov dan en lot, parski laverite mon dir zot, zot pa pou zanmen kapab fini pres dan tou lavil ek vilaz Izrael avan ki Garson zonm i arive. 24  “En etidyan* pa pli siperyer ki son ansenyan, ni en lesklav pa pli siperyer ki son met. 25  En etidyan i devret kontant li pour vin parey son ansenyan e en lesklav parey son met. Si dimoun in apel met lakour Belzebib,* pa zot pou osi apel bann dimoun dan son lakour menm parey? 26  Alor, pa per zot, parski napa nanryen ki’n ganny kasyet ki pa pou ganny dekouver e napa sekre ki pa pou ganny devwale. 27  Sa ki mon dir zot an prive, dir li an piblik e sa ki mon dir zot dousman, anons anler lo twa lakaz. 28  Pa bezwen per bann ki kapab touy ou* me ki pa kapab anpes ou reganny lavi a lavenir,* plito, per sa enn ki kapab detri ou* dan Zeenn.* 29  Pa de sren i vann pour en pti sou?* Pourtan, napa ni enn parmi zot ki tonm ater san ki zot Papa i konnen 30  e i menm konnen konbyen bren seve i annan lo zot latet. 31  Alor, pa bezwen per, zot annan bokou plis valer ki en kantite sren. 32  “En dimoun ki piblikman dir ki i mon disip, mwan osi mon pou dir devan mon Papa ki dan lesyel ki i mon disip. 33  Me en dimoun ki dir piblikman ki i pa mon disip, mwan osi mon pou dir mon Papa ki dan lesyel ki i pa mon disip. 34  Pa krwar ki mon’n vin anmenn lape lo later, mon pa’n vin anmenn lape me lepe. 35  Mon’n vin anmenn divizyon, garson kont son papa, fiy kont son manman e belfiy kont son belmer. 36  Vreman, lennmi en dimoun pou dan son prop lakour. 37  En dimoun ki annan plis lanmour* pour son papa oubyen son manman ki pour mwan pa diny pour vin mon disip e en dimoun ki annan plis lanmour pour son garson oubyen son fiy ki pour mwan pa diny pour vin mon disip. 38  En dimoun ki pa aksepte pour anmenn son poto matir* e swiv mwan pa diny pour vin mon disip. 39  En dimoun ki esey sov son lavi* pou perdi li, me sa ki perdi son lavi* akoz mwan pou reganny li. 40  “En dimoun ki resevwar zot i osi resevwar mwan e en dimoun ki resevwar mwan i osi resevwar sa Enn ki’n anvoy mwan. 41  En dimoun ki resevwar en profet akoz i en profet pou ganny menm rekonpans ki en profet e en dimoun ki resevwar en dimoun drwat akoz i en dimoun drwat pou ganny menm rekonpans ki en dimoun drwat. 42  En dimoun ki donn zis en ver delo fre avek sa enn ki pli pti parmi mon bann disip, zis akoz i mon disip, vreman mon dir zot, i pou sirman ganny son rekonpans.”

Bann not

Oubyen “pizon.”
Oubyen “ki andire.”
Oubyen “disip.”
Sa i aplik pour Satan, prens oubyen sef bann demon. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “lekor.”
Literalman, “ki pa kapab touy nanm.”
Literalman, “nanm ek lekor.”
Literalman, “en asaryon.”
Oubyen “lafeksyon.”
Literalman, “nanm.”
Literalman, “nanm.”