Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT VENTEEN

I ti lalit kont lafreyer ek dout

I ti lalit kont lafreyer ek dout

1-3. Pandan lazournen, ki Pyer ti vwar e ki ti arive pandan lannwit?

DAN sa gro fernwanr, Pyer pe pagaye avek tou son kouraz. Eski sa pti laklerte ki i vwar dan les lo lorizon i en siny ki lizour pe fer alafendefen? Son leren ek son zepol i fermal apre sa kantite letan ki zot in pagaye. Sa gro divan ki pe soufle dan son seve in fer Lanmer Galile vin vreman move. Enn deryer lot, laroul i kraz lo zot kannot, i tou tranpe akoz delo pe fwet lo li. Me, i kontinyen pagaye menm.

2 Pli boner, Pyer ek son bann zanmi in kit Zezi li tousel lo lakot. Sa zour, zot in vwar Zezi nouri plizyer milye dimoun ki ti lafen avek zis detrwa dipen ek pwason. An retour, bann dimoun in oule fer Zezi vin lerwa, me i pa’n oule mel dan politik. I osi anvi ki son bann disip i annan menm determinasyon pour pa mel dan politik. Apre ki zot in sov sa lafoul, Zezi in ankouraz son bann disip pour pran kannot e al lot kote lakot, tandis ki li i’n al lo montanny li tousel pour priye.​—Mark 6:35-45; lir Zan 6:14-17.

3 Ler bann disip in kit ater, lalin ki preski plen ti dan milye lesyel, me la aprezan i pe al disparet dan was. Pourtan, zot in reisi vwayaz zis detrwa kilomet. Zot pa kapab koz avek kanmarad telman zot pe rente pour pagaye dan sa gro divan ek laroul. Kekfwa, dan sanmenm sa moman, Pyer i tonm dan en gran mazinasyon.

Dan de-z-an, Pyer ti’n aprann bokou lo Zezi, me i ti ankor annan bokou pour li aprann

4. Akoz Pyer i en bon legzanp pour nou imite?

4 Pa i annan en kantite pour li mazin lo la! I fer plis ki de-z-an depi ler Pyer in zwenn Zezi pour premye fwa e pandan sa letan bokou keksoz in pase. Pyer in aprann bokou, me i annan  ankor bokou keksoz pour li aprann. Son lanvi pour aprann, pour lit kont bann lobstak parey dout ek lafreyer, i fer li en legzanp remarkab pour nou imite. Annou vwar akoz.

“Nou’n trouv Mesi”!

5, 6. Ki mannyer lavi Pyer ti ete?

5 Pyer pa ti pou zanmen oubliy sa zour ki i ti zwenn Zezi. Son frer, Andre ti dir li sa nouvel eksitan: “Nou’n trouv Mesi.” Sa parol ti sanz lavi Pyer pour touzour. Son lavi pa ti pou zanmen parey ankor.​—Zan 1:41.

6 Pyer ti reste Kapernaoum, en lavil lo lakot nor en lak delo dou apele Lanmer Galile. Li ek Andre ti partner avek Zak ek Zan, garson Zebede dan en biznes lapes. Pyer pa ti zis reste avek son madanm me i ti osi reste avek son belmer ek son frer Andre. Pyer ti kapab siport son fanmir akoz i ti en peser ki ti travay dir, depans tou son lenerzi e byen servi son bann abilite. Imazin sa kantite lannwit travay, kot sa bann zonm ti zet zot lasenn dan delo ant de kannot, epi redi lasenn a bor kannot. Imazin osi sa bann lazournen travay pour triy e vann pwason, repar e netway lasenn.

7. Ki Pyer ti tande lo Zezi e akoz sa nouvel ti eksitan?

7 Labib i dir nou ki Andre ti en disip Zan Batis. Sirman, Pyer ti ekout avek bokou lentere rapor son frer lo mesaz Zan. En zour, Andre ti vwar Zan montre ledwa lo Zezi sorti Nazaret e Zan ti dir: “La Lanyo Bondye.” Deswit, Andre ti vin en disip Zezi e avek gran leksitasyon i ti dir Pyer sa nouvel enteresan: Mesi in arive! (Zan 1:35-40) Apre sa rebelyon dan zarden Edenn plis ki 4,000 an pase, Zeova ti’n promet ki en dimoun spesyal ti pou vini pour donn limanite en vre lespwar. (Zen. 3:15) Andre ti’n zwenn sanmenm sa dimoun ki ti pou sov limanite, Mesi li menm! Pyer ti taye pour al rankontre Zezi li osi.

8. Ki sinifikasyon sa non ki Zezi ti donn Pyer e akoz serten ozordi i kestyonn lefet ki i ti ganny sa non?

8 Ziska sa zour, Pyer ti ganny apele par sa non Simon oubyen Simeon. Me Zezi ti get li e i ti dir: “‘Ou non i Simon garson Zan, me ou pou apel Sefas’ (savedir Pyer, en ros).” (Zan 1:42) “Sefas” ti en non koni ki vedir “ros.” I paret ki parol Zezi ti annan en sans profetik. I ti vwar davans ki Pyer ti pou vin en bon lenfliyans e i ti pou parey en ros, stab, ferm e solid parmi bann disip Kris. Eski koumsa ki Pyer ti vwar son lekor? I pa paret. Menm serten dimoun ozordi ki lir Levanzil pa vwar Pyer stab e solid parey en ros. Serten dimoun i menm dir ki Pyer, parey i  ganny dekrir dan Labib, i paret pa stab, pa konsistan e toultan pe sanze.

9. Ki Zeova ek son Garson i gete dan dimoun e dapre ou akoz nou devret annan konfyans dan zot fason vwar nou?

9 Byensir, Pyer ti annan son bann defo ki Zezi ti konn byen. Me Zezi ti toultan get sa ki bon dan dimoun zis parey son Papa. Zezi ti vwar ki Pyer ti annan bokou potansyel e I ti anvi ed li demontre sa bann bon kalite plis ankor. Ozordi, Zeova ek son Garson i get sa ki bon dan nou osi. Petet, i difisil pour nou krwar ki i annan bokou bon keksoz dan nou pour zot trouve. Me, fodre nou annan konfyans dan fason zot vwar nou e montre ki nou pare pour ganny formen e moule, parey Pyer ti ete.​—Lir 1 Zan 3:19, 20.

“Pa per”

10. Ki Pyer ti’n vwar ler i ti avek Zezi, pourtan ki i ti fer?

10 I posib ki Pyer ti akonpanny Zezi pour en pe letan dan predikasyon. Petet, i ti vwar Zezi fer son premye mirak kot i ti fer delo vin diven dan en resepsyon maryaz Kana. Pli enportan, i ti tann mesaz Zezi lo Rwayonm Bondye, en mesaz merveye e ranpli avek lespwar. Kantmenm sa, i ti kit Zezi e retourn dan son biznes lapes. Me detrwa mwan pli tar, Pyer ti trouv li ankor fas a fas avek Zezi e sa voyaz Zezi ti envit Pyer pour konmans en nouvo lavi e swiv li a plen tan.

11, 12. (a) Ki mannyer Pyer ti’n pas son lannwit travay? (b) Petet ler i ti ekout Zezi, ki kestyon Pyer ti’n kapab demann son lekor?

11 Pyer ti’n fek pas en lannwit dekourazan dan travay. Plizyer fwa, bann peser ti’n zet zot lasenn dan delo, zis pour redi en lasenn vid dan kannot. Sirman, Pyer ti’n servi tou son leksperyans ek abilite pour trouv en solisyon, petet zot ti’n al dan diferan landrwa lo sa lak pour trouve kote bann pwason ti pe manze. San dout, Pyer parey bokou lezot peser, ti’n swete i ti’n kapab get dan delo pour vwar kote pwason ti ete e dan en fason ou en lot fer zot antre dan son lasenn. Petet, bann panse parey ti pou’n zis ogmant son fristrasyon. Lapes pa ti en sport pour Pyer akoz bokou dimoun ti pe depan lo li pour atrap pwason. Finalman, i ti ariv ater lanmen vid. Bann lasenn ti bezwen ganny netwaye. Ler Zezi ti apros li, Pyer ti byen okipe.

Pyer pa ti zanmen fatige tann Zezi koz lo Rwayonm Bondye, ki ti tenm prensipal son predikasyon

12 En lafoul ki ti pe antour Zezi ti anvi tann tou sa ki i ti pe dir. Lefet ki i ti annan en kantite dimoun, Zezi ti antre dan kannot Pyer e demann li pour pous son kannot en pti pe a lekar avek lo sek. Avek en lavwa byen kler e for, Zezi ti ansenny sa lafoul  dimoun. Parey sa bann dimoun ki ti lo sek, Pyer ti ekout avek bokou latansyon. I pa ti zanmen fatige tann Zezi koz lo Rwayonm Bondye ki ti tenm prensipal son predikasyon. Petet, ler i ti ekout Zezi, Pyer ti reflesir lo ki kantite presye sa privilez ti ete pour ed Kris propaz sa mesaz lespwar partou dan pei! Me eski i ti fer sans pour li fer sa? Ki mannyer Pyer ti pou sonny son fanmir? Petet, Pyer ti mazin ankor sa gran lannwit travay kot zot pa ti atrap okenn pwason.​—Lik 5:1-3.

13, 14. Ki mirak Zezi ti fer pour Pyer e ki mannyer Pyer ti reazir?

13 Ler Zezi ti’n fini koze, i ti dir Pyer: “Avans kannot dan kre e zet ou lasenn pour atrap pwason.” Pyer ti dan dout. I ti dir: “Met, nou’n travay tou lannwit me nou pa’n atrap nanryen! Me parski ou’n dir mwan, mon a fer li.” Pyer ti’n fek fini lav lasenn. Sirman zet son lasenn dan delo ti sa dernyen keksoz ki Pyer ti anvi fer, sirtou ki la i pa ti letan kot bann pwason ti pe manze! Toudmenm, i ti fer sa ki Zezi ti’n dir e petet i ti sinyal son bann kanmarad dan en lot kannot pour swiv zot.​—Lik 5:4, 5.

14 Anmezir i ti is lasenn, Pyer ti santi en pwa ki i pa ti ekspekte. I pa ti oule krwar me i ti redi pli for ankor e la i ti vwar en ta pwason pe sot sote dan lasenn! Avek leksitasyon, i ti kriy bann zonm dan lot kannot pour vin ede. Anmezir zot ti vini, zot ti realize ki zis en kannot pa ti pou sifi pour met tou sa pwason. Zot ti ranpli tou le de kannot, me i ti annan tro bokou menm e tou le de kannot ti konmans koule avek sa ta pwason abor. Pyer pa ti oule krwar son de lizye. I ti’n deza vwar pwisans Kris an aksyon, me la Zezi ti’n fer en keksoz pour li personnelman. Lanmenm devan li, i ti annan en zonm ki ti menm kapab fer pwason antre dan lasenn, ou kapab krwar! Pyer ti konmans per. I ti tonm azenou e dir: “Senyer, elwanny ou avek mwan, parski mon en peser!” Ki mannyer, en zour, i ti pou kapab vin enn sa bann ki ti pou asosye avek sa Zonm ki ti menm kapab servi pwisans Bondye dan en tel mannyer?​—Lir Lik 5:6-9.

“Senyer, . . . mon en peser!”

15. Ki mannyer Zezi ti ansenny Pyer ki i ti napa okenn rezon pour li annan dout ek lafreyer?

15 Zantiman, Zezi ti dir: “Pa per, dezorme ou pou lapes zonm!” (Lik 5:10, 11) La pa ti letan pour annan dout oubyen lafreyer. Pyer ti napa rezon pour li annan okenn dout lo bann  keksoz materyel parey lapes e i ti osi napa rezon pour annan okenn lafreyer konsernan son prop fot ek mankman. Zezi ti annan en gran travay pour akonplir, en minister ki ti pou sanz listwar lemonn. I ti servi en Bondye ki ‘pardonn en kantite.’ (Iza. 55:7) Zeova ti pou pran swen avek bezwen fizik e spirityel Pyer.​—Mat. 6:33.

16. Ki mannyer Pyer, Zak ek Zan ti reazir anver lenvitasyon Zezi e akoz i ti sa pli bon desizyon ki zot ti kapab fer?

16 Pyer ti azir vitman, parey Zak ek Zan. “Apre ki zot ti’n anmenn zot kannot ater, zot ti kit tou e zot ti swiv li.” (Lik 5:11) Pyer ti demontre ki i ti annan lafwa dan Zezi e dan sa Enn ki ti’n anvoy li. I ti sa pli bon desizyon ki i ti’n kapab fer. Bann Kretyen ozordi ki sirmont zot dout ek lafreyer pour zot kapab servi  Bondye pe osi demontre lafwa. Zot pa pou zanmen dezapwente si zot met konfyans dan Zeova.​—Ps. 22:4, 5.

“Akoz ou’n doute?”

17. Ki souvenir Pyer ti kapab annan lo sa de-z-an depi ki i ti’n zwenn Zezi?

17 Parey i’n ganny dekrir o konmansman sa sapit, ler i ti pe pagaye sa zour swar byen vante lo Lanmer Galile, i ti’n fer apepre de-z-an depi ki Pyer ti’n zwenn Zezi. Byensir, nou pa kapab konn bann souvenir ki Pyer ti pe mazin lo la sa letan. I ti annan en kantite keksoz pour mazin lo la! Zezi ti’n geri belmer Pyer. I ti’n fer sa Sermon lo Montanny. Zour apre zour, atraver son lansennyman ek mirak, i ti’n demontre ki i ti Mesi, sa Enn ki Zeova ti’n swazir. Anmezir ki bann mwan ti pase, Pyer ti’n aprann pour kontrol en bon pti pe son lafreyer ek dout. Zezi ti’n menm swazir Pyer pour vin enn parmi sa 12 zapot! Toudmenm, parey i ti pou realize dan en pti moman, Pyer ti ankor annan lafreyer ek dout.

18, 19. (a) Dekrir sa ki Pyer ti vwar lo Lanmer Galile. (b) Ki Zezi ti fer pour Pyer?

18 Lo granmaten oubyen ant 3 er bomaten ek soley leve, en sel kou Pyer ti aret pagaye e dres drwat. La lo bann laroul, en keksoz ti pe bouze! Eski i ti bann zanbren ki ti pe reflekte pti laklerte lalin? Non, i ti tro stab, tro drwat. I ti parey en zonm! Wi, i ti en zonm e i ti pe mars lo delo! Anmezir i ti aprose, i ti konmsi i ti pe al depas zot. Avek lafreyer, bann disip ti krwar zot ti pe vwar en laparisyon. Sa zonm ti koz avek zot an dizan: “Pran kouraz, mwan sa, pa bezwen per.” I ti Zezi sa!​—Mat. 14:25-28.

19 Pyer ti reponn: “Senyer, si se vreman ou, donn lord pour mwan mars lo delo.” Premye kou, Pyer ti demontre kouraz. I pa ti oule krwar ler i ti vwar Zezi pe mars lo delo e i ti anvi li osi fer parey Zezi pour ki sa i fortifye son lafwa plis ankor. Zantiman, Zezi ti dir li vin kot li. Pyer ti met lipye an deor kannot e poz li lo sirfas lanmer. Zis mazinen en sel kou Pyer ti santi son lipye pe tenir lo en keksoz solid, i ti pe debout lo sa delo. I ti’n bezwen emerveye anmezir i ti al ver Zezi. Me en sel kou, i ti annan en lot santiman.​—Lir Matye 14:29.

“Kan i ti remark divan, i ti per”

20. (a) Akoz Pyer pa ti reste konsantre lo Zezi e ki ti arive? (b) Ki leson Zezi ti ed Pyer konpran?

20 Pyer ti bezwen reste konsantre lo Zezi. Zezi ti servi pouvwar Zeova pour gard Pyer par lao sa bann laroul azite e i ti fer sa akoz lafwa ki Pyer ti annan dan li. Me Pyer ti les li ganny distrer. Nou lir: “Kan i ti remark divan, i ti per.” Ler Pyer ti konmans  get sa bann laroul ki ti pe kraze lo kannot, fann bann zanbren dan divan, i ti panik. Petet, i ti konmans mazin li pe noye e pran fon dan sa lak. Anmezir ki lafreyer ti kontrol li, son lafwa osi ti konmans pran fon. Sa zonm ki ti’n ganny apele Pyer oubyen Ros akoz i ti kapab vin en dimoun stab, ti pe konmans pran fon parey en ros akoz son lafwa ti’n afeblir. Pyer ti en bon nazer, me a sa moman i pa ti depan lo sa abilite. I ti kriye: “Senyer sov mwan!” Zezi ti tyonbo son lanmen e anpes li koule. Ler zot tou le de zot ti ankor lo delo, Zezi ti ed Pyer konpran en leson enportan: “Zonm lafwa feb! akoz ou’n doute?”​—Mat. 14:30, 31.

21. Akoz i danzere pour annan dout e ki mannyer nou kapab fer zot disparet?

21 “Akoz ou’n doute?” Pa sa fraz ti fer sans! Dout i kapab annan en gro lefe lo nou e fer nou tonbe. Si nou les bann dout kontrol nou, sa pou dousman dousman ronny nou lafwa e fer nou koule lo plan spirityel. Nou bezwen fer tou nou posib pour lager avek sa bann dout. Konman? Par reste konsantre lo sa ki pozitif. Si nou reste konsantre lo sa ki fer nou per oubyen sa ki dekouraz nou, sa pou elwanny nou avek Zeova ek son Garson, nou pou vwar nou pe doute deplizanpli. Par kont, si nou konsantre lo Zeova ek son Garson, lo sa ki zot in fer, pe fer e pou fer pour bann ki kontan zot, nou pou tir tou bann dout ki ti kapab fer nou tonbe.

22. Akoz i vo lapenn imit lafwa Pyer?

22 Pyer ti swiv Zezi e retourn dan kannot e la i ti vwar sa movetan kalmi en sel kou. En gran silans ti anvair Lanmer Galile. Pyer ek lezot disip ti dir: “Vreman ou Garson Bondye.” (Mat. 14:33) Anmezir lizour ti fer lo sa lak, manke leker Pyer ti ranpli avek lapresyasyon. I ti’n kapab sirmont son dout ek lafreyer. I vre, i ti annan bokou pour ale pour arive vin en Kretyen solid parey en ros parey Zezi ti’n vwar dan li. Me, i ti determinen pour kontinyen eseye e kontinyen progrese. Eski ou annan menm determinasyon ki li? I vo lapenn pour ou imit lafwa Pyer.