Skip to content

Akoz i bon etidye Labib?—Versyon long

Akoz i bon etidye Labib?—Versyon long

Labib i kapab ed ou reponn bann kestyon enportan ki ou demande dan lavi.