Skip to content

Evolisyon kont kreasyon

Ki mannyer lavi ti konmanse?

An realite, en kantite dimoun byen edike, ensi ki bann syantis, i kestyonnen si sa teori lo evolisyon i valid.

Bann zenn i koz lo zot krwayans dan Bondye

Dan sa video trwa minit, bann zenn i eksplike kwa ki’n fer zot asire ki i annan en Kreater.

Eski mon devret krwar dan evolisyon?

Ki leksplikasyon ki fer plis sans?

Ki Labib i dir konsernan bann dinozor?

Eski i an armoni avek lasyans?