Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT VENNDE

I ti fidel menm dan leprev

I ti fidel menm dan leprev

1, 2. Ki Pyer ti pe swete kan Zezi ti dan sinagog Kapernaoum, me ki ti arive?

PYER pe get sa lafoul ki devan Zezi avek lafreyer. I dan sinagog Kapernaoum. Pyer i reste dan sa menm lavil, son biznes lapes i lanmenm, lo lakot nor Lanmer Galile. Plizyer son bann zanmi, fanmir e bann dimoun ki i konnen ki fer biznes i reste lanmenm. San dout, Pyer pe swete ki bann dimoun dan son lavil i vwar Zezi parey li i vwar li e ki zot pou pare pour aprann lo Rwayonm Bondye e lo sa pli Gran Ansenyan. Me, keksoz pa pas koumsa sa zour.

2 Bokou in aret ekout li. Serten pe mirmire e zot pa aksepte mesaz Zezi. Sa ki pli fatig Pyer selman, i reaksyon serten disip Zezi. Zot nepli apresye bann nouvo laverite ki Zezi pe eksplik zot, se konmsi zot nepli anvi aprann e dekouver bann nouvo keksoz ki Zezi pe ansennyen. Zot paret pa kontan e menm ankoler. Serten pa per pour koze e zot menm dir ki diskour Zezi i sokan. Zot pa oule ekoute e zot kit sinagog e menm aret swiv Zezi tou.​—Lir Zan 6:60, 66.

3. Ki lafwa Pyer ti ed li fer plizyer fwa?

3 I en moman difisil pour Pyer ek lezot zapot. Pyer pa neseserman konpran sinifikasyon sa ki Zezi pe dir sa zour. San dout, Pyer i konpran akoz dimoun i kapab ofanse avek sa ki Zezi in dir, sirtou si zot pa konpran sa ki i pe esey dir. Ki Pyer pou fer? I pa premye fwa ki son fidelite anver son Met i ganny teste e i pa pou dernyen fwa osi. Annou vwar ki mannyer lafwa Pyer ti ed li pour fer fas avek en difikilte koumsa e reste fidel.

Fidel menm kan lezot ti enfidel

4, 5. Ki mannyer Zezi ti azir dan en fason ki ti lekontrer avek sa ki dimoun ti pe ekspekte avek li?

4 Souvandfwa, Pyer ti sirprann par sa ki Zezi ti dir e fer. Plizyer fwa, son Met ti dir e fer bann keksoz ki ti lekontrer  avek sa ki dimoun ti pe ekspekte li dir e fer. Zis en zour avan, Zezi ti’n fer en mirak pour nouri en lafoul plizyer mil dimoun. An retour, zot ti esey fer li vin lerwa. Me, i ti sirprann bokou ler i ti ale e fer son bann disip pran bato pour al Kapernaoum. Anmezir ki bann disip ti lo lanmer sa zour swar, Zezi ti sirprann zot ankor par mars lo delo dan sa movetan lo Lanmer Galile e i ti donn Pyer en leson enportan lo lafwa.

5 Son lannmen bomaten, zot ti vwar ki sa menm lafoul ti’n swiv zot otour sa lak. Aparaman, sa bann dimoun ti anvi ki Zezi i fer mirak pour donn zot plis manze ankor, me pa akoz zot ti oule plis nouritir spirityel. Zezi ti reprimann zot akoz zot ti pe mazin zis bann keksoz materyel. (Zan 6:25-27) Sa diskisyon ti kontinyen dan sinagog Kapernaoum, kot ankor enn fwa Zezi pa ti fer sa ki lafoul ti pe ekspekte akoz i ti oule anons zot en laverite enportan ki bann dimoun ti vwar sokan.

6. Ki legzanp Zezi ti donnen e ki ti reaksyon bann ki ti pe ekoute?

6 Zezi pa ti anvi ki dimoun i zis vwar li konman en dimoun ki ti donn zot manze, me konman sa enn ki ti pou donn zot nouritir spirityel ki sorti kot Bondye e konman sa zonm ki par son lavi ek lanmor i ti pou posib pour zot ganny lavi eternel. Alor, i ti donn en legzanp kot i ti konpar son lekor avek lamann, sa dipen ki ti sorti dan lesyel dan letan Moiz. Kan serten pa ti dakor, i ti servi en legzanp ki ti fer reflesir pour eksplike ki i neseser pour pran son lekor ek son disan pour ki zot ganny lavi. I ti a sa moman ki diskisyon ti konmans serye. Serten ti dir: “Sa lansennyman i dir. Lekel ki kapab aksepte sa?” Bokou parmi bann disip Zezi ti deside aret swiv li. *​—Zan 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Ki Pyer pa ti ankor konpran konsernan rol Zezi? (b) Ki mannyer Pyer ti reponn kestyon ki Zezi ti demann zot?

7 Ki Pyer ti pou fer? Kekfwa li osi ti’n konfize avek sa ki Zezi ti’n dir. I pa ti ankor konpran ki Zezi ti bezwen mor pour akonpli lavolonte Bondye. Eski Pyer ti anvi kit Zezi parey lezot son bann disip ki pa ti tro tro stab? Non, i annan en keksoz enportan ki ti fer Pyer diferan. Me kwa sa?

8 Prezan, Zezi ti get son bann zapot e dir: “E zot, zot pa anvi ale, zot osi?” (Zan 6:67) I ti adres sa 12 zapot, me parey son labitid Pyer ki ti reponn premye. I kapab ki Pyer ti sa enn  pli vye parmi zot. An tou le ka, i ti sa enn ki ti koz plis dan sa group, byen rar Pyer ti ezite pour dir sa ki i ti mazinen. Sa zour, i ti dir en zoli parol ki pa’n ganny oubliye ziska prezan: “Senyer, kot lekel nou pou ale? Ou annan parol lavi eternel.”​—Zan 6:68.

9. Ki mannyer Pyer ti montre ki i ti fidel anver Zezi?

9 Pa sa zoli parol i tous nou leker! Lafwa Pyer dan Zezi ti ed li pour devlop en kalite vreman enportan e sa se fidelite. Pour Pyer, i ti evidan ki i ti napa en lot Sover apard ki Zezi ki Zeova ti’n anvoye e ki Zezi ti kapab sov zot gras a son lansennyman lo Rwayonm Bondye. Pyer ti konnen ki menm si par ler i pa ti konpran tou keksoz, i ti napa okenn par pour li ale si i ti anvi ganny laprouvasyon Bondye ek lavi eternel.

Nou bezwen reste fidel avek lansennyman Zezi menm si par ler, i pa sa ki nou ekspekte oubyen nou ti a kontan

10. Ki mannyer nou kapab imit fidelite Pyer?

10 Eski koumsa ki ou santi? Malerezman, bokou dan lemonn ozordi i dir ki zot kontan Zezi me zot pa arive demontre zot fidelite anver li. Pour annan en lafwa solid dan Zezi, fodre absoliman nou kontan son bann lansennyman parey Pyer. Nou bezwen konn zot, konpran ki zot vreman vedir e viv an armoni avek zot, menm si par ler, i pa sa ki nou ekspekte oubyen ti a kontan. Se selman si nou reste fidel ki nou pou kapab annan lespwar pour ganny sa lavi eternel ki Zezi i anvi pour nou.​—Lir Psonm 97:10.

Fidel menm ler i ti ganny korize

11. Kote Zezi ti anmenn son bann disip? (Vwar osi not anba lo paz.)

11 Pa bokou letan apre sa, Zezi ti anmenn son bann zapot ek serten son bann disip dan nor. En dimoun ki ti o bor Lanmer Galile avek son delo ble ti menm kapab vwar latet Montanny Ermonn ki ti kouver avek lanez dan nor Later Promiz. Anmezir ki zot ti pe monte e pas dan bann vilaz o bor Sezare Filip, Montanny Ermonn ti paret pe vin deplizanpli gran devan zot. * Dan sa zoli landrwa avek en peizaz manifik lo Later Promiz dan sid, Zezi ti demann son bann disip en kestyon enportan.

12, 13. (a) Akoz Zezi ti demann son bann zapot ki lafoul ti panse lo li? (b) Dan son larepons, ki mannyer Pyer ti demontre en lafwa senser?

12 I ti demann zot: “Ki dimoun i dir mon ete?” Nou kapab  mazin Pyer pe vwar labonte ek gran lentelizans dan lizye Zezi. Zezi ti anvi konnen ki konklizyon son lodyans ti’n tire apre tou sa ki zot ti’n tande e trouve. Bann disip Zezi ti reponn sa kestyon e zot ti repet serten fo konsep ki dimoun ti annan konsernan lidantite Zezi. Me Zezi ti anvi konn plis. Eski son bann disip osi ti annan sa bann menm fo konsep? I ti demande “Me zot, ki zot dir mon ete?”​—Lik 9:18-20.

13 Ankor enn fwa, Pyer ti reponn deswit. Sa ki lezot ti panse, li i ti dir byen for. I ti dir: “Oumenm Mesi, Garson Bondye vivan.” Nou kapab mazin sa sourir lo figir Zezi anmezir ki I ti felisit li senserman. Zezi ti fer Pyer rapel ki se Zeova e pa okenn zonm ki’n fer bann ki annan lafwa senser konpran sa laverite. Pyer ti’n kapab konpran enn bann laverite pli enportan ki Zeova ti’n revele e sa se lidantite Mesi oubyen Kris ki ti’n ganny promet depi plizyer syek.​—Lir Matye 16:16, 17.

14. Ki privilez enportan Zezi ti donn Pyer?

14 Bann profet ti koz lo Kris ki ti pou vin sa ros ki bann konstrikter ti pou rezete. (Ps. 118:22; Lik 20:17) Avek sa profesi antet, Zezi ti dir ki Zeova ti pou etabli en kongregasyon lo sa ros prensipal, andotmo sa Mesi ki Pyer ti’n fek idantifye. Apre, i ti donn Pyer serten privilez vreman enportan dan kongregasyon. I pa ti donn Pyer plis lotorite ki lezot zapot parey serten i krwar me i ti donn li serten responsabilite. I ti donn Pyer “lakle Rwayonm.” (Mat. 16:19) Pyer ti ganny sa privilez pour donn sa lespwar pour antre dan Rwayonm Bondye pour trwa group, premyerman pour bann Zwif, dezyenmman pour bann Samariten e finalman pour lezot nasyon.

15. Kwa ki ti fer Pyer reprimann Zezi e ki Pyer ti dir li?

15 Pli tar, Zezi ti dir ki bann ki resevwar bokou pou osi bezwen rann kont pour bokou e sa parol ti vin vre dan ka Pyer. (Lik 12:48) Zezi ti kontinyen revel bann laverite enportan lo Mesi enkli son soufrans ek lanmor Zerizalenm. Kan Pyer ti tann tousala, sa ti fatig li. I ti anmenn Zezi par kote e repros li par dir: “Zanmen Senyer! Sa pa pou zanmen ariv ou.”​—Mat. 16:21, 22.

16. Ki mannyer Zezi ti koriz Pyer e ki konsey pratik nou tou nou kapab trouve dan parol Zezi?

 16 Pyer ti krwar ki i ti pe ed Zezi, alor larepons Zezi ti’n bezwen sirprann li. I ti vir son ledo avek Pyer e get lezot disip ki ti paret pe mazin menm zafer e dir: “[“Pas deryer mwan Satan!,” NW] Ou en ros dan mon semen, ou pa mazin parey Bondye me konman zonm.” (Mat. 16:23; Mark 8:32, 33) Dan sa parol Zezi, nou kapab trouv bann konsey ki vreman pratik pour nou ozordi. I sitan fasil pour les fason panse zonm vin pli enportan ki fason panse Bondye. Menm ler nou anvi ed en dimoun, nou kapab, san okenn move lentansyon, pe ankouraz en dimoun fer en keksoz ki fer Satan plezir dan plas fer Bondye plezir. Ki mannyer Pyer ti reazir?

17. Ki Zezi ti oule dir kan i ti dir Pyer: “Pas deryer mwan”?

17 Tre probab, Pyer ti’n kapab realize ki Zezi pa ti pe apel li Satan dan en sans literal. Apre tou, Zezi pa ti pe koz avek Pyer parey i ti’n koz avek Satan. Avek Satan, Zezi ti dir: “Sorti la!” e avek Pyer i ti dir: “Pas deryer mwan!” (Mat. 4:10) Zezi pa ti pe rezet sa zapot ki ti annan bokou bon keksoz dan li, me i ti pe senpleman koriz move fason panse Pyer lo sa size. I fasil pour konpran ki Pyer ti bezwen aret pas devan son Met e vin en ros dan son semen. Plito, i ti devret pas deryer li pour swiv e siport li.

Annan limilite, aksepte e aprann atraver disiplin i sa sel fason pour apros pli pre avek Zezi Kri ek son Papa Zeova

18. Ki mannyer Pyer ti demontre son fidelite e ki mannyer nou kapab imit li?

18 Eski Pyer ti argimante, ankoler oubyen boude? Non, avek limilite i ti aksepte koreksyon. Ankor enn fwa, i ti demontre son fidelite. Tou bann ki swiv Zezi pou bezwen ganny korize parfwa. Annan limilite, aksepte e aprann atraver disiplin i sa sel fason pour apros pli pre avek Zezi Kri ek son Papa Zeova.​—Lir Proverb 4:13.

Pyer ti montre ki i ti fidel menm kan i ti ganny korize

Son fidelite ti ganny rekonpanse

19. Ki Zezi ti dir ki ti’n kapab sirprann son bann zapot e ki Pyer ti’n kapab mazinen?

19 Deswit apre, Zezi ti dir en lot keksoz ki ti sirprann zot: “Mon asir zot ki i annan parmi bann ki isi ki pa pou gout lanmor avan ki zot war Fis-de-Lonm vini dan son Rwayonm.”  (Mat. 16:28) San dout, sa bann parol ti fer Pyer anvi demann en ta kestyon. Ki Zezi ti pe esey dir par sa? Petet, Pyer ti panse ki apre sa koreksyon ki i ti’n fek gannyen, i pa ti pou ganny okenn privilez spesyal.

20, 21. (a) Dekrir sa transfigirasyon ki Pyer ti vwar. (b) Ki mannyer konversasyon sa bann dimoun dan sa vizyon ti ede pour koriz Pyer?

20 Toudmenm, apepre en semenn pli tar, Zezi ti anmenn Zak, Zan ek Pyer lo en gran montanny, petet lo Montanny Ermonn ki pa ti tro lwen. I ti aswar vi ki sa trwa zonm ti pe lager avek sonmey. Me ler Zezi ti pe priye, en keksoz ti arive ki ti kas zot sonmey.​—Mat. 17:1; Lik 9:28, 29, 32.

21 Laparans Zezi ti konmans sanze la devan zot. Son figir ti konmans klate ziska ki i ti briye parey soley. Son lenz ti vin blan klate. De dimoun ti aparet avek Zezi, enn ti parey Moiz e lot Eliya. Zot ti koz avek li “lo son depar ki i ti pou akonpli  dan Zerizalenm,” evidaman atraver son lanmor ek rezireksyon. Pa i ti vin pli kler pour Pyer ki i ti mal ler i ti dir ki i pa ti bon pour Zezi pas dan tou sa martir!​—Lik 9:30, 31.

22, 23. (a) Ki mannyer Pyer ti demontre ki i ti en zonm ki ti annan lantouzyasm e ki pa ti per pour eksprim son santiman? (b) Ki sa lot privilez Pyer, Zak ek Zan ti gannyen sa zour swar?

22 Pyer ti santi ki i ti anvi partisip dan sa transfigirasyon ekstraordiner e menm anpes li fini. I paret ki Moiz ek Eliya ti pe kit Zezi. Alor Pyer ti dir: “Met, i bon ki nou isi. Annou fer trwa latant, enn pour ou, enn pour Moiz, e enn pour Eli[ya].” Byensir, sa de dimoun dan sa transfigirasyon ki ti’n mor depi lontan pa ti bezwen latant. Pyer pa ti konpran ki i ti pe dir. Eski ou santi ou atire par Pyer, en zonm ki ti annan lantouzyasm e ki pa ti per pour eksprim son santiman?​—Lik 9:33.

Ansanm avek Zak ek Zan, Pyer ti annan sa privilez pour vwar sa vizyon merveye

23 Pyer, Zak ek Zan ti ganny en lot privilez sa zour swar. En nyaz ti formen e kouver zot lo sa montanny. En lavwa ti sorti dan nyaz e Zeova li menm ti dir: “Sa se mon Garson ki mon’n swazir, ekout li!” Apre, sa transfigirasyon ti terminen e zot ti tousel avek Zezi lo montanny.​—Lik 9:34-36.

24. (a) Ki byenfe Pyer ti gannyen avek sa transfigirasyon? (b) Ki byenfe nou kapab gannyen avek sa transfigirasyon nou osi?

24 Pa sa transfigirasyon ti en benediksyon pour Pyer e pour nou ozordi? Plizyer dizenn lannen pli tar, i ti ekrir lo sa privilez ki i ti’n gannyen sa zour swar ler i ti ganny en apersi lo Zezi konman en Lerwa dan lesyel e ler i ti ‘vwar son grander avek son prop lizye.’ Sa transfigirasyon ti konfirm bokou profesi dan Parol Bondye e i ti ranforsi lafwa Pyer pour ki i kapab andir bann leprev ki i ti pou rankontre. (Lir 2 Pyer 1:16-19.) I pou parey pour nou osi ozordi, si parey Pyer nou reste fidel avek nou Met ki Zeova in swazir pour nou, aprann avek li, aksepte son disiplin ek koreksyon e avek limilite servi li zour apre zour.

^ par. 6 Nou kapab vwar ki sa lafoul dan sinagog pa ti konnen ki zot ti pou krwar si nou konpar zot reaksyon anver diskour Zezi dan sinagog sa zour avek sa ki zot ti dir sa zour avan ler zot ti aksepte Zezi avek lantouzyasm konman profet Bondye.​—Zan 6:14.

^ par. 11 Pour sorti kot lakot Lanmer Galile e fer sa traze 50 kilomet, sa group ti’n bezwen marse sorti en oter 210 met par anba nivo Lanmer Mediterane ziska en oter 350 met par lao nivo lanmer dan en rezyon vreman zoli.