Skip to content

Al lo konteni

SAPIT DIZNEF

I ti proteze, pran swen e persevere

I ti proteze, pran swen e persevere

1, 2. (a) Ki sanzman Zozef ek son fanmir ti bezwen adapte avek? (b) Ki move nouvel Zozef ti bezwen dir son madanm?

ZOZEF i met en lot pake lo ledo sa bourik. Imazin li dan fernwanr dan lavil Betleenm pe get get otour li anmezir ki i tap tap son bourik. Sa gran vwayaz ki i pe al fer i preokip son lespri. Lezip, zot pou rankontre en lot nasyon, en lot langaz ek koutim, ki mannyer son pti fanmir pou adapte avek tousala?

2 I pa fasil pour li dir Mari, son madanm sa move nouvel, me Zozef i ganny sa kouraz pour dir li. Zozef i rakont son madanm sa rev kot en lanz in donn li sa mesaz sorti kot Bondye: Lerwa Erod i anvi touy zot pti garson! Zot bezwen sov deswit. (Lir Matye 2:13, 14.) Mari i vreman trakase. Akoz en dimoun i anvi touy son pti garson ki inosan e ki pa ni kapab fer ditor personn? Ni Mari, ni Zozef pa kapab konpran sa. Me zot annan konfyans dan Zeova, alor zot met zot pare pour ale.

3. Dekrir ki mannyer Zozef ek son fanmir ti kit lavil Betleenm. (Vwar osi portre.)

3 San konnen ki pe arive, dimoun Betleenm pe dormi pandan ki Zozef, Mari ek Zezi i kit lavil trankil dan fernwanr. Anmezir zot tras zot semen dan direksyon sid, en pti laklerte soley pe konmans aparet dan lesyel dan les. Petet, Zozef pe trakas sa ki pe esper zot. Ki mannyer en senp pti sarpantye pou protez son fanmir kont sa bann dimoun ki annan bokou pouvwar? Eski i pou kapab toultan pran swen avek bezwen son fanmir? Eski i pou kapab reisi desarz sa gro responsabilite ki Zeova in donn li pour pran swen e elve sa zanfan vreman spesyal? Sa i bann gro defi ki Zozef ti bezwen fer fas avek. Ler nou egzaminen ki mannyer i ti reisi fer fas avek sa bann defi, nou pou vwar akoz bann papa ozordi, ensi ki nou tou, i bezwen imit lafwa Zozef.

Zozef ti protez son fanmir

4, 5. (a) Dan ki fason lavi Zozef ti sanz pour touzour? (b) Ki mannyer en lanz ti ankouraz Zozef pour aksepte en gro responsabilite?

4 Plizyer mwan avan, dan son lavil Nazaret, Zozef ti pas atraver en sityasyon ki ti sanz son lavi pour touzour. Sa ti ariv apre ki i ti’n fiyanse avek fiy Eli. Zozef ti konn Mari konman en zenn fiy inosan ki ti fidel avek Bondye ek son standar. Me apre, Zozef ti aprann ki Mari ti ansent! Pour evite ki tou dimoun i malparl Mari, Zozef ti deside divors li an sekre. * Me dan en rev, en lanz ti koz avek li e eksplik li ki Mari ti ansent par lespri sen Zeova. Sa lanz ti azoute ki sa garson ki ti dan vant Mari ti “pou sov son pep dan zot pese.” I ti osi asir Zozef: “Pa bezwen per pour pran Mari konman ou madanm.”​—Mat. 1:18-21.

5 Sanmenm ki Zozef, en zonm drwat e obeisan ti fer. I ti aksepte sa pli gro responsabilite pour elve e okip en garson ki pa ti pour li me ki ti vreman presye pour Bondye. Pli tar, i ti obei lord Sezar par anmenn son madanm ansent Betleenm pour anrezistre. Lanmenm laba ki sa zanfan ti ne.

6-8. (a) Ki levennman ki ti anmenn en lot sanzman dan lavi Zozef ek son fanmir? (b) Akoz nou kapab dir ki Satan ki ti fer sa “zetwal” aparet? (Vwar osi not anba lo paz.)

6 Zozef pa ti retourn Nazaret avek son fanmir. Zot ti plito reste Betleenm, ki ti zis apepre 10 kilomet avek Zerizalenm. Zot ti pov, me Zozef ti fer tou son posib pour ki Mari ek Zezi pa tonm dan lamizer e soufer. I pa ti pran bokou letan pour zot ganny en senp pti lakaz. Apre, ler Zezi ti nepli en pti baba tann, petet i ti annan plis ki enn an, zot lavi ti soudennman sanz ankor.

7 En group zonm ti arive, bann astrolog sorti dan Les, petet Babilonn en lavil lwenten. Zot ti’n swiv en “zetwal” ziska kot lakaz Zozef ek Mari e zot ti pe rod en zanfan ki ti pou vin lerwa bann Zwif. Sa bann zonm ti demontre bokou respe anver zot.

8 Ki swa zot ti konnen oubyen non, sa bann astrolog ti’n met lavi Zezi an danze. Sa “zetwal” ki zot ti vwar ti gid zot Zerizalenm avan, epi Betleenm. * Laba Zerizalenm, zot ti rakont move Lerwa Erod ki zot ti pe rod en zanfan ki ti pou vin lerwa bann Zwif. Sa parol ti fer sa zonm ranpli avek zalouzi ek lakoler.

9-11. (a) Dan ki fason lafors Bondye ti bokou pli for ki pour Erod oubyen Satan? (b) Ki mannyer sa vwayaz ti diferan avek sa ki ganny rakonte dan bann liv lezann?

9 Me erezman, lafors Bondye ti bokou pli for ki pour Erod oubyen Satan. Dan ki fason? Ler sa bann viziter ti ariv kot lakaz kot Zezi ti ete e vwar li ek son manman, zot ti donn zot bann kado san demann nanryen an retour. Zozef ek Mari ti’n bezwen sirprann pour trouv zot en sel kou avek “lor, lansan ek lamir” ki ti bann komodite ser! Bann astrolog ti deside retourn kot Lerwa Erod pour dir li kote zot ti’n vwar sa zanfan. Me Zeova ti entervenir. Dan en rev, i ti dir bann astrolog pran en lot larout pour retourn kot zot.​—Lir Matye 2:1-12.

10 En pe letan apre ki bann astrolog ti’n ale, lanz Zeova ti donn Zozef sa lavertisman: “Leve, pran sa zanfan ek son manman e sov Lezip. Reste laba, ziska ler mon a dir ou retournen, parski Erod pou rod sa zanfan pour touy li.” (Mat. 2:13) Parey nou’n vwar o konmansman, Zozef ti obeir san tarde. I ti met sekirite son zanfan avan tou e i ti anmenn son fanmir Lezip. Lefet ki sa bann astrolog payen ti’n anmenn sa bann kado ser, aprezan Zozef ti annan ase resours pour ed son fanmir diran zot vwayaz.

Zozef ti pran aksyon san mazin son prop lekor pour protez son zanfan

11 Pli tar, tou sort lezann ek zistwar ti ganny rakonte lo sa vwayaz Lezip. Zot ti dir ki Zezi ti swadizan fer sa traze pli kourt dan en fason mirakile, fer bann bandi pa danzere e menm fer bann pye dat bole pour son manman kas son fri. * An realite, sa traze ti enn byen long e dir ver en pei enkoni.

Zozef ti sakrifye son konfor pour protez son fanmir

12. Dan sa lemonn danzere, ki paran i kapab aprann avek legzanp Zozef?

12 Bann paran i kapab aprann en kantite avek Zozef. I ti pare pour met dekote son travay e sakrifye son konfor pour protez son fanmir kont danze. I kler ki i ti konsider son fanmir konman en kado presye sorti kot Zeova. Bann paran ozordi i elve zot zanfan dan en lemonn danzere, ranpli avek bann lafors ki kapab fer ditor, sali oubyen menm detrir bann zenn. Pa i zoli ler bann manman ek papa i azir vit e travay dir pour protez zot zanfan kont sa bann move lenfliyans, zis parey Zozef ti fer!

Zozef ti pran swen avek son fanmir

13, 14. Akoz Zozef ek Mari ti retourn Nazaret pour elve e pran swen avek zot fanmir?

13 I paret ki sa fanmir pa ti reste lontan Lezip, akoz pa bokou letan apre sa, en lanz ti enform Zozef ki Erod ti’n mor. Zozef ti retourn dan son pei natal avek son fanmir. En profesi ti’n predir ki Zeova ti pou fer son Garson “sorti Lezip.” (Mat. 2:15) Zozef ti ede akonpli sa profesi, me kote i ti pou anmenn son fanmir reste aprezan?

14 Zozef ti en dimoun pridan. I ti annan rezon per Arkelais, sikseser Erod, ki ti osi visye e kriyel. An swivan gidans Bondye, Zozef ti retourn avek son fanmir dan nor, kot i ti reste Nazaret, Galile, lwen avek Zerizalenm ek son bann konplo. Laba, li ek Mari ti elve e pran swen avek zot fanmir.​—Lir Matye 2:19-23.

15, 16. Dekrir travay Zozef e ki kalite zouti i ti’n kapab servi?

15 Zot ti viv en lavi senp me pa enn fasil. Labib i refer avek Zozef konman en sarpantye. Sa letan, en sarpantye ti fer diferan kalite travay avek dibwa, tel parey koup pye dibwa, redi li e met li sek pour servi pour fer lakaz, bato, pti pon, saret, larou, zoug ek tou sort kalite zouti laferm. (Mat. 13:55) Sa ti en travay dir. Dan letan lontan, laplipar ditan en sarpantye ti travay devan laport son pti lakour oubyen dan en latelye akote son lakaz.

16 Zozef ti servi diferan kalite zouti, serten ki petet son papa ti’n donn li. Petet, i ti servi en leker, filaplon, laliny, pti lars, lansar, lerminet, maye, marto, diferan kalite sizo, en kalite dril ki ti ganny servi par redi en lakord, diferan kalite lakol e petet en pe klou menm si zot ti ser.

17, 18. (a) Ki Zezi ti aprann avek son papa adoptif? (b) Akoz Zozef ti bezwen travay pli dir ankor dan son metye?

17 Mazin Zezi konman en pti garson pe get son papa adoptif pe travay. Son lizye i gran ouver pe get tou pti mouvman ki Zozef i fer. Sirman, i ti kontan pour vwar son gro lebra ek zepol, fason i ti mannye bann zouti dan son lanmen avek presizyon ek lentelizans dan son lizye. Kekfwa sa letan, Zozef ti konmans montre son pti garson konman pour fer bann pti louvraz parey poli dibwa avek lapo pwason sek. Petet osi, i ti ansenny Zezi ladiferans ant bann diferan kalite dibwa ki i ti servi, parey sikomor, oak oubyen dibwa zoliv.

Zozef ti form son garson pour vin en sarpantye

18 Zezi ti osi aprann ki sa bann lanmen for ki ti koup dibwa, prepar bann gro madriye e servi bann gro gro marto pour asanble bann plans ansanm ti sa menm lanmen ki ti kapab kares e rekonfort li, son manman ek son bann frer ek ser avek lanmour. Anfet, fanmir Zozef ek Mari ti agrandi e zot ti ganny omwen sis lezot zanfan apard Zezi. (Mat. 13:55, 56) Zozef ti bezwen travay pli dir ankor pour pran swen e nouri zot tou.

Zozef ti konnen ki i pli enportan pour pran swen avek bezwen spirityel son fanmir

19. Ki mannyer Zozef ti pran swen avek bezwen spirityel son fanmir?

19 Me Zozef ti konnen ki i pli enportan pour pran swen avek bezwen spirityel son fanmir. Alor, i ti pran letan pour ansenny son bann zanfan lo Zeova ek Son bann lalwa. Li ek Mari ti abitye anmenn zot zanfan sinagog, kot Lalwa ti ganny lir aotvwa e eksplike. Petet apre sa bann rasanbleman, Zezi ti bonbard Zozef avek kestyon e Zozef ti fer son mye pour reponn sa bann kestyon. Zozef ti osi anmenn son fanmir bann lafet relizye Zerizalenm. Pour lafet Lapak ki ti ganny fer tou le lannen, an tou, Zozef ti bezwen pran apepre de semenn pour fer sa traze 120 kilomet, selebre sa lafet e retourn kot li.

Regilyerman, Zozef ti anmenn son fanmir ador Zeova kot tanp Zerizalenm

20. Dan ki fason bann papa Kretyen i kapab swiv legzanp Zozef?

20 Ozordi bann papa Kretyen i fer menm parey. Menm si zot travay dir pour pran swen avek bezwen materyel zot fanmir, sa ki pli enportan ki tou se ansenny zot zanfan lo Zeova. Zot fer tou sa ki zot kapab pour fer ladorasyon fanmir e pour anmenn zot zanfan renyon ek lasanble. Parey Zozef, zot konnen ki napa pli bon keksoz ki zot kapab fer pour zot zanfan ki ansenny zot lo Zeova.

“Byen trakase”

21. Ki mannyer letan Lapak ti ete pour fanmir Zozef e kan ki Zozef ek Mari ti remarke ki Zezi ti manke?

21 Ler Zezi ti annan 12 an, Zozef ti anmenn son fanmir Zerizalenm parey labitid. I ti en zour Lapak, ki ti en letan lafet kot bann gran fanmir ti vwayaz ansanm konman en latroup atraver sa zoli lakanpanny ver. Anmezir zot ti konmans mont ver Zerizalenm kot i ti annan mwens laverdir, bokou zot ti sant bann psonm. (Ps. 120-134) Tre probab, lavil ti ranpli avek plizyer santenn milye dimoun. Apre sa, bann fanmir ek zot latroup ti konmans pran larout ver zot lakour. Kekfwa Zozef ek Mari ti byen okipe e zot ti prezimen ki Zezi ti pe vwayaz avek lezot, petet avek bann manm lafanmir. Se selman apre ki zot ti’n vwayaz en zour antye ki zot ti realize ki Zezi ti manke, alor zot ti konmans enkyet.​—Lik 2:41-44.

22, 23. Ki Zozef ek Mari ti fer ler zot ti konnen ki zot garson ti manke e ki Mari ti dir ler zot ti trouv li?

22 Avek en latet byen fatige, zot ti retras zot larout ziska Zerizalenm. Mazinen ki mannyer aprezan sa lavil ti paret drol e vid pour zot, anmezir zot ti mars marse pe kriy non zot garson. Kote sa garson ti kapab ete? Apre trwazyenm zour ki zot ti pe rod Zezi, eski Zozef ti’n konmans mazinen si i ti’n fel dan sa misyon sakre ki Zeova ti’n donn li? Finalman, zot ti al kot tanp. Laba, zot ti rod li ziska zot ti arive kot en lasal. La i ti annan bokou zonm edike, ki konn byen Lalwa e Zezi ki ti ankor byen zenn, ti pe asize parmi zot! Imazin sa soulazman ki Zozef ek Mari ti resanti!​—Lik 2:45, 46.

23 Zezi ti pe ekout sa bann zonm edike e i ti pe demann kestyon. Sa bann zonm ti etonnen par son lentelizans ek son larepons. Tandis ki Mari ek Zozef ti dan sok. Dan sa resi Labib, Zozef pa ti koze. Me parol Mari i eksprim sa ki zot tou le de ti pe santi: “Mon garson, akoz ou’n fer sa avek nou? Ou papa ek mwan, nou’n rod ou partou e nou ti byen trakase.”​—Lik 2:47, 48.

24. Ki mannyer Labib i dekrir sa responsabilite pour elve zanfan?

24 Alor, atraver zis detrwa fraz, Labib i montre ki i pa sitan fasil pour elve zanfan. I kapab anmenn bokou presyon, menm ler sa zanfan i parfe! Elve zanfan dan sa lemonn ozordi i kapab fer paran “byen trakase,” me bann papa ek manman i pran kouraz lefet ki zot konnen ki Labib i rekonnet bann defi ki zot rankontre.

25, 26. Ki mannyer Zezi ti reponn son paran e ki mannyer Zozef ti’n kapab santi konsernan parol son garson?

25 Zezi ti dan sa sel landrwa dan lemonn kot i ti pou santi li pli pros posib avek son Papa, Zeova e aprann tou sa ki i ti kapab. Avek senserite, i ti reponn son paran: “Akoz ki zot ti rod mwan? Zot pa konnen ki mon bezwen dan lakaz mon Papa?”​—Lik 2:49.

26 Sirman sa parol ti revin dan lespri Zozef plizyer fwa. Petet, sa parol ti fer li fyer. Apre tou, Zozef ti’n travay dir pour ansenny son garson adoptif pour santi koumsa anver Zeova. Deza, byen boner dan son lavi konman en garson, Zezi ti’n fini konpran sinifikasyon ek santiman ki annan dan sa mo “papa” e i ti santi koumsa akoz sa bann lannen ki i ti’n pase avek Zozef.

27. Konman en papa, ki privilez ou annan e akoz ou devret rapel legzanp Zozef?

27 Si ou en papa, eski ou realize ki ou annan en gran privilez pour ed ou zanfan konpran ki savedir en papa ki kontan e protez son zanfan? Pareyman, si ou bezwen pran swen avek bann zanfan adoptif oubyen zanfan ou konzwen, mazin legzanp Zozef e tret sak zanfan pour ki zot santi zot inik e presye. Ed sa bann zanfan pour vin pli pros ankor avek Zeova zot Papa dan lesyel.​Lir  Efezyen 6:4.

Zozef ti persevere fidelman

28, 29. (a) Ki nou aprann lo Zozef atraver sa parol dan Lik 2:51, 52? (b) Ki mannyer Zozef ti ed son garson devlope an sazes?

28 Labib i donn ankor zis detrwa pti detay lo larestan lavi Zozef, me sa bann lenformasyon i merit tou nou latansyon. Nou lir ki Zezi “ti kontinyen obei” son paran. Nou osi vwar ki Zezi “ti devlope an sazes, fizikman e dan faver Bondye e devan zonm.” (Lir Lik 2:51, 52.) Ki nou aprann lo Zozef atraver sa bann parol? Detrwa keksoz. Nou aprann ki Zozef ti kontinyen okip byen son lakour parski son garson parfe ti respekte lotorite son papa e kontinyen soumet avek li.

29 Nou osi aprann ki Zezi ti kontinyen devlop lasazes. Sirman, Zozef ti fer bokou pour ed son garson progrese dan sa domenn. Dan sa letan, i ti annan en vye proverb ki bann Zwif ti kontan e ki ankor egziste ozordi. Sa proverb i dir ki zis bann zonm ki annan bokou letan lib ki kapab vin vreman saz, tandis ki bann travayer parey sarpantye, fermye, forzron, pa kapab ni rann lazistis ek zizman, ni konpran bann proverb. Pli tar, Zezi ti pou montre ki sa proverb ti en fo konsep. Menm si son papa adoptif ti en senp sarpantye, an grandisan plizyer fwa Zezi ti’n bezwen tann li ansenny byen lo lazistis ek zizman Zeova! San okenn dout, sa ti’n arive en kantite fwa!

30. Ki mannyer Zozef in kit en bon legzanp pour bann sef fanmir ozordi?

30 Nou osi vwar lenfliyans Zozef dan devlopman fizik Zezi. Lefet ki i ti byen pran swen avek li, Zezi ti vin en zonm for e an bonn sante. De plis, Zozef ti form byen son garson pour fer son louvraz. Dimoun ti konn Zezi pa zis konman garson sa sarpantye me osi konman “sa sarpantye.” (Mark 6:3) Alor, Zozef ti’n donn Zezi en bon formasyon. Bann sef fanmir i bezwen imit legzanp Zozef, par pran swen avek byennet fizik zot zanfan e prevwar ki zot kapab siport zot lekor pli tar.

31. (a) Dapre levidans, kan ki Zozef ti mor? (Enkli  bwat.) (b) Ki legzanp Zozef in kite pour nou imite?

31 Ler nou lir sa resi dan Labib lo batenm Zezi a laz 30 an, i pa koz lo Zozef. Levidans i endike ki Mari ti en vev ler Zezi ti konmans son minister. (Vwar bwat “ Kan ki Zozef ti mor?”) Kantmenm sa, Zozef in kit en legzanp remarkab konman en papa ki ti protez son fanmir, pran swen avek zot bezwen e persevere fidelman ziska lafen. Pa zis bann papa Kretyen oubyen bann sef lafanmir, me tou Kretyen i devret imit lafwa Zozef.

^ par. 4 Sa letan, fiyansay ti ganny konsidere preski parey maryaz.

^ par. 8 Sa “zetwal” pa ti en fenomenn natirel dan lespas. I pa ti ni Bondye ki ti fer li aparet. Aparaman, Satan ti servi son pouvwar dan son plan pour touy Zezi.

^ par. 11 Labib i montre klerman ki Zezi ti fer son “premye mirak” apre son batenm.​—Zan 2:1-11.